WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину - Реферат

Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину - Реферат

підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству" прокурорам необхідно справи з відповідними матеріалами і висновком про необхідність перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами вивчати з прийняттям рішення в строк не більше одного місяця з дня їх надходження [7]. Такий строк є занадто довгий і не сприяє швидкому відновленню незаконно порушених прав.
Зміст подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами нормами КПК не визначений. У ст. 350 та ч. 2 ст. 387 КПК визначений зміст лише апеляційного та касаційного подання, що мають свою специфіку.
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про прокуратуру України" подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, виносяться прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженнями усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний термін має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору [8].
Вважаємо, що подання прокурора про перегляд судового рішення у справі за нововиявленими обставинами, яке направляється до суду, повинно складися зі вступної, описової та резолютивної частини. У вступній частині вказуються: назва суду, в який вноситься подання; посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи прокуратури, що вносить подання; дата та місце складання подання; відомості про особу, щодо якої було винесено рішення суду; яким судом і за якою статтею була засуджена особа, вид та розмір покарання; чи переглядалася справа в апеляційному чи касаційному порядку. У описовій частині зазначаються відомості про подію злочину, суб'єкти, що подали заяву про перегляд судового рішення, приводи та підстави для відновлення провадження у справі й проведення розслідування та підстави, згідно з якими, на думку прокурора, може бути відмінене рішення суду. В резолютивній частині подання вказується обґрунтований висновок прокурора щодо незаконності рішення суду та клопотання прокурора. Одним із них завжди буде скасування попереднього вироку суду. Іншим, залежно від результатів розслідування, - направлення справи на новий судовий розгляд чи додаткове розслідування, або за наявності для того підстав, передбачених у ст. 6 КПК, закрити кримінальну справу. Подання підписується особою, що його вносить.
Нормами кримінального судочинства також не встановлено, чи повинен прокурор разом зі своїм поданням направляти матеріали розслідування та матеріали кримінальної справи, в якій винесений вирок щодо осіб, що вчинили злочини проти правосуддя.
У процесуальній літературі одні вчені висловлюються за те, що обов'язковим є приєднання до подання довідки, в якій будуть вказані такі питання: а) в якому стані знаходиться виконання вироку засудженого; б) місце знаходження засудженого, виправданого чи особи, відносно якої справу було закрито. У випадку смерті зазначених осіб - адресу родичів, що подали клопотання про перегляд судового рішення; в) чи не була судима особа, відносно якої прийняте рішення суду [9, с. 97].
Інші зазначають, що до подання прокурора повинні приєднуватися всі матеріали, які відносяться до відновлення справи за нововиявленими обставинами й документи, які були складені в ході розслідування цих обставин. Вони направляються до суду разом зі справою, яка підлягає відновленню. На їхню думку, винятком з цього правила можуть бути матеріали розслідування й розгляду в судді, вказані у п. 1, 2 ч. 1 ст. 400-5 КПК. У таких випадках до матеріалів провадження за нововиявленими обставинами достатньо приєднати копію вироку по справі [10, с. 45].
Ми не можемо погодитися з думкою Б.С. Тетеріна, бо ці відомості вже вказані в матеріалах розслідування нововиявлених обставин та в поданні прокурора.
Вважаємо, що думка Г.З. Анашкіна й І.Д. Перлова є прийнятною. Адже такий стан речей сприятиме чіткому вивченню матеріалів розслідування та винесенню правомірного рішення у максимально короткий термін. Необхідним є визначення у КПК чіткого переліку документів, що необхідно подавати прокурору до суду разом з матеріалами розслідування нововиявлених обставин.
З урахуванням вищевказаного пропонуємо внести зміни до статті 400-8 КПК, доповнивши її частиною 5 викладеній у такій редакції: "Визнавши всі докази у справі достатніми для складання висновку за результатами проведення розслідування нововиявлених обставин, слідчий зобов'язаний оголосити особам, інтересів яких торкається це провадження, що розслідування закінчено і що вони мають право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення розслідування. Закінчивши розслідування нововиявлених обставин, слідчий складає висновок за результатами його проведення й направляє прокурору.
Перевіривши справу з висновком, прокурор приймає одне з таких рішень: затверджує висновок або складає новий; повертає справу слідчому зі своїми вказівками для провадження додаткового розслідування; закриває справу, склавши про це постанову".
Частини 5, 6, 7 ст. 400-8 КПК вважати частинами 6, 7, 8 ст. 400-8 КПК.
Список використаних джерел
1. Романюк Б.В. Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об'єднаннями. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2005. - № 12. - С. 147-155.
2. Кримінальна справа № 9-15. - 2004 р. // Архів Апеляційного суду АР Крим.
3. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М.: Юрид. лит., 1982. - 80 с.
4. Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09, 1969. - 16 с.
5. Громов Н.А. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регламентирующих деятельность следователя по расследованию вновь открывшихся обстоятельств // Совершенствование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. - М., 1984. - С. 79-92.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: ИКФ "ЭКМОС", 2002. - 480 с.
7. Наказ Генерального прокурора України № 5 від 28 жовтня 2002 р. "Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству".
8. Про прокуратуру: Закон України, прийнятий ВР України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53.
9. Тетерин Б.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. - М.:Госюриздат, 1959. - 116 с.
10. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М.: Юрид. лит., 1982. - 80 с.
О.Ю. Татаров. Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...