WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину - Реферат

Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину - Реферат

згідно зі ст. 217 КПК, визнавши досудове слідство у справі, яка підлягає направленню для попереднього розгляду справи суддею, закінченим, слідчий повідомляє про це потерпілого, його представника, обвинуваченого та його представника і роз'яснює їм право ознайомитися з матеріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.
У разі письмового або усного клопотання цих осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи, слідчий повинен надати потерпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам можливість ознайомитися з ними.
Визнавши зібрані докази у справі достатніми для складання обвинувального висновку і виконавши вимоги ст. 217 КПК, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і за допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення досудового слідства (ч.1 ст. 218 КПК).
Необхідно зазначити, що для забезпечення прав осіб, інтересів яких торкається незаконне рішення суду, що набрало законної сили, питання про ознайомлення їх з результатами проведеного розслідування нововиявлених обставини повинно вирішуватися аналогічно. Тобто, визнавши всі докази у справі достатніми для складання висновку за результатами проведення розслідування нововиявлених обставин, слідчий зобов'язаний оголосити особам, інтересів яких стосується це провадження, що розслідування даних про нововиявлені обставини закінчено й вони мають право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і за допомогою захисника, а також мають право заявляти клопотання про доповнення розслідування.
Про оголошення зацікавленим особам про закінчення розслідування і про пред'явлення їм матеріалів справи, слідчий складає протокол з додержанням правил статті 85 КПК. У разі внесення зацікавленими особами клопотання, воно заноситься до протоколу, після чого слідчий повинен вжити заходи для його задоволення. Виконання цих вимог забезпечить можливість своєчасного здійснення права на оскарження дій суб'єктів розслідування. Вважаємо за необхідне закріпити це положення у КПК.
Отримавши від слідчого матеріали розслідування разом з висновком за його результатами, прокурор повинен вивчити їх. По-перше, необхідно встановити чи наявні обставини, які можуть перешкодити відновленню справи та скасуванню незаконного рішення. По-друге, - необхідно перевірити об'єктивність проведеного розслідування, вжити передбачених законом заходів щодо усунення порушень.
Нормами кримінального судочинства не встановлений чіткий термін прийняття прокурором рішення по матеріалах розслідування даних про нововиявлені обставини, які до нього надійшли. Та в практичній діяльності досить часто трапляються випадки, коли таке рішення приймається по кілька місяців, що є грубим порушенням. Вважаємо, що термін прийняття прокурором рішення повинен входити в місячний строк проведення розслідування даних про нові обставини вчинення злочину.
Як бути в разі, якщо при ознайомленні прокурора з матеріалами розслідування, яке за його дорученням проводив слідчий, виявляється неповнота його проведення та істотні порушення норм кримінально-процесуального закону? Думаємо, що це питання повинно вирішуватися за аналогією, так як і у випадку надходження до прокурора кримінальної справи з обвинувальним висновком. Так, коли при ознайомленні прокурора з матеріалами кримінальної справи, що надійшла до нього згідно зі ст. 225 КПК виявляються порушення кримінально-процесуального законодавства, він має право повернути справу для проведення додаткового розслідування (ст. 227 КПК). У випадку виявлення прокурором порушень під час розслідування даних про нововиявлені обставини, прокурор має право направити справу для проведення додаткового розслідування.
Якщо при вивченні матеріалів розслідування прокурор не вбачає підстав для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами, він має право закрити своєю постановою провадження у справі, про що повідомляє зацікавлених осіб. Зміст такої постанови чітко не визначений законодавцем, тому прокурори складають їх по-різному. Вважаємо, що в ній, відповідно до вимог КПК, що ставляться до постанов прокурора, повинні вказуватися: приводи та підстави для відновлення провадження у кримінальній справі; короткі відомості про справу, про відновлення якої надійшло клопотання; результати проведеного розслідування нововиявлених обставин. Прийняте прокурором рішення повинно бути законним та обґрунтованим. Рішення прокурора може бути оскаржено вищестоящому прокурору, згідно зі стст. 234-236 КПК.
Питання щодо закриття провадження у справі аналогічно вирішується у КПК Російської Федерації, у ст. 416 якого вказано: "При відсутності підстав відновлення провадження у кримінальній справі прокурор своєю постановою припиняє порушене ним провадження. Постанова доводиться до відома заінтересованих осіб. При цьому їм роз'яснюються право оскарження постанови в судді, який вправі вирішувати питання про відновлення провадження у цій кримінальній справі у зв'язку з новими чи нововиявленими обставинами" [6].
Після проведення перевірки матеріалів розслідування прокурор, з'ясувавши, що є підстави для перегляду судового рішення, направляє справу разом із матеріалами розслідування або вироком, що набрав законної сили, яким винні у зловживанні чи фальсифікації доказів у справі вже засуджені, і висновком вищестоящому прокурору. Справи, в яких вирок винесено апеляційним судом, прокурор області чи прирівняні до нього прокурори направляють Генеральному прокуророві чи його заступникам.
Вказівка на те, що справи направляються до вищестоящого прокурора значить, що прокурор району чи міста не має права самостійно ставити питання перед судом про відновлення справи.
Згідно зі ст. 400-8 КПК, отримавши матеріали від нижчестоящого прокурора, вищестоящий прокурор вирішує питання про принесення подання до суду. Таке нечітке формулювання породжує виникнення деяких питань: чи може вищестоящий прокурор не погодитися з висновком за результатами проведення розслідування та відмовитися направляти до суду подання про перегляд судового рішення; чи може повернути матеріали розслідування нищестоящому прокурору для проведення додаткового розслідування?
Думаємо, якщо при перевірці матеріалів розслідування нововиявлених обставин прокурор не вбачає підстав для перегляду справи він своє вмотивованою постановою може закрити провадження у справі. У разі виявлення прокурором порушень норм кримінально-процесуального закону він має право направити справу нищестоящому прокурору для організації додаткового розслідування даних про нововиявлені обставини.
У разі згоди прокурора з висновком за результатами проведення розслідування нововиявлених обставин, прокурор складає від свогоімені подання про перегляд судового рішення.
У КПК не визначено чіткий термін прийняття рішення вищестоящим прокурором. Та відповідно до ст. 19 Наказу Генерального прокурора України № 5 від 28 жовтня 2002 року "Про організацію

 
 

Цікаве

Загрузка...