WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості - Реферат

Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості - Реферат

цих злочинних груп). Дослідники зазначають: "У нас злочинні організації починають виконувати функції органів влади, управління та правосуддя" [6, с. 199].
Аналіз літератури з цієї проблеми, проведення особистих досліджень дозволили дійти висновку, що схема діяльності організованої злочинної групи має такий вигляд: корумпований чиновник (працівник міліції, працівник ЖЕКу), який в силу свого службового становища володіє інформацію про "потенційних жертв", передає інформацію безпосередньо злочинній групі, котра починає організаційно-технічні заходи з підготовки злочину (вивчення способу життя майбутньої жертви, її навичок, роду діяльності, кола знайомих і т. ін.). При цьому слід зазначити, що майже завжди корумпований чиновник надає послуги не одноразово, а входить у злочинну групу як повноправний член. Потім приймається рішення про методику впливу на жертву (або організовується споювання суб'єкта з метою подальшого впливу, або пропозиція об'єктивної матеріальної та іншої допомоги з метою входження в довіру та майбутнього відчуження нерухомого майна шахрайським шляхом та ін.).
Наступний етап - безпосереднє заволодіння правом на майно, тобто на нерухомість. Юридичний бік питання забезпечує нотаріус, котрий також нерідко є членом організованої злочинної групи. Нотаріус завіряє заздалегідь недійсну угоду та реєструє її в БТІ (Бюро технічної інвентаризації) та в органах державної реєстрації прав на нерухоме майно. Для того, щоб договір був зареєстрований відразу і цей процес не привертав уваги, до схеми вводиться корумпований працівник БТІ, і в результаті, знову шахрайським шляхом, нерухоме майно відходить на користь злочинної групи.
Шахрайство як об'єкт кримінологічного дослідження має історію і внутрішню спеціалізацію. В кримінальному оточенні існує і продовжує накопичуватись досвід, часто - унікальний щодо вчинення злочинів даного виду. Кримінологи відзначають процес витіснення зі сфери корисливої злочинності примітивного кримінального типу інтелектуальним і підприємницьким злочинцем з новими більш досконалими способами і формами злочинної діяльності. Сучасні шахраї - це, здебільшого, громадяни, які раніше не притягались до кримінальної відповідальності, які ззовні ведуть законослухняний спосіб життя, позитивно характеризуються, мають середню спеціальну чи вищу освіту [7, с. 57].
Кримінальний інтерес в даній сфері виправданий, перш за все, надприбутковістю протиправного промислу і високим рівнем латентності. Одна стрімко і вміло проведена операція дає дохід, який покриває не тільки затрати на її підготовку, але і є набагато вищими, у порівнянні з доходами отриманими, наприклад, від крадіжки.
За структурою злочинність у розглядуваній сфері можна розділити на дві великі групи: злочини стосовно покупців і злочини відносно продавця (власника).
Злочини стосовно покупця виявляються в таких формах:
- продаж або здача в оренду, передача в заставу нерухомості особою, яка не є її власником. При цьому, зазвичай, використовуються підроблені або вкрадені документи, дублікати свідоцтв про право власності на нерухомість;
- продаж або здача в оренду одного й того самого об'єкта відразу декільком особам;
- привласнення коштів без виконання умов угоди, відхилення від передачі нерухомості новому законному власникові, відмова від переселення і виписки з проданого житла; злочинне заволодіння коштами, призначеними для придбання нерухомості;
- привласнення коштів до нотаріального оформлення угоди;
- привласнення одним з учасників усієї суми, отриманої від угоди, замість належної йому частки;
- визнання угоди недійсною і привласнення різниці між фактично виплаченою ціною та інвентаризаційною вартістю нерухомості, зазначеної в договорі купівлі-продажу.
Стосовно продавця (власника) злочинні дії виявляються в таких найбільш характерних формах:
- вимагання, тобто вимога передачі нерухомого майна або прав на майно, або здійснення будь-якої дії майнового характеру під загрозою насильства над особистістю власника нерухомості (підписання договору дарування, договору купівлі-продажу і т. ін.);
- шахрайство, коли злочинці, продавши квартиру потерпілого, відмовляються надати замість неї іншу або розплатитися з ним, або вдаються до маніпуляцій у процесі розрахунку з продавцем (власником) з метою заволодіння нерухомістю за мінімальні кошти (використання фальшивих купюр, "ляльки" тощо) [8, с. 23].
Із зазначеного вище випливає, що злочинність у сфері нерухомості в нашій країні стала свого роду способом життя, і вчиняється вже не тільки маргінальними особами, а й представниками інших, ззовні благополучних шарів суспільства. Особа злочинця у справах про злочинні зазіхання на ринок житла характеризується цілою низкою специфічних якостей, властивостей та особливостей, які необхідно враховувати в процесі боротьби з даним різновидом злочинної діяльності.
Таким чином, можна дійти висновку, що, хоча прийоми шахрайства при укладанні договорів з нерухомим майном у більшості випадків стереотипні та здійснюються шляхом обману та зловживанням довірою, практика все ж таки свідчить, що діяльність правоохоронних органів з виявлення й розслідування кримінальної діяльності злочинних груп у сфері нерухомості є малоефективною. Використання оперативними органами та слідчими традиційних криміналістичних методів і засобів розкриття й розслідування злочинів головним чином спрямоване на загальнокримінальні шахрайства у формі простої співучасті. Своєрідність та специфіка функціонування злочинних груп у сфері нерухомості потребує нових підходів, ідей при розробці методики розслідування таких злочинів.
На сьогодні організація роботи ОВС не відповідає в повному обсязі вимогам комплексного підходу до розв'язання цього складного питання. Відповідно до вивченого матеріалу, пропонуємо такі шляхи підвищення ефективності діяльностіправоохоронних органів у цій галузі:
1) узгодження дій правоохоронних органів,
2) удосконалення інформаційного забезпечення та взаємодії з органами державної реєстрації операцій з нерухомим майном та БТІ;
3) зміцнення контактів правоохоронних органів з нотаріатом та приватними реєлторськими фірмами;
4) посилення співпраці правоохоронних органів з ЖЕКом та іншими структурами, які беруть участь у прийнятті рішень щодо зміни правового режиму нерухомості;
5) створення підрозділів, які спеціалізувались б на розкритті та розслідуванні саме шахрайств, пов'язаних з нерухомим майном;
6) запровадження спецкурсів або вивчення спеціальних тем, щодо висвітлення питань розкриття та розслідування шахрайства з нерухомим майном у вищих навчальних закладах МВС, що буде сприяти підготовці спеціалістів в цій сфері;
7) співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення типових заходів обережності при укладенні договорів з нерухомим майном.
Зростаюча криміналізація ринку нерухомості потребує посилення роботи правоохоронних органів, усунення прогалин в законодавстві та підвищення правової культури і юридичної освіченості пересічних громадян.
Список використаних джерел
1. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М., 1997.
2. Павлов В.І. Ринок нерухомості: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.
3. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовые и криминологические характеристики: Учеб. пособие. - М., 2000.
4. Лисодід А.В. Кримінологічна характеристика шахрайства в Україні // Проблеми законності. - 2000. - Вип. 45. - С. 177-185.
5. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М., 2002. - 238 с.
6. Павлова Н.В. Тенденції розвитку шахрайства в житловій сфері // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2004. - № 2. - С. 196-197.
7. Волков В.В. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2005.
8. Міненко С.В. Злочини з нерухомістю. Які вони?: Юстиніан-2004. - Вип. 3. - С. 23-29.
А.В. Микитчик. Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...