WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості - Реферат

Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості - Реферат


Реферат
на тему:
Тенденції розвитку шахрайства на ринку нерухомості
Шахрайство, будучи складовим елементом всього масиву корисливої злочинності, зокрема вчинюване у сфері обігу нерухомого майна, має всі основні риси кримінологічної характеристики цієї групи злочинів. Сучасний період розвитку вітчизняного кримінального законодавства характеризується розробкою і реалізацією заходів охорони економічних відносин, які засновані на принципах рівності всіх форм власності і конституційно закріпленому пріоритеті державного захисту основних прав особи, а також права на власність. Зріст практично всіх видів корисливої злочинності цього періоду є за визначенням В.В. Лунєва, певною платою суспільства за свою економічну, політичну і, певною мірою, світоглядну свободу. Досвід країн зі стабільною ринковою економікою свідчить, що за відсутності тенденцій до зниження економічної злочинності в цілому заволодіння чужим майном має стійкі показники зросту [1, с. 253].
Питання шахрайського заволодіння нерухомим майном частково розглядались такими авторами, як О.В. Смаглюк, І.В. Александров, О.В. Лисодід, С.Ю. Романов та ін. Але кримінальні аспекти ринку нерухомості в зазначених працях глибокому дослідженню не піддавались. Актуальність цієї проблематики останнім часом зростає, що зумовлено цілим рядом факторів: високим ступенем суспільної небезпеки; великою поширеністю злочинних посягань на ринку нерухомості; тенденціями зростання цього виду злочинності в Україні; високою латентністю; наявністю недоліків у законодавстві та ін.
Сучасне шахрайство зазнає суттєвих якісних змін у повній відповідності до прогнозів криміналізації тих сфер життєдіяльності, де присутній обіг значних грошових коштів і спостерігаються проблеми реалізації заходів правового регулювання. На сьогодні криміналізовані такі сектори економіки, які інтенсивно розвиваються, а саме: банківський, страховий, туристичний бізнес і, безперечно, ринок нерухомості.
Головним показником розвитку в країні нормальних ринкових відносин є стан ринку нерухомості загалом і його окремих секторів зокрема. Ринок нерухомості - це важлива складова будь-якої національної економіки, бо нерухомість - найважливіша частина національного багатства, на частку якої припадає помад 50 % світового багатства. Без ринку нерухомості не може бути ринку взагалі, оскільки ринки праці, капіталу, товарів і послуг та інші для здійснення статутної діяльності повинні мати (або орендувати) необхідні приміщення. Важливе значення вітчизняного ринку нерухомості як сектора економіки підтверджується його значною часткою у валовому національному продукті, високим рівнем надходжень до бюджету від первинного продажу, здачею в оренду державної і муніципальної нерухомості (зокрема землі), високим рівнем збору до бюджету від податків на нерухомість і операцій з нею [2, с. 7].
Таким чином, кримінальної атаки зазнають ті сфери ринку, де переміщення фінансових потоків і їх цивільно-правового аналогу - прав та обов'язків, - неналежними чином захищені від злочинного впливу. Негативні процеси, які проходять в динаміці й структурі зареєстрованої злочинності останнього десятиліття, є наслідком не тільки соціально-економічних складностей перехідного періоду, але і слабкістю кримінально правової політики держави, помилок в прогнозуванні кримінальних тенденцій і їх впливу на правоохоронну діяльність держави.
Кримінологічні дослідження останніх років дозволяють згрупувати характеристики шахрайства у такому вигляді:
- розповсюдження шахрайства в його абсолютних показниках;
- зріст загальної кількості шахрайства в структурі всіх злочинів проти власності й в структурі злочинності в цілому;
- високі темпи зростання кількості фактів вчинення даного виду злочинів;
- збільшення рівня латентності цього виду злочинів;
- суттєве випередження шахрайства за темпами росту як всіх злочинів проти власності, так і злочинності в цілому [3, с. 39].
Великі шахрайства, які відомі сучасній судово-слідчій практиці: посягання на значні грошові суми, об'єкти нерухомості, які мають значну вартість, а також на майнові права на ці об'єкти, характеризуються складністю схем обману, маскуванням під укладення і здійснення легальних цивільно-правових договорів.
Небезпека зростання злочинів цього виду злочинів полягає, по-перше, у прямих збитках від реалізації шахрайських схем, що складають великі суми грошей, а жертвами при цьому є велика кількість громадян; по-друге, - усвідомленні суспільством, що злочинці в переважній більшості не несуть відповідальності за шахрайство; як наслідок, образ вдалого афериста асоціюється з іміджем успішного підприємця. Обман проявляється вже не як спосіб досягнення злочинного результату, а як засіб самоствердження у певній сфері.
Тенденція реалізації навичок і вмінь на тлі кримінального обману стрімко розвивається згідно із загальною характеристикою розвитку злочинності в сфері економіки як найбільш організованої, технічно оснащеної, використовуючи скоріше інтелектуальні (інформаційні, а в даному разі - саме шахрайські) способи досягнення протиправної мети. Навряд чи необхідно шукати причини стрімкого розвитку сучасного шахрайства тільки в кризових явищах. Поява нових об'єктів кримінального інтересу при зволіканні та відвертій слабкості заходів правової охорони є скоріше умовою реалізації традиційних для кримінального світу способів досягнення мети. Не буде перебільшенням стверджувати, що шахрайство на різних етапах існування нашої держави утворювало суттєвий сектор серед всіх видів корисливих злочинів. Кримінологічні дослідження і огляди судової статистики свідчать про, те що злочини проти власності, вчинені способами шахрайства, завжди мали вагому частку, поступаючись тільки крадіжкам, і посідають, як правило, друге місце після них в кримінальній статистиці.
Аналіз криміногенної обстановки в Україні свідчить про зростання злочинних проявів, пов'язаних з незаконним заволодінням нерухомістю громадян, у тому числі - при операціях з нерухомим майном. За даними офіційної статистики, подібний вид займає приблизно 5 % у структурі шахрайства проти власності громадян, але, на нашу думку, справжній масштаб шахрайства у сфері нерухомості тільки можливо уявити [4, с. 183].
У своєму намірі заволодіти чужою нерухомістю злочинці не зупиняються ні перед чим, і ці злочини становлять велику небезпеку у зв'язку з тим, що нерідко потерпілі в результаті злочинних дій шахраїв позбавляються права на нерухомість, а злочинні структури отримують свій "прибуток".
Організована злочинність у сфері нерухомості характеризується тим, що злочинні угруповання, відповідальність за створення або участь у яких передбачена статтями 255-257 КК, легалізувалися і працюють під "дахом" ріелтерських фірм, нотаріальних контор і створених при них служб безпеки. У великих містах такими фірмами відкриті численні агентства.
На ринку нерухомості активно діє кримінальний бізнес, і слід зазначити, що кримінальні аспекти нерухомостіє часткою більш загальної проблеми - проблеми організованої злочинності. Це зумовлене насамперед тим, що шахрайські дії в цій галузі, як правило, вчиняються стійкими злочинними групами, які мають достатньо повну інформацією про осіб, вимушених у силу багатьох обставин змінювати свої житлові умови. Шахрайства з нерухомістю є небезпечними, оскільки групи осіб, які їх вчинюють, найбільш стійкі, і їм притаманні всі ознаки організованих злочинних груп: внутрішня структурованість, ієрархічність є чітким, розподілом функцій. Так, В.Н. Кудрявцев підкреслює, що "…невмілий та непідготовлений перехід до ринкової економіки створив у країні такі умови, за яких порушення закону перетворилось у змушений спосіб життя великої частини населення, а організована злочинність стала вигідною й досить безпечною формою діяльності найбільш активних прошарків населення" [5, с. 98].
Простежується також і наявність корумпованих зв'язків членів таких груп з працівниками правоохоронних органів, котрі або не втручаються в їх злочинну діяльність, або її прикривають, забезпечують безпеку злочинним групам (найгірше, що нерідко вони є членами

 
 

Цікаве

Загрузка...