WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні - Реферат

Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні - Реферат

однією із галузей державного управління і реалізовував би кримінологічну політику у цій важливій галузі державного управління.
Основними завданнями такого органу мають бути такі: визначення основних напрямів державної політики у сфері боротьби зі злочинністю; аналіз чинного законодавства; інформаційно-аналітична діяльність; розробка науково обґрунтованих методик підрахування збитків від злочинів і шляхів їх відшкодування; проведення загальнонаціональних обстежень з метою виявлення рівня латентності злочинності; аналіз проявів міжнародної транснаціональної злочинності; координація діяльності галузевих міністерств і відомств з правоохоронними органами; координація наукових досліджень; організація міжнародної співпраці у сфері боротьби зі злочинністю; обґрунтування розподілу ресурсів згідно до державного бюджету; проведення кримінолого-економічної експертизи проектів законів і нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств і т. ін.
Серед організаційних заходів важливе місце посідає запровадження єдиної централізованої системи статистики обліку корупційних проявів і результатів розгляду кримінальних і адміністративних справ про корупцію, а також - статистику дисциплінарних заходів та стягнень, які застосовувалися до службовців у сфері державного управління. З метою попередження можливих корупційних ризиків застосування на практиці будь-якого нового закону потребується удосконалення порядку проведення комплексної правової експертизи всіх законопроектів, які стосуються діяльності державних службовців. Необхідно також запровадити систему реального громадського контролю за нормотворчою діяльністю і поновити практику застосування Закону "Про народне обговорення важливих питань державного життя України" від 4 червня 1988 р., попередньо привівши його положення у відповідність до Конституції України. Кожному з державних органів необхідно розробити власні Регламенти роботи, забезпечити їх оприлюднення та доведення до відома юридичних та фізичних осіб. Варто також створити в кожному органі державної влади ефективну систему дієвого загального кадрового резерву, виключити практику складання списків резерву діючими керівниками відповідних державних органів, законодавчо заборонити фінансування чи інше матеріальне забезпечення правоохоронних органів, органів виконавчої влади з позабюджетних джерел (благодійних фондів, інших юридичних та фізичних осіб).
В цілому ж можна дійти висновку, що ефективність протидії корупції залежить від чотирьох головних складових:
1) наявності належної правової бази антикорупційного спрямування;
2) ефективного і повного її застосування;
3) розвитку системи громадського контролю та формування антикорупційної громадської свідомості;
4) організаційно-управлінського забезпечення антикорупційної діяльності.
Причому, всі ці складові можуть спрацьовувати лише разом узяті. Такий комплексний підхід до боротьби з цим явищем вбачається найбільш доцільним і потребує свого нагального втілення в життєдіяльність українського суспільства.
Список використаних джерел
1. Концепция подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності": Затв. Указом Президента України від 11 вересня 2006 року // Офіц. вісник України. - 2006. - № 37. - Ст. 2540.
2. Національна програма боротьби з корупцією: Затв. Указом Президента України від 10 квітня 1997 р. № 319/97 // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 15. - С.12; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 345 "Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади Закону України "Про боротьбу з корупцією" та Національної програми боротьби з корупцією" та План дій центральних і місцевих органів виконавчої влади на 1998 р., спрямованих на боротьбу з корупцією: Затв. цією постановою // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 82-83. - 30 квіт.; Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки: Затв. Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 17. - Ст. 621.; Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1220 "Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією" // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 163-164. - 27 серп.; Програма невідкладних заходів, які спрямовані на боротьбу з корупцією і підлягають здійсненню в 1998 р.: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1220 // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 163-164. - 27 серп.; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 1999 р.: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. № 799 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 19. - Ст. 832.; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2000 р.: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 р. № 1050 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 27. - Ст. 1128; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2001 р.: Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 179-р.; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2002 р.: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 р. № 346; План заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 р.: Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 270-р // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 21. - Ст. 952.
3. Корупція - це жахлива реальність сьогодення // Уряд. кур'єр. - 1997. - № 172-173. - 18 верес.; Боротьба з корупцією пролягає через економічну площину: Виступ Президента України Л.Д. Кучми на засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 20 листопада 1998 р. // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 226-227. - 26 лист.; Держава не буде донором корумпованих хапуг: Виступ Президента України Леоніда Кучми на розширеному засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованоюзлочинністю 14 грудня 1999 р. // Уряд. кур'єр. - 1999. -№ 236. - 16 груд.; Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа: Виступ Президента України Леоніда Кучми на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини // Уряд. кур'єр. - 2004. - № 19. - 31 січ.; Ми каратимемо корупціонерів рішуче і жорстко, без огляду на жодні обставини: З виступу Прем'єр-міністра на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 р. // Уряд. кур'єр. - 2006. - № 222. - 24 лист.; Від корупції страждає бюджет: З виступу заступника Генерального прокурора Тетяни Корнякової на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 р. // Уряд. кур'єр. - 2006. - № 223. - 25 лист.
4. Голос України. - 16 листопада 2005 р. - С. 3.
5. Урядовий кур'єр. - 2005. - 22 лист.
6. Таций В.Я., Борисов В.И. Научное обеспечение путей противодействия коррупции в Украине // Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - Вип.. № 4. - К., 2004. - С. 44-48; Борисов В.І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан // Держава та регіони, 2004. - № 2. - С. 68-77.
7. Мишин Г. Необходим закон о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти // Уголовное право. - № 2. - 2002. - С. 132-134.
О.Г. Кальман. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...