WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу - Реферат

Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу - Реферат

ідея взаємного проникнення оперативно-розшукових сил і засобів на території суміжних держав.
Отже, з метою забезпечення успішного рішення оперативно-розшукових завдань боротьби з транснаціональним наркобізнесом необхідно організувати пошук додаткових можливостей щодо виявлення й перевірки оперативно-розшукової інформації щодо транснаціональних злочинів на території країни. Тому особливим позитивом може виявитися професійний досвід співробітників оперативних підрозділів спецслужб. Практичні навички оперативно-розшукової роботи, дотримання конспірації, знання місцевих традицій, можливість більш вільного переміщення через кордон під приводом ділових і особистих поїздок дозволяють успішно одержувати й передавати оперативно-розшукову інформацію.
Виходячи з викладеного, можна зазначити, що в організації протидії транснаціональному наркобізнесу, імовірно, безпосередньо повинні брати участь спецслужби України, використовуючи свій потенціал, оперативні можливості та накопичений досвід.
Якщо держави не здатні або не вважають за необхідне протидіяти експорту наркотичних засобів до інших країн або їх транзиту, вони піддають себе ризику зазнати міжнародних санкцій, тому що переважно основним джерелом фінансування міжнародного тероризму є наркобізнес.
Саме тому Службою безпеки України постійно аналізується оперативна обстановка та ефективність застосованих заходів щодо протидії цьому виду організованої злочинної діяльності.
У той самий час треба зазначити, що на сьогодні перед державою постає проблема реформування правоохоронних органів та спецслужб України [16, с. 5].
Дійсно, необхідність заміни системи державних інститутів і створення замість пострадянського апарату правоохоронних органів, в яких переважав обвинувальний і примусовий ухил, органів захисту конституційних цінностей і прав людини, назріла давно.
Однак, як зазначив Є. Марчук, в першу чергу треба усвідомити, що процес оновлення Закону України "Про Службу безпеки", її структури, функцій, чисельності особового складу, - все це не повинно залежати від бачення якого-небудь політика або політичної партії [17, с. 6].
Безумовно, СБ України треба звільнити від боротьби з організованою злочинністю утому виді, в якому це відбувається сьогодні. Але не варто застосовувати крайніх заходів. Такі небезпечні злочини, як незаконне розповсюдження зброї, торгівля людьми, наркобізнес у великих розмірах не відносяться до компетенції контррозвідувальної діяльності. Але в дійсності це не так. Ніхто, крім органів СБ України, не зможе ефективно протидіяти цим злочинним проявам. Тим більше, що вони, зазвичай, вчинюються міжнародними злочинними угрупованнями [18, с. 6].
Список використаних джерел
1. World Drug Report. Oxford University Press, 1997. - P. 127.
2. Основы борьбы c организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, д-ра юрид. наук; В.Е. Эминова, д-ра юрид. наук, проф.; Н.П. Яблокова, д-ра юрид. наук, проф. - М., ИНФРА-М, 1996.
3. Погорецький М.А., Сапальов В.П. Подолання протидії організованої злочинності у ході досудового слідства // Наук. вісник НА СБ України. - № 13. - К., 2005. - С. 148-152.
4. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 260 с.
5. Предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных на территориях нескольких государств-участников СНГ: Пособие: ВНИИ МВД России, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ. - М., 2005. - 155 с.
6. Глинкин А.Н., Лавут А.А., Булавин В.И. и др. Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. - М., 1999.
7. Василина М.М. Контрабанда: сутність, виявлення та розслідування: Монографія. - К.: Вид-во НА СБ України, 2001 - 116 с.
8. Долженков О.Ф. Теоретичні проблеми становлення політики протидії створенню інфраструктури злочинного світу засобами оперативно-розшукової діяльності ОВС: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. - К.: НАВСУ, 2002. - 31 с.
9. Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія. - К.: Вид-во "Семенко С.", 2004. - 310 с.
10. Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні / М.І. Камлик, Б.В. Романюк, В.Д. Сущенко та ін.; За ред. Я.Ю. Кондратьєва - К.: Національна акад. внутрішніх справ України, 1999. - 124 с.
11. Погорецький М.А. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією: проблеми правового регулювання // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) // Наук. - практ. журнал. - К., 2002. - № 6. - С. 147-155.
12. Сергатий М.О. Правові та організаційно-тактичні питання оперативної розробки організованих груп, що займаються незаконним обігом наркотиків: Автореф дис…. канд. юрид. наук: НУВС. - Х., 2002.
13. Скулиш Є.Д. Організована злочинність: поняття, генезис, заходи протидії: Монографія. - К.: Вид-во НА СБ України, 2005. - 254 с.
14. Фетисенко К.Г., Новицький Г.В. Організована злочинність: кримінологічні та кримінально правові проблеми: Монографія. - К.: Вид-во Акад. СБ України, 1999. - 156 с.
15. Скулиш Е. Общество должно жить по законам! // В мире спецслужб. - К., 2006. - № 1(13). - С. 4-11.
16. Реформа СБУ: Просветление и обрезание // Зеркало недели - К., 2006 - С. 1-3.
17. Навколо реформування правоохоронних органів // Уряд. кур'єр. - 2005. - № 215. - 11 лист.
18. Спецслужбы - под контроль (в каких изменениях нуждается СБУ?) // День. - 2006. - № 48. - 24 марта.
В.П. Сапальов, П.Т. Дорошенко. Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...