WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об'єкти іноземного інвестування - Реферат

Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об'єкти іноземного інвестування - Реферат

іноземних юридичних осіб і громадян, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, а також іноземним державам, міжнародним організаціям, іноземним юридичним особам та особам без громадянства.
Відповідно до положень Указу Президента України від 14 жовтня 1993 p. №456/93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" водночас з приватизацією зазначених об'єктів приватизуються (орендуються) земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва цих об'єктів. Право на приватизацію земельних ділянок при цьому (їх оренду) мають юридичні особи України, у статутному фонді яких відсутня частка державної власності, та громадяни України. Іноземним юридичним і фізичним особам, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб земельні ділянки надаються тільки у довгострокову оренду.
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 p. №841 затверджено "Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами".
Метою проведення тендерів на укладення контрактів на користування надрами (далі - тендер) є залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для забезпечення ефективного та раціонального використання надр із застосуванням новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов укладання контрактів на користування надрами з подальшим оформленням та одержанням спеціальних дозволів(ліцензій) на користування надрами.
Рішення про проведення тендеру приймає Кабінет Міністрів України за поданням Держкомгеології, погодженим з Мінекономіки, Мінекобезпеки, Мінпраці (Комітетом по нагляду за охороною праці), відповідною місце-вою державною адміністрацією, а також заінтересованими центральними органами виконавчої влади (залежно від виду корисних копалин).
Залежно від способу проведення тендери можуть бути:
o відкритими, в яких беруть участь претенденти всіх форм власності;
o закритими, в яких беруть участь претенденти тільки за офіційним запрошенням замовника і які проводяться у разі виконання робіт особливої складності, що можуть бути виконані обмеженим колом користувачів надр, а також у разі проведення робіт на об'єктах закритого типу.
У тендерах можуть брати участь як вітчизняні, так й іноземні юридичні та фізичні особи, які мають відповідну кваліфікащю, матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами. Відповідність претендента цим вимогам визначається тендерним комітетом за оцінкою поданого ним пакету документів.
Об'єктами тендерів на укладання контрактів на користування надрами можуть бути:
o окремі ділянки надр, у тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України;
o конкретні родовища, окремі їх поклади або частина родовища корисних копалин;
o техногенні родовища корисних копалин;
o об'єкти будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронения шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод.
Проект контракту на користування надрами розробляється відповідно до законодавства України та вимог тендерної документації і повинен містити умови виконання робіт, визначених замовником, а також наступні типові умови:
o сторони і предмет контракту;
o район проведення робіт;
o терміни та поняття, які використовуються в контракті;
o права учасників;
o оператор (власник спеціального дозволу (ліцензії) або інша юридична особа, призначена його власником для проведення ліцензійної діяльності на об'єкті тендеру);
o заміна оператора;
o відповідальність учасників;
o умови повернення площ, які надаватимуться переможцю тендеру, і продовження терміну діяльності на об'єкті;
o умови реалізації продукції;
o застосування українського законодавства (оподаткування, нагляді контроль, охорона навколишнього природного середовища, охорона надр та раціональне використання мінеральної сировини, припинення діяльності, право власності на геологічну інформацію тощо);
o форс-мажорні обставини;
o використання українського потенціалу, підготовка національних кадрів;
розв'язання спорів та арбітраж;
порядок проведення та фінансування ліквідаційних роб т на об'єкті користування надрами;
зобов'язання щодо конфіденційності;
інформування сторін контракту;
повноваження на підпис контракту;
адреси сторін.
Додатки:
o Ситуаційний план з описом об'єкта користування надрами, зазначенням його площі та координат;
o робоча програма та вартість її реалізації;
o техніко-економічне обгрунтування;
o перелік початкових інвестицій.
Надання майна в оренду іноземним інвесторам здійснюється орендодавцями на підставі договорів оренди відповідно до чинного законодавства України.
Питання орендних відносин в Україні регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та рядом інших нормативних актів.
Відповідно до Закону України "Про оренду державного і комунального майна" орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Законодавством України можуть визначатися особливості оренди держав-ного майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства.
Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 p. №26-92 затверджено "Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду яких не допускається" (дод. № 2 до цього Декрету). Необхідно зазначити, що дія цього Декрету розповсюджується і на українських суб'єктів господарської діяльності.
Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечується відповідно до законодавства України. Зокрема, це Закони України: "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
При цьому підприємства з іноземними інвестиціями самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, відповідно до законодавства України.

 
 

Цікаве

Загрузка...