WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об'єкти іноземного інвестування - Реферат

Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об'єкти іноземного інвестування - Реферат

діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито, яке обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна.
Підприємство з^ іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України.
Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва відповідно до Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями,встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996р. №1061.
Вивезення товарів, на які поширюється спеціальний режим експорту, здійснюється відповідно до законодавства України.
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про інвестиційну діяльність" вартість продукції, робіт і послуг у процесі інвестиційної діяльності визначається за вільними цінами
і тарифами, в тому числі за підсумками конкурсів (торгів), а у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами.
Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.
Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України. Підприємства з іноземними інвестиціями самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, відповідно до законодавства України.
Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні реєструються відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 18 січня 1996 p. №30
Іноземні юридичні особи можуть входити до складу промислово-фінансових груп, які створюються (реєструються), реорганізуються та ліквідуються згідно із Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781. Дане положення було розроблено відповідно до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні".
Умови участі іноземних фізичних та юридичних осіб у створенні громадських та благодійних організацій визначаються Законами України "Про об'єднання громадян" та "Про благодійництво та благодійні організації".
Порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 p. № 145.
Важливим аспектом, який визначає права та обов'язки підприємств з іноземними інвестиціями є державна реєстрація іноземних інвестицій. Така реєстрація здійснюється урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Положенням про державну реєстрацію іноземних інвестицій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928.
Неза реєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством України для іноземних інвесторів.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Вона повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена в судовому порядку. Така відмова з мотивів її недоцільності не допускається.
Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають меті, визначеній у статуті підприємства, з урахуванням обмежень, передбачених законодавчими актами України.
У Законі України "Про страхування" зазначається, що загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у.статутному фонді страховика (юридичної особи, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності) не може перевищувати 49 відсотків (ст. 2), крім випадку, коли у разі реорганізації страховика за рішенням Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю передбачається залучення до числа учасників страховика іноземних страховиків, за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, термін сплати яких уже наступив. При цьому частка іноземних учасників у статутному фонді може бути встановлена на рівні не більше 50 відсотків загального розміру статутного фонду, крім страховиків, які отримали ліцензію на право страхування життя, для яких частка іноземних учасників не може перевищувати 49 відсотків загального розміру статутного фонду (ст. 43).
Крім зазначеного, іноземним інвесторам необхідно пам'ятати, що страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.
Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (п. З ст. 37) підприємства з іноземними інвестиціями не мають права робити внески до власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України.
Підстави припинення інвестиційної діяльності визначаються у ст. 21 Закону України "Про інвестиційну діяльність". Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за рішенням інвесторів (при цьому відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності) або правомочного державного органу.
Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути прийнято з таких причин:
o якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;
o оголошення у встановленому законом порядку інвестора банкрутом внаслідок неплатоспроможності;
o стихійного лиха;
o запровадження надзвичайного стану.
Ліквідація та реорганізація підприємств з іноземними інвестиціями відбувається відповідно до положень ст. 37 Цивільного кодексу України та розділу VII Закону України "Про підприємства в Україні".
Порядок визнання підприємства з іноземними інвестиціями банкрутом визначається Законом України "Про банкрутство".
§ 3. Майнові права іноземних інвесторів в Україні
Здійснюючи на території

 
 

Цікаве

Загрузка...