WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Протидія корупційним проявам у сфері користування чужою земельною ділянкою для забудови - Реферат

Протидія корупційним проявам у сфері користування чужою земельною ділянкою для забудови - Реферат

закріпленими в ст. 3 Цивільного кодексу України.
Позитивним представляється досвід Молдови щодо захисту прав суперфіціарія після закінчення суперфіцію. Відповідно допункту 1статті 451 Цивільного Кодексу Республіки Молдова, при закінченні права суперфіцію, розташована на земельній ділянці споруда або будівля, передається згідно права власнику ділянки [5].
Незважаючи на обов'язок повернення суперфіціарієм будівлі або споруди з метою найбільш повного забезпечення принципу справедливості, законодавцем прийняті відповідні заходи щодо покладання на контрагента адекватного зобов'язання, а саме: пунктом 2 цієї статті передбачено, що власник земельної ділянки зобов'язаний сплатити суперфіціарію відповідне відшкодування за будівлю або споруду. Відшкодування не є відповідним, якщо воно не покриває не менш ніж дві третини ринкової вартості будівлі або споруди. Пунктом 3 цієї статті передбачено альтернативний варіант вирішення проблеми закінчення суперфіцію: власник земельної ділянки може бути звільнений від сплати відшкодування, якщо він до спливу строку суперфіцію продовжує це право на запропонований строк експлуатації будівлі чи споруди. Якщо суперфіціарій відмовляється від продовження, він втрачає право на відшкодування.
Пункт 4 говорить, що в разі закінчення права суперфіція суперфіціарій не в праві будувати будівлю чи споруду або її частину.
Ще більш ефективний засіб захисту суперфіціарію передбачений Цивільним законодавством Азербайджану. Але, на відміну від законодавства України та Молдови, такого роду відносини регулюються інститутом оренди землі в Цивільному кодексі Азербайджану, тому в ролі суперфіціарію тут виступає орендатор, а в ролі власника землі орендодавець. Відповідно до п. 1 ст. 720 Цивільного кодексу Азербайджану орендатор в праві вимагати від орендодавця продовження правовідносин згідно з договором оренди землі:
1) у разі оренди підприємства, - якщо ці підприємства складають економічну основу існування орендатора;
2) при оренді земельного маєтку, - якщо орендатор без цієї ділянки не може утримувати підприємство, що складає його економічну основу [6].
Дане положення Цивільного кодексу Азербайджану найкраще адаптоване до сучасних ринкових відносин і здатне забезпечити стабільність як в сфері господарської діяльності, так і забезпечення житла.
Для забезпечення сталого розвитку будівництва в Україні необхідно залучати чималі кошти у вигляді кредитів або інвестицій. Тому, з метою поліпшення інвестиційної привабливості в будівництво необхідно запозичити досвід вищевказаних країн, розробити та запровадити в Цивільне законодавство України правові засоби захисту власників будівлі, що збудована на чужій земельній ділянці. Таке нововведення унеможливить знесення цієї будівлі всупереч волі її власника. Саме цей крок уможливить розвиток економічних, господарських та житлових відносин.
Суттєвим недоліком вітчизняного законодавства є серйозні граматичні помилки, які призводять до фікції норм Цивільного кодексу, і для того щоб їх виявити не обов'язково бути юристом. Прикладом цього є те, що пунктом 1 статті 417 ЦК України передбачено, що у разі припинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення.
У разі недосягнення домовленості між ними, власник земельної ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення до стану, в якому вона була до надання її у користування.
У даному разі присутня нелогічність змісту обох частин цього пункту, що проявляється в наступному. Наголошуючи на тому, що в частині "У разі припинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена будівля (споруда)", саме слово "була" наводить на логічний висновок про те, що на даний момент ця будівля (споруда) знесена або демонтована, тобто її не існує на цій ділянці. У такому випадку виникає питання, спровоковане другою частину цього пункту: "Як можна знести споруду, якої не існує на певній земельній ділянці?"
Тому для усунення недоліків пропонується першу частину пункту 1 ст. 417 ЦК України викласти у наступній редакції: "У разі припинення права користування земельною ділянкою, на якій споруджена будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення" [1].
У статті 123 пунктом 6 Закону України вказано, що проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронними, санітарно-епідеміологічними органами, органами архітектури та охорони і культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки. І тут теж виникає питання: "Чи здатний підприємець розвивати свій бізнес на законний підставах отримуючи таку кількість дозволів на кожну операцію? Чи не є це величезним поштовхом для корупції?". Відповідь одна: "Підприємець мусить давати хабарі".
Отже, для подальшого розвитку економічних відносин і більш повної реалізації прав і свобод, закріплених у Конституції України, необхідне ефективне правове регулювання. Тому, слід взяти до уваги зазначені недоліки, прийняти нові та удосконалити старі нормативні акти. Це, в свою чергу, зменшить кількість зловживань з боку посадових осіб і значно зменшить корупцію.
Список використаних джерел
1. Про власність: Закон України // Відомості Верховної Ради. - 1991, № 2. - Ст. 249.
2. Клепай З.В. Проблеми застосування норм Земельного кодексу України в процесі розгляду господарських спорів // Вісн. господарського судочинства. - К.: Вид-чий дім "Ін Юре", 2005. - № 2. - С. 28.
3. Цивільний кодекс України: Прийн. 16 січня 2003 року, зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004р. // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 356; Цивільний кодекс України, із змінами, внесеними згідно із законами № 980-4 від 19.06.2003, № 1255-4 від 18.11.2003. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 356.
4. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996 - № 30. - Ст. 141.
5. Гражданский кодекс Республики Молдова // Мониторул офичиал ал Республики Молдова. - 2002. - № 82-86/661 від 22.06.2002; № 1107-XV від 06.06.2002. - Ст. 451.
6. Гражданский кодекс Республики Азербайджан: Утв. 28 дек. 1999 года // Газета "Азербайджан". - 2004. - 6 мая. - № 55. - Ст. 720.
Д.М. Яценко. Протидія корупційним проявам у сфері користування чужою земельною ділянкою для забудови. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...