WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки - Реферат

Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки - Реферат

відповідати істині. З цією метою дослідження обмежується лише тими інтерв'юерами, хто визнавав дачу цінних подарунків або заявляв, що не давав нічого. У цьому разі вручення хабарів пов'язується із внутрішніми цінностями на 0,2 і на 0,43 - із вимаганням. Але у будь-якому випадку вплив вимагання на рішення щодо давання хабара однаковою мірою є удвічі вищим за вплив внутрішніх цінностей людини.
Аналізуючи відповіді посадовців, необхідно зазначити, що їх корумпованість пов'язується на 0,15 із внутрішніми цінностями та на 0,34 - із впливом зовнішніх фактів - легкістю одержання хабара. Якщо виключити посадовців, які визнають прийняття лише незначних подарунків, то отримаємо результат, відповідно, 0,25 та 0,51. Знову ж, як і у попередньому випадку, вплив зовнішніх факторів удвічі перевищує вплив внутрішніх цінностей (табл. 6).
Відповіді У об'єднаному наборі даних (r X 100) Чеська Республіка
(r X 100) Словацька Республіка (r X 100) Болгарія
(r X 100) Україна
(r X 100)
Вплив на:
Цінності: "хабарництво - це погано" -15** (-25**) -13 (-24*) -14* (33**) -10 (-16) -18*(-25*)
Можливість: часті пропозиції незначних подарунків 23** (43**) 10 (21*) 21** (48**) 29** (50**) 26** (40**)
Можливість: часті пропозиції крупних подарунків чи грошей 34** (51**) 19 ** (29**) 43** (64**) 37** (62**) 30** (39**)
Таблиця 6
Внутрішні цінності проти зовнішніх тисків: вплив цінностей та потенційних можливостей на отримання хабара *
*Примітка:
r X 100 - коефіцієнт впливу, помножений на 100.
Суворо кажучи, статистична достовірність тестів не може застосовуватися для цитування і наводиться лише із евристичною ціллю.
Числа у дужках вираховувалися після виключення посадовців, які визнали за можливе отримання лише "незначних подарунків".
* Значення на рівні 5 %, ** Значення на рівні 1 %.
Вимагання посадовцями шляхом "створення штучних проблем" збільшує кількість клієнтів, які дають "цінні подарунки чи гроші" на 35 %, тоді як пряме вимагання - на 46 %. З іншого боку, часті пропозиції з боку клієнтів збільшують кількість посадовців, які приймають "більші, ніж незначні" подарунки на 24 %. Засудження цієї практики знижує пропозицію хабарів громадянами лише на 21 %, а отримання подарунків посадовцями - на 10 %. У тому разі, якщо з дослідження виключаються "незначні подарунки", вплив "штучних проблем" становитиме 46 %, прямого вимагання - 58 %, пропозиції - на 46 %, а вплив внутрішніх цінностей залишиться на рівні половини від цих значень - 28 % для громадян та 24 % для посадовців (табл. 7).
Таблиця 7
Внутрішні цінності проти зовнішніх тисків: вплив на пропозицію та отримання хабарів
В об'єднаному наборі даних Громадяни пропонували "значний подарунок" (%) Посадовці приймали "значний подарунок" (%)
За цінностями: серед тих, хто вважав, що використовувати хабарі - це:
Погано 20 (24) -13 (-24*) 2 (4)
Погано, але неминуче 30 (38) 10 (21*) 6 (14)
Краще діяти таким чином 41 (52) 19 ** (29**) 12 (28)
За видами вимагань Через створення штучних проблем Пряме вимагання Пропозиція від громадян
Ніколи 10 (11) 9 (10) 1 (2)
Зрідка 28 (38) 36 (47) 10 (26)
Часто 45 (57) 55 (68) 25 (48)
Примітка:
** - значення на рівні 1 %
Дані наступної таблиці, засвідчують, що взаємозв'язок між дачею/прийняттям хабара та вимаганням/пропозицією є настільки значним, що постає питання: чи мають внутрішні цінності взагалі будь-який вагомий вплив? Це можна виразити за допомогою множинної регресії. Так, виходячи із значення ?-коефіцієнта в даних чотирьох країн, зовнішні фактори мають вплив у 2-3 рази більший, ніж внутрішні цінності, як у дачі, так і отриманні хабарів. Однак, незважаючи на вказаний факт, значення впливу цінностей на поведінку громадян є статистично-значущим (табл. 8).
Таблиця 8
Внутрішні цінності проти зовнішніх тисків: вплив цінностей та можливостей на отримання хабарів
Форми впливу і цінностей В об'єднаному наборі даних за чотирма кранами
Громадяни пропонували "цінний подарунок" Посадовці приймали "цінний подарунок"
? Х 100 ? Х 100 ? Х 100
Вплив внутрішніх цінностей -14 (-17**) -11** (-13**) -12* (-19**)
Вплив зовнішнього тиску (вимагання/спокуса) 34** (41**) 33** (41**) 31** (45**)
КМВ 14 (21) 13 (20) 12 (26)
Способи вимагання
та провокацій вимагань Вимагання шляхом створення штучних перешкод Пряме
вимагання Спокуса з боку
громадян
? - стандартний коефіцієнт регресії.
КМВ - квадрат множинного впливу, помножений на 100 чи відсоток допустимих відхилень.
Числа у дужках вираховувалися після вилучення усіх респондентів, які брали чи давали лише незначні подарунки.
** - значення на рівні 1 %.
Аналізуючи результати опитувань та дискусій у фокус-групах, можна відзначити, що найчастіше звучала пропозиція щодо підвищення якості роботи посадовців. Особливо це стосується України, де досить частими були заклики щодо зміни психології посадовців, посилення їх відповідальності, збільшення з їх боку розуміння, совісті, культури, чесності тощо.
Однак, як засвідчують результати проведеного аналізу, думка про те, що чесні посадовці (так само, як ічесні громадяни) вирішать проблему, є спірною. Якщо чесність розуміти як відповідну поведінку, то це дійсно може стати вирішенням проблеми корупції, однак, на практиці, за результатами досліджень в різних країнах, особливо посткомуністичних, чесні посадовці та їх чесні клієнти не можуть стати основою антикорупційної політики. Широкі інформаційні кампанії щодо неприпустимості корупції не призводять до бажаних результатів, оскільки більшість населення і так з цим згодні, однак реальна проблема цього виду корупції полягає у тому, що громадяни та посадовці, які її засуджують, знаходяться під впливом зовнішніх чинників, які є значно сильнішими, ніж внутрішні переконання людини. Звісно, не кожен із громадян, в якого вимагають хабар, дає його, так як і не кожен посадовець, якому його пропонують, бере "подарунок", однак, також і за свідченнями учасників фокус-груп, зовнішній тиск має набагато більший вплив, ніж внутрішні цінності.
Існують певні "комерційні" відносини, що підштовхують клієнтів до корупційних пропозицій, а посадовців - до вимагання платні. Вказані фактори мають ключовий вплив на поведінку, що переважає моральні чи економічні обмеження осіб. Незважаючи на матеріальний стан, особи далеко не завжди можуть протидіяти як вимаганню, так і пропозиції хабара.
Тому, на нашу думку, акценти необхідно дещо змістити з конкретних осіб на ситуації, які прагне створити корупціонер. У таких ситуаціях клієнт перебуває у залежності; спілкування між клієнтом та посадовцем проходить, зазвичай, у вигідній для чиновника обстановці; він має монополістичні права і від нього залежить доля клієнта. Замість чекати на "чесних службовців" або впроваджувати ще більш суворий контроль та покарання, як цього вимагає громадськість, або ж надавати вищі зарплати, як цього бажають службовці, вирішення цієї проблеми може полягати в усуненні ситуацій, в яких корумпованість переходить у корупцію.
У суспільствах, де спостерігаються значні масштаби зловживань, їх виявлення і відношення до конкретних випадків, як до актів корупції, досить далеке від системності. Причина полягає у відсутності чітких адміністративних процедур, необхідних для системного розслідування і переслідування порушень. За таких умовах обвинувачення у корупції, як правило, пов'язуються або з кадровими "чистками" та кампаніями, які супроводжують процеси змін на "владному Олімпі" чи боротьбою з політичними супротивниками, або ж з визнанням неприйнятності масштабів корупційних зловживань у державі.
Зміна ситуації означатиме надання клієнтам альтернативних "точок доступу" та більш дієвих процедур апеляції щодо дій посадовців. За умов, де корупція становить досить серйозну проблему, така відкритість є невигідною для більшості посадовців, а тому її втілення зустрічає шалений опір. Однак, це зовсім не означає неможливості втілення ефективної антикорупційної політики; її дієвість залежить лише від політичної волі керівництва посткомуністичних держав.
Список використаних джерел
1. Скулиш Є.Д. Суспільні трансформації та корупція: проблема взаємообумовленості // Боротьба з орг. злоч. і корупцією (теорія і практика). - К.: Міжвідомч. наук. - дослід. центр з проблем боротьби з орг. злоч., 2006.
2. Miller, W.L. Corruption and Corruptibility. World Development, 200. - Vol. 34, No. 2. - P. 371-380.
Є.Д. Скулиш. Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...