WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки - Реферат

Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки - Реферат


Реферат
на тему:
Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки
Дана стаття є спробою висвітлення концептуальних проблем, які виникають під час дослідження корупції в країнах, що знаходяться на стадії трансформаційного переходу від планової до ринкової економіки та водночас - логічним продовженням вже висловлених авторських думок щодо зазначеної проблематики. Висновки і припущення ґрунтуються на аналізі значного масиву наукових праць провідних зарубіжних дослідників посткомуністичної корупції та результатах опитувань, які проводилися під егідою міжнародних організацій в ряді колишніх соціалістичних країн, у тому числі й в Україні.
Робоча гіпотеза нашого дослідження, як і раніше [1, с. 87], полягає у тому, що природа корупції в країнах посткомуністичної трансформації є принципово відмінною від розвинених країнах світу. Тому метою даної статті є узагальнення наявних та вироблення нових методологічних підходів у дослідженні корупції в подібних перехідних суспільствах. Як засвідчують результати багатьох соціологічних опитувань, проведених як серед пересічених громадян, так і серед державних службовців, трансформаційні перебудови в їх країнах супроводжувалися значним зростанням кількісних і якісних показників корупції, особливо щодо відношення громадян до хабарництва [2].
Ми вже зазначали, що стосується посадових осіб, то 30 % з них підкреслювали, що їх клієнти часто пропонували їм "незначні подарунки", а 10 % заявили, що їх клієнти часто пропонували їм гроші чи цінні подарунки. 67 % посадовців отримували пропозицію "незначного подарунку" "хоча б інколи", а 27 % - пропозицію грошей чи значних подарунків. Посадовці можуть не піддаватися на нечасті пропозиції, але піддаються частим. Один із членів фокус-групи цілком справедливо зазначив, що "ми самі привчили їх до цього" [1, с. 95].
Показово, що серед 5 умовних категорій посадовців незначні подарунки найчастіше отримують працівники закладів охорони здоров'я. Значні подарунки та гроші отримують, у рівній мірі, як працівники закладів охорони здоров'я, так і правоохоронних органів (табл. 1).
Таблиця 1
Зовнішні чинники корупції: нещодавній досвід посадовців щодо пропозицій з боку клієнтів
Відповіді У середньому (%) Чеська Республіка
(%) Словацька Республіка (%) Болгарія (%) Україна
(%)
В останні декілька років (наприклад, 5 років), хто-небудь із громадян, із якими ви офіційно спілкувалися, пропонував вам:
Незначний подарунок?
Часто чи звичайно 30 24 43 23 30
Нечасто 37 36 34 44 35
Ніколи 33 40 22 33 35
Гроші чи коштовний подарунок?
Часто чи звичайно 10 7 14 9 11
Нечасто 17 16 17 18 17
Ніколи 73 77 69 74 72
Всередині інституцій кількість пропозицій значно варіюється залежно від професії. В закладах охорони здоров'я лікарям гроші чи цінні подарунки пропонуються втричі частіше, аніж медсестрам. У правоохоронних органах працівникам дорожньої поліції цінні подарунки чи гроші пропонуються втричі частіше, ніж поліцейським, які працюють в офісі. В установах із надання правових послуг митникам такі хабарі пропонуються в 5 разів частіше, ніж працівникам паспортних установ. Таким чином, спокуса хабарництва залежить скоріше від професій, ніж від установ. Слід зазначити, що всередині інституцій різниця у внутрішніх цінностях серед різних професій є меншою, аніж різниця у можливостях для хабарництва.
Дослідження питання відношення до хабарництва показали, що переважна більшість громадян у кожній країні засуджує використання подарунків та хабарів для впливу на посадовців. У той же час, більшість громадян країн, в яких проводилося опитування, за виключенням Чехії, визнавали, що вони дають хабарі, коли їх просять. З іншого боку, більшість посадовців у всіх країнах, за виключенням України, засуджують використання хабарів чи подарунків для впливу на посадовців. У той же час, майже половина опитаних погодяться прийняти хоча б "незначний подарунок" у разі такої пропозиції і більше половини виправдовують дачу хабара за "прискорення" чи "додаткову роботу".
В середньому, 42 % громадян визнали, що вони пропонували незначні подарунки посадовцям впродовж останніх років, а 24 % визнали, що вони пропонували гроші або цінні подарунки. І чим частіше вони пропонували незначні подарунки, тим більше були готові до пропозиції значного хабара (табл. 2).
Таблиця 2
Корупційна поведінка: визнання громадян щодо пропозицій подарунків впродовж останніх декількох років
Відповіді В середньому (%) Чеська Республіка
(%) Словацька Республіка (%) Болгарія (%) Україна
(%)
Пропонували хоча б колись
Незначний подарунок 42 23 56 33 57
Гроші чи коштовний подарунок 24 11 31 19 36
Пропонували часто:
Незначний подарунок 25 11 34 15 39
Гроші чи коштовний подарунок 13 6 17 7 24
Посадовцям пропонувалося відповісти на три запитання:
а) чи брали ви подарунок від особи, проблему якої вирішували у ході виконання посадових обов'язків за останні 5 років? (30 % дали позитивну відповідь);
б) якщо ви щось брали, то чи робили ви це після вирішення проблеми? (43 % вказали, що брали подарунок чи гроші, з них "до" - 8 %, 35 % "після" вирішення проблеми);
в) якщо ви брали подарунки, то чи це був лише незначний подарунок (квіти, цукерки, пляшка …), чи щось більше? (58 % визнали, що вони брали або незначний (53 %), або значний (5 %) подарунок (табл. 3).
Таблиця 3
Корупційна поведінка: визнання посадовців щодо отримання подарунків за останні роки
Відповіді В середньому (%) Чеська Республіка
(%) Словацька Республіка (%) Болгарія (%) Україна
(%)
Визнавали, що приймали
Нічого 42 45 29 45 49
Незначний подарунок 53 53 64 51 45
Гроші чи коштовний подарунок 5 2 7 4 6
Серед опитаних посадовців співробітники правоохоронних органів визнавали прийняття незначних подарунків досить рідко, частіше - значних. Протилежна ситуація спостерігається серед працівників закладів охорони здоров'я (табл. 4).
Таблиця 4
Корупційна поведінка в різних інституціях
Відповіді Серед працівників:
Охорони здоров'я (%) Освіти
(%) Соціальної допомоги (%) Правоохоронних органів
(%) Правових послуг
(%)
Визнавали, що приймали
Нічого 22 42 41 53 53
Незначний подарунок 69 55 57 41 45
Гроші чи коштовний подарунок 9 3 2 6 2
Всередині інституцій визнання хабара значно варіювалися залежно від професії. Лікарі визнавали прийняття ними грошей або цінних подарунків у 8 разів частіше за медсестер, хоча медсестри заявляли про свою готовність прийняти такі подарунки значно частіше. У правоохоронних органах дорожня поліція визнавала прийняття грошей чи цінних подарунків в 6 разів частіше, ніж дільничні. Серед відомств із надання правових послуг митники найчастіше визнавали прийняття таких подарунків, у той час, як жоден із працівників паспортної служби не визнав цього. Прицьому останні висловили навіть більшу за митників готовність до прийняття хабара.
Таким чином, результати проведеного аналізу дають можливість висловити гіпотезу про те що в обраних для опитування країнах на розповсюдження корупції найсуттєвіше впливають потенційні можливості одержання хабара, внутрішні ж цінності людини відіграють другорядну роль, засудження ж корупційної поведінки є лише зовнішнім "ритуальним" актом. Для перевірки цієї гіпотези пропонується зробити кореляцію між кількістю фактів вручення хабара (цінних подарунків чи грошей) із внутрішніми цінностями людини та вимаганнями "подарунку". Виходячи з відповідей громадян, дача хабара пов'язується із внутрішніми цінностями лише на 0,15, а більш, як у два рази (0,35) випадків хабар обумовлюються саме вимаганням чиновників (табл. 5).
Таблиця 5
Внутрішні цінності проти зовнішніх тисків: вплив цінностей та вимагання хабара *
Відповіді В об'єднаному наборі даних (r X 100) Чеська Республіка
(r X 100) Словацька Республіка
(r X 100) Болгарія
(r X 100) Україна
(r X 100)
Вплив на:
цінності: "хабарництво - це погано" -15** (-20**) -19** (-23**) -16** (-20**) -19** (-22) -6 (-10*)
Вимагання: посадовці просили чи очікували хабар 34** (43**) 29** (33**) 23** (29**) 37** (45**) 34** (44**)
Вимагання: посадовці створювали штучні проблеми 35** (43**) 31 ** (36**) 38** (45**) 33** (39**) 28** (37**)
* Примітка:
r X 100 - коефіцієнт впливу, помножений на 100.
Числа у дужках вираховувалися після виключення осіб, які визнали за можливе дачу лише "незначних подарунків".
* Значення на рівні 5 %.
** Значення на рівні 1 %.
Однак, необхідно враховувати той факт, що заяви про пропозицію "лише незначних подарунків" може не завжди

 
 

Цікаве

Загрузка...