WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми здійснення захисту на стадії досудового слідства у кримінальних справах про організовані злочинні об’єднання - Реферат

Проблеми здійснення захисту на стадії досудового слідства у кримінальних справах про організовані злочинні об’єднання - Реферат

права підозрюваного і обвинуваченого малоефективне.
На практиці суди задовольняють подання органів досудового слідства, прокурора без глибокого вивчення матеріалів справи, особи затриманого (арештованого) і застосовують запобіжний захід - тримання під вартою при можливості застосувати альтернативні види, хоча тримання під вартою повинно застосовуватися і продовжуватися тільки у разі крайньої необхідності і не повинно застосовуватися ні при яких обставинах як мета покарання (ст. 5 ЄКПЛ, п. 1 Резолюції (65) 11 Комітету Міністрів Ради Європи, п. 1 Рекомендації R (80) 11 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи) [22]. За статистикою суди задовольняють близько 90 % подань слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Принципове положення змагальності порушується, коли суд обмежується перевіркою окремих процесуальних моментів і обґрунтовує своє рішення лише аргументами, наведеними слідчим, не наводячи власних. За проведеним дослідженням, із 150 справ судді свої рішення про обрання міри запобіжного заходу в 40 % обґрунтовували аргументами, наведеними у поданні слідчого, і не навели власних мотивів.
Рішення про арешт повинно обґрунтовуватися не виною особи та суспільною небезпекою вчиненого злочину, а сукупністю обставин, закріплених у статтях 148, 150, 155 КПК. При цьому судді мають право вимагати додаткові матеріали; зобов'язаний обговорити і перевірити посилання на невинуватість і відсутність доказів, які підтверджують факт вчинення злочину, не вирішуючи цього питання; зобов'язаний переконатися, що у слідчих органів на моментпорушення клопотання про застосування запобіжного заходу було достатньо даних, які дають підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності і необхідності обрання цього запобіжного заходу; дослідити обставини, з якими закон пов'язує можливість обрання цього запобіжного заходу та матеріали, що підтверджують законність і обґрунтованість арешту; дотримання норм кримінально-процесуального законодавства, якими регулюється порядок застосування запобіжного заходу і продовження його строків; наявність в наданих матеріалах відомостей, які підтверджують необхідність обрання цього запобіжного заходу чи продовження його строків [23].
Список використаних джерел
1. Голос України. -2001. - № 3 (2503). - 10 січ.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Междунар. пакты о правах человека: Сб. документов. - СПб.: Россия - Нева, 1993.
3. Хруслова Л. Щодо процесуальної рівності сторін, диспозитивності у кримінальному переслідуванні та порядку звільнення осіб від кримінальної відповідальності за проектом КПК // Прокуратура. Людина Держава. - 2005. - № 4 (46).
4. Шило О., Капліна О. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві // Вісн. Акад. правових наук України. - Х, 2003. - № 1 (32).
5. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 504 с.
6. Рішення Конституційного Cуду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
7. Маляренко В.Т. Про сумні тенденції в розвитку інституту захисту в Україні // Адвокат. - 2001. - № 1-2.
8. Маркуш М.А. Коментар до постанови № 8 Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" // Адвокат. - 2004. - № 1.
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24 жовтня "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / За ред. В.Т. Маляренка. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2005.
10. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. - К.: Україна, 1999. - 554 с.
11. Филимонов Б.А. Защитник в Германском уголовном процессе. - М.: "Спарк", 1997. -112 с.
12. Адвокатура України: Навч. посібник / За ред. М.М. Михеєнко, О.Д. Святоцького - К.: Ін Юре, 1997. - 224 с.
13. Бистрик Г.М. Участь захисника у збиранні доказів у справі // Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доповідей наук. - практ. конф. - К: НАВСУ, 2002. - Ч. 1.
14. Обговорюємо законопроекти (Юридичні читання "Представництво та захист у проектах Цивільного процесуального і Кримінально-процесуального кодексів" // Адвокат. - 2004. - № 2.
15. Змагальність чи ілюзія?: Семінар "Суд та сторони процесу у кримінальному судочинстві: змагальність та відкритість" // Юрид. вісник України. - 2003. - № 15 (407), 12-18 квіт.
16. Міranda V. - Arisona, 384 U.S. 436 (1966); Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938).
17. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И.Маслова" .
18. Herring V. - New-York, 422 U.S. 853 (1975).
19. Johnson V. - Zerbst, 304 U.S. 458 (1938).
20. Michigan V. - Mosley, 423 U.S. 96 (1975).
21. Edwards V. - Arisona, 451 U.S. 477 (1981).
22. Шило О.Г. Міжнародні стандарти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному процесі: Тези доповіді .
23. Толочко О. Право на свободу та особисту недоторканність: порівняльний аналіз статті 5 ЄКПЛ та українського законодавства: Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / За ред. О.Л. Жуковської. - К., 2004. - 960 с.
М.А. Маркуш. Проблеми здійснення захисту на стадії досудового слідства у кримінальних справах про організовані злочинні об'єднання. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...