WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат

Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат

інтеграції їх комп'ютерних інформаційних систем в глобальну комп'ютерну телекомунікаційну правоохоронних органів.
В Україні на вищенаведених прикладах кожна із зазначених вище концепцій паралельно реалізована на практиці. Але відмічається тенденція, що різні державні правоохоронні органи в системі виконавчої влади здійснюють інформатизацію переважно відповідно до чинного загального інформаційного законодавства, в його складі інформатизаційного законодавства та спеціального галузевого законодавства щодо окремих напрямів та видів їх діяльності, в якому існують норми щодо здійснення обліків, реєстрації та обміну інформацією (у тому числі статистичною) та такою, яка містить персональні дані із застосування різних інформаційних технологій (паперових, телефонних, телеграфних, комп'ютерних).
В практиці міжнародного права найбільш оптимальним шляхом вирішення зазначеної юридичної колізії вважається прийняття відповідних спеціальних універсальних міждержавних нормативних актів, які через правові процедури рецепції, імплементації та ратифікації вводиться в національне законодавство країн. Серед таких міжнародних правових актів у сфері протидії злочинності можна назвати Конвенцію Ради Європи про взаємну допомогу у кримінальних справах (від 20.04.1959 р.) та додаткові протоколи до неї; Рекомендації Ради Європи № R (81) 1 про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів (від 25.11.1981 р.); Рекомендації Ради Європи № R (87) 15 про регулювання використання персональних даних у секторі поліції (від 17.09.1987 р.); конвенції Європейського Союзу про Європол (від 1995 р.), про взаємну правову допомогу з кримінальних справ (від 29.05.2000 р.); Резолюції Ради Європейського Союзу про оперативні запити правоохоронних органів стосовно громадських телекомунікаційних мереж (від 20.06.2001 р.). Цей перелік можна продовжувати, у тому числі в юридичному гіперзв'язку з двосторонніми міждержавними угодами та іншими актами міжнародного інформаційного права, зокрема і європейського права.
Зважаючи на все вищенаведене, можна дійти такихвисновків.
1. На рівні республіканських органів державної влади для уникнення різних політико-правових колізій існує нагальна необхідність звернути особливу увагу на юридичне закріплення створення, впровадження, застосування та розвиток комп'ютерних систем інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби зі злочинність, у тому числі такою, що має ознаки організованої.
2. З метою уникнення юридичних колізій, у тому числі і тих, що можуть ініціюватися з політичних міркувань окремими політичними силами як в Україні, так і в інших країнах, пропонується:
- в рамках міжвідомчої групи зі створення і функціонування Єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби із злочинністю, створити робочу підгрупу щодо гармонізації інформатизаційного законодавства України з інформаційним правом Європейських, Євроатлантичних та інших міждержавних спільнот щодо формування ЄКІСПО;
- доцільним вбачається ініціювати на міждержавному рівні створення міжнародного комітету щодо координації інформаційного забезпечення правоохоронних органів країн з питань боротьби зі злочинністю. На цей Комітет пропонується покласти функцію розробки проектів міждержавних угод, типових законів та сприяння підготовки у прийнятті таких угод і законів.
3. Враховуючи, що наукова база для таких організаційно-правових заходів вже напрацьована в Україні, а також враховуючи її геополітичне розташування в центрі Європи, можливе створення Міжнародного комітету щодо координації правової підтримки розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів країн з питань боротьби зі злочинністю та розміщення його складу співробітників в Україні.
4. Таким чином можна створити умови для вирішення проблем організаційного, правового та інших аспектів інформаційного забезпечення правоохоронних органів різних країн з питань протидії злочинності, особливо такої, що має ознаки транскордонної із застосуванням комп'ютерних технологій.
5. У порядку перспектив подальших наукових розвідок можна зазначити необхідність напрацювання теоретичних положень щодо законодавчого визначення співвідношення змісту таких юридичних категорій, як "інформатика" та "інформатизація". Щодо цього, то за результатами наукових досліджень можна прогнозувати виникнення юридичних казусів, які будуть і предметом судових позовів, зокрема у контексті розміщення персональних даних в комп'ютерних інформаційних системах правоохоронних органів України.
Список використаних джерел
1. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права. - Ужгород: ІВА, 2003.
2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. - К.: НАДПСУ, 2002.
3. Інформатизація управління соціальними системами: організаційно-правові питання теорії і практики. - К.: МАУП, 2003.
4. Е-майбутнє та інформаційне право - К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
5. Правова інформатика: системна інформатизація законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні. - Ужгород: НДЦПІ АПрН України, 2003.
6. Правова інформатика: Підручник. - К.: Парлам. вид-во, 2004.
7. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Монографія. - Ірпінь: НАДПСУ, 2004.
8.Основи інформаційного права України. - К.: Знання, 2004.
9. Фролова О. Організаційно-правові проблеми інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 1. - С. 79-80.
В.С. Цимбалюк. Правові аспекти створення єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...