WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат

Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат

інформації та створити передумови для зміни чинної в Україні системи реєстрації і обліку, використання безпаперової технології при роботі з документами у правоохоронних органах. Одночасно з'являється можливість для обробки інформації на основі комп'ютерної інформаційної технології формування централізованого сховища даних та CASE-технологій як бази для комп'ютеризованих експертних систем. Повна інтеграція даних в систему, що вводяться, наявність засобів на основі застосування комп'ютерних інформаційної технології "багатогранних стільників", дасть нові можливості глибокого аналізу інформації при малих затратах фізичних та часових ресурсів.
Слід зазначити, що в Україні наукові засади щодо необхідності створення ЄКІСПО вже теоретично обґрунтовані у працях багатьох вітчизняних вчених, зокрема в межах наукової школи правової інформатики, такими дослідниками як К. Бєляков, В. Брижко, М. Вертузаєв, В. Гавловський, В. Гриценко, Р. Калюжний, П. Мельник, А. Новицький, С. Позняков, В. Попович, Л. Савченко, О. Фролова, М. Швець та ін.[1-9].
Але при цьому не вирішеною проблемою залишається стандартизація визначення рівнів юридичного регулювання у правовій доктрині створення, впровадження, застосування та розвитку комп'ютерних систем інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів. У цьому зв'язку важливим аспектом формування ЄКІСПО в нашій країні є її правове забезпечення.
Відповідно до пункту 12 статті 92 Конституції України організація державної статистики та інформатики визначається виключно законами України. У цьому контексті виникає проблема: чи можна вважати юридичною базою створення, застосування та розвитку ЄКІСПО чинне інформаційне законодавство, зокрема, закони України: "Про інформацію", "Про концепцію Національної програми інформатизації", "Про Національну програму інформатизації", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та ряд інших галузевих спеціальних законів щодо регулювання діяльності правоохоронних органів.
Вважаємо, що необхідно звернути увагу на різноманітність системи правового забезпечення інформатизації у різних органах влади. Так, наприклад, серед галузевих спеціальних законів щодо регулювання інформаційного забезпечення правоохоронних органів України пропонується звернути увагу на законодавство, яке регулює діяльність державної податкової служби України. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" чітко визначено право податкових органів створювати комп'ютерні інформаційні системи та мати доступ до комп'ютерних інформаційних систем інших установ, організацій тощо. Щодо створення відповідних комп'ютерних інформаційних систем, зазначене право підсилено і прийняттям окремих спеціальних законів України, наприклад: "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
Інший приклад - це створення Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом, і фінансування тероризму, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року, № 1896.
У судовій владі (немов би, знімаючи можливі проблеми політичних інсинуацій щодо юридичного статусу її комп'ютерних інформаційних систем) чинним є спеціальний Закон України "Про доступ до судових рішень" (від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV), яким на парламентському рівні легалізується Єдиний державний реєстр судових рішень. Право впроваджувати комп'ютерні системи в структурах судової влади визначено у законодавстві про судову адміністрацію України.
У контексті набуття спеціального, повноцінного (безперечного в юридичному сенсі) права суб'єкта ЄКІСПО в нашій країні має проблему тільки прокуратура України. В інформатизаційному законодавстві та Законі України "Про прокуратуру" таких категорії, як інформатика, інформатизація, автоматизовані (комп'ютерні) системи та їм подібних щодо прокуратури немає. Нині інформатизація прокуратури України здійснюється на основі загальних положень інформаційного законодавства у контексті створення комп'ютерної інформаційної системи документообігу.
Як свідчить дослідження, виходячи з практики інформатизація, в теорії інформаційного права склалося декілька наукових концепцій щодо публічно-правового регулювання створення, впровадження та застосування здобутків інформатики в органи державної влади. В нашій країні їх правовим принципом є положення частини другої статті 19 Конституції України, яка формулює загально визнану у міжнародному праві норму: органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Провідними серед цих концепцій можна вважати три, за якими здійснюється організація впровадження нових здобутків інформатики в державних органах:
- виключно окремими, спеціальними законами (щодо створення галузевих комп'ютерних інформаційних систем);
- на базі чинних галузевих законів і спеціального інформаційного та інформатизаційного законодавства, формування між ними законодавчого чи доктринального гіперзв'язку, положення яких адаптуються до сфери правовідносин у підзаконних нормативно-правових актах у тому числі відомчих;
- на базі тільки інформаційного законодавства, формування за його допомогою доктринального гіперзв'язку, положення якого адаптується до сфери правовідносин у підзаконних нормативно-правових актах у тому числі відомчих.
Аналогічна проблема існує і в теорії міжнародного інформаційного права та правових системах окремих країн. Особливо вона актуалізувалася з прийняттям міждержавних нормативно-правових актів щодо охорони та захисту персональних даних при їх автоматизованій обробці. При цьому країни, в яких відсутні міжнародні стандарти щодо охорони та захисту персональних даних, позбавляються можливості

 
 

Цікаве

Загрузка...