WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат

Правові аспекти створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні - Реферат


Реферат
на тему:
Правові аспекти створення єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю в Україні
Постійно зростаючі інформаційні потоки вимагають від працівників правоохоронних органів різних країн істотного підвищення оперативності та ефективності інформаційного забезпечення, особливо - щодо координації їх діяльності у боротьбі зі злочинністю. Для вирішення цього активно застосовуються комп'ютерні інформаційні технології, у тому числі технології електронно-цифрової телекомунікації.
Комп'ютерні інформаційні технології активно застосовуються не тільки в окремих країнах світу, а й у різних міжнародних структурах правоохоронних органів (зокрема, в Інтерполі та Європолі, у тому числі в рамках Інфополу). Це знайшло на міжнародному рівні правове відображення у міждержавних конвенціях, директивах, рекомендаціях та інших формах угод.
В умовах формування глобальної кіберцивілізації вже ні у кого не має сумніву в тому, що успішне функціонування будь-якого державного правоохоронного органу неможливе без застосування комп'ютерних інформаційних технологій, у тому числі технологій електронної телекомунікації.
Актуальність зазначеної тематики у контексті боротьби зі злочинністю, в тому числі такою, що має ознаки організованості, полягає у напрацюванні організаційних положень формування ефективної та комплексної системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів і правового їх закріплення на відповідному юридичному рівні регулювання. Системна інформатизація правоохоронних органів різних країн у контексті створення міжнародних комп'ютерних систем інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби зі злочинністю спонукає і правоохоронні органи України постійно удосконалювати свою міжвідомчу систему інформаційного забезпечення відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Мета цієї публікації полягає у формуванні системи знань щодо стандартизації практики правового регулювання створення, впровадження, застосування та розвитку комп'ютерних систем інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів на рівні законодавства.
Новим етапом наближення до вимог міжнародних стандартів в нашій країні можна вважати формування Єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю ("ЄКІСПО") в Україні. Передбачається, що ця система буде мати такі ознаки: інтегровані (на рівні агрегування) бази даних, в яких концентрується інформація про правопорушників, правопорушення та ін.; комплексність інформаційного обслуговування всіх правоохоронних органів у режимі електронної телекомунікації в умовах реального масштабу часу.
Правовою основою щодо створення ЄКІСПО став Указ Президента України "Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю" від 31 січня 2006 року № 80/2006. Кабінет Міністрів України прийняв 15 березня 2006 р. розпорядження № 146-р "Про утворення міжвідомчої координаційної групи із створення і функціонування Єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби із злочинністю", в якому затвердив склад Міжвідомчої координаційної групи, а також зобов'язав її розробити та подати Кабінету Міністрів України проекти програми створення і функціонування цієї системи та положення про неї.
Провідним завданням ЄКІСПО є створення інформаційного простору правоохоронних органів, а у майбутньому - адміністративних, контрольно-наглядових та фінансових органів, які вирішують завдання, пов'язані з боротьбою зі злочинами. Повнота об'єктів обліку, склад передбаченої до збору інформації щодо системи повинні забезпечити можливість її спільного формування та застосування усіма зацікавленими державними органами влади з метою протидії злочинності.
У контексті принципу розвитку в ЄКІСПО повинні бути закладені можливості оперативного міжвідомчого інформаційного обміну, наприклад, реалізована можливість обліку розширеної нормативно визначеної інформації про юридичних та фізичних осіб, кримінальні справи, рішення, які приймаються щодо них у судах тощо.
Формування інтегрованої бази даних (а, можливо, і бази знань) правоохоронних органів України дозволить зробити великий крок до усунення міжвідомчого та внутрівідомчого розмежування, підвищити ефективність розкриття та розслідування злочинів, особливо таких, що мають міжрегіональні та міжнародні ознаки скоєння організованими злочинними формуваннями. Технологічно нині вже існує можливість розширення склад накопичення обліково-статистичної інформації соціального змісту, що дозволить аналізувати тенденції злочинності через призму різноманітних суспільних проблем у тому числі кримінологічної спрямованості.
З точки зору функції контролю, можливо, ЄКІСПО буде працювати за моделлю: реєстрація первинних даних до системи та отримання необхідної інформації на будь-якому рівні та в будь-який момент, з виключенням при цьому можливостей маніпуляції даними, щодо, так званого "підборі потрібних статистичних показників" та ін. В організаційно-правовому аспекті, у зв'язку з цим, можливо звернути увагу на ідею створення автономних міжвідомчих регіональних центрів інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів, які будуть забезпечувати супроводження єдиного автоматизованого архіву (сховища) даних та єдиної обчислюваної мережі правоохоронних органів на центральному, обласному та районному рівнях.
ЄКІСПО повинна відображати роботу відповідних підрозділів і максимально бути зорієнтована на обробку первинних даних, які виникають на всіх стадіях процесу (починаючи з заяви, інших форм повідомлень, протоколи і т. ін.), без заповнення проміжних паперових документів-карток, як правило, обмежених кількістю реквізитів, жорстко формалізованих та тих, що змінюються не динамічно. Ця особливість системи дозволяє розширити її інформаційні можливості, підвищити оперативність

 
 

Цікаве

Загрузка...