WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правила формування кримінальної справи - Реферат

Правила формування кримінальної справи - Реферат

відповідно до вимог основних положень ДСДОУ і державних стандартів….
5. Не допускається роз'єднання в справах запитів і відповідей, підшивка супровідних листів без додатків або без оцінок про їх місцезнаходження….
6. Справа повинна містити не більш 250 аркушів. Обмежень по мінімальному обсягу не існує….
7. Невеликі додатки підшиваються разом з тими документами, до яких вони відносяться. Додатки великих обсягів доцільно групувати в окремі томи ….
8. Розміщення документів усередині справ робиться в хронологічній послідовності …"[2].
На думку Ю.І. Палеха, формуючи справи, необхідно дотримуватись таких правил:
- групувати у справи тільки оригінали (а при їхній відсутності - засвідчені у встановленому порядку копії) тільки виконаних, правильно оформлених документів;
- поєднувати у справи документи одного діловодного року…;
- групувати у справи окремо документи постійного і тимчасового збереження…;
- включати у справи документи тільки по одному питанню або групи споріднених питань, що складають єдиний тематичний комплекс;
- якщо документи за своїм змістом і терміном збереження не можуть бути оформлені в справи, передбачені номенклатурою, необхідно завести нову справу з обов'язковим внесенням її назви ітерміну збереження в діючу номенклатуру;
- документи, створені засобами обчислювальної техніки, групувати на загальних підставах;
- справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм товщиною).
Документи всередині справи розміщають у хронологічній, логічній послідовності або в їх взаємозв'язку[3].
Можна, звичайно, навести й інші джерела, де розглядувані нами питання так само висвітлюються, але в традиційному, вже викладеному вище аспекті.
Отже, назвемо вимоги, яким повинна відповідати діяльність, що утворює зміст процесу формування кримінальної справи.
1. Своєчасність формування кримінальної справи з урахуванням вимог закону і сформованої правової ситуації.
2. Завершеність дізнання, досудового слідства, судового провадження з урахуванням вимог кримінально-процесуального законодавства.
3. Вичерпне охоплення матеріалів і додатків до них, що стосуються справи.
4. Об'єктивність (неупередженість) формування кримінальної справи.
5. Правомочність суб'єктів на формування кримінальної справи.
6. Швидкість формування кримінальної справи.
7. Послідовно-поступальний підхід до поетапного формування кримінальної справи.
8. Вичерпний характер заходів, вжитих для забезпечення захисту прав і законних інтересів усіх осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.
Названим вимогам повинні відповідати дії всіх посадових осіб, правомочних приймати рішення про формування кримінальної справи відповідно до закону і правової ситуації, що склалася.
Встановивши можливість закінчення кримінально-процесуального провадження в установленому законом порядку особа, яка провадить дізнання, прокурор або слідчий, береться за формування кримінальної справи при дотриманні наступних вимог.
1. Завершеності відображеного у справі кримінально-процесуального провадження (у формі дізнання, досудового слідства, відповідних видів судових проваджень).
2. Відповідності матеріалів формованої справи вимогам чинного законодавства, відомчих нормативних актів, постанов Пленуму Верховного Суду України.
3. Наявності усіх матеріалів, що стосуються предмету дослідження, їх додатків і об'єктів, що виконують функцію речових доказів.
4. Відсутності у справі матеріалів і об'єктів, що не відносяться до предмету дослідження (надлишкових).
5. Відсутності у справі даних про наявність підстав для застосування інших форм закінчення кримінально-процесуального провадження або його призупинення у встановленому законом порядку.
6. Функціонально виправданого обсягу матеріалів (250-300 арк.) для формування кримінальної справи.
Усі перераховані правила формування кримінальної справи застосовуються в тому самому процесі, по тій самій кримінальній справі, в силу чого вони не тільки знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності, але й утворюють у своїй єдності цілком визначений технологічний комплекс, реалізація якого і забезпечує доброякісність кінцевого результату - формування кримінальної справи.
Джерела
[1] Див., наприклад: Зиновьева Н.Б. Документоведение. - М.: ИПО Профиздат, 2001; Палеха Ю.І. Управленческие документы. Часть 2. Організація кадрового діловодства. - К.: Вид-во Європейського університету, 2002.; Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. - Москва - Новосибирск: Изд-во ИНФРА - М - Сибирское соглашение, 2002.; Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления: Учеб. пособие. - Москва - Новосибирск, Изд. ИНФРА - М - Сибирское соглашение, 2002.; Спивак В.А. Делопроизводство. - М. - СПб - Харьков, Минск: Изд-во Питер, 2003.; Палеха Ю.І. Управлінське документування. Організація загального діловодства. - К.: Вид-во Європейського університету, 2003.; Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. -М.: Изд-во Бератор, 2004.; Березина Н., Воронцова Е., Лысенко Л. Современное делопроизводство. Жизненный цикл документа - от черновика до архива. - Москва, СПб., Харьков, Минск. - Изд-во Питер, 2004.
[2] Див., наприклад: Березина Н., Воронцова Е., Лысенко Л. Современное делопроизводство. Жизненный цикл документа - от черновика до архива. - М. - СПб.: Питер, 2004. - С. 149-150.
[3] Палеха Ю.І. Управлінське документування. Частина 2. Організація кадрового діловодства. - Київ: Вид-во. Європейського ун-ту, 2002. - С. 189-190.
В.С. Зеленецький. Правила формування кримінальної справи. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...