WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Посилення боротьби з корупцією як одна з проблем вдосконалення оперативно-розшукової діяльності - Реферат

Посилення боротьби з корупцією як одна з проблем вдосконалення оперативно-розшукової діяльності - Реферат

протидії корупції, процедуру здійснення спеціальних перевірок осіб, що претендують на заняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, заборону отримання подарунків, порядок здійснення фінансового контролю, антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, службових розслідувань. Передбачено наявність кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, якими встановлюються спеціальні вимоги до їх належної поведінки та відповідальності.
Вперше на законодавчому рівні окреслено роль громадськості у запобіганні корупції, передбачено державний захист осіб, які надають допомогу в протидії корупційним діянням.
Прийняття зазначеного Закону сприятиме розробці та реалізації ефективної і скоординованої політики протидії корупції, створенню відповідного органу, на який буде покладено функцію попередження корупції, створенню умов для самостійності цих органів з метою виконання ними своїх функцій ефективно та в умовах незалежності від будь-якого неналежного впливу, а також підготовці спеціалізованого персоналу для виконання покладених на нього функцій, створенню, підтримці і зміцненню системи працевлаштування, проходженню служби, просуванню по службі та виходу у відставку державних службовців, щоб поглибити усвідомлення ними ризиків, що поєднані з корупцією і пов'язані з виконанням ними своїх функцій, прозорості та звітності в управлінні публічними фінансами.
Саме цей законопроект у разі його прийняття має вирішити проблему невідповідності ступеню суспільної небезпеки корупційного діяння його статусу та відповідальності за його вчинення. Все це, врешті-решт, має "розв'язати руки" правоохоронцям, що дасть змогу використовувати в повному обсязі досягнення оперативно-розшукового інструментарію. А оскільки для ефективної роботи будь-якої норми права необхідна відсутність "колізій" з нормами інших взаємодіючих з нею правових актів, це має призвести і до подальшого вдосконалення самої науки "Оперативно-розшу-кова діяльність" і оперативно-розшукових інструментів, якими користуються правоохоронні органи у боротьбі з проявами корупції [7; 8; 9].
Доведення до логічного завершення комплексу вищезазначених заходів сприятиме реальному посиленню протидії корупції в Україні, подальшому удосконаленню діяльності правоохоронних, інших органів щодо подолання злочинності і корупції, що, у свою чергу, зайвий раз підтвердить прихильність України до виконання своїх зобов'язань перед світовим співтовариством стосовно протидії цьому негативному явищу і позитивно позначиться на іміджі України в Європі та світі загалом.
Протягом трьох останніх років Міністерством внутрішніх справ спільно з іншими правоохоронними органами проводився поглиблений аналіз адміністративної практики про порушення вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією", який визначив питання, що негативно впливають на кінцеві результати цієї роботи.
Зокрема, неоднозначність та нечіткість положень чинного законодавства, неузгодженість положень чинних законодавчих актів призводять до того, що в процесі розгляду в судах нерідко виникають спірні питання щодо правомірності застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією", а це, у свою чергу, створює досить сприятливі умови для уникнення корупціонерами відповідальності.
По-перше, йдеться про застосування судом до правопорушників більш м'яких видів покарань. При винесенні рішень у відношенні суб'єктів корупційних діянь широко застосовується санкція винесення зауваження із застосуванням ст. 22 (малозначність правопорушення) Кодексу про адміністративні правопорушення України, що суперечить прямим санкціям статей Закону України "Про боротьбу з корупцією".
Така позиція суддів не може сприяти покращенню ситуації у сфері виявлення та подолання проявів корупції в державі. Прийняття таких рішень не тільки призводить до суперечностей при застосуванні законодавчих актів, а й звільняє осіб, що вчинили корупційні діяння, від передбаченого законом покарання.
По-друге, - в окремих випадках спостерігається зволікання при розгляді судами адміністративних справ про корупційні діяння, суддями порушується встановлений п'ятнадцятиденний термін розгляду, передбачений ч. 5 ст. 12 Закону України "Про боротьбу з корупцією". Вивчення цієї ситуації показало, що серед причин закриття справ за ст. 38 Кодексу про адміністративні правопорушення України, основними є завантаженість суддів, повернення адміністративних матеріалів для доопрацювання органу, який склав протокол, а також неявка правопорушників на судовий розгляд (не завжди з поважних причин). Крім того, необхідно зазначити, що порушення суддями термінів розгляду адміністративних справ відносно суб'єктів Закону України "Про боротьбу з корупцією" унеможливлює внесення клопотань перед органами прокуратури щодо опротестування в разі винесення судомнеправомірного рішення.
По-третє, - негативний вплив на результати боротьби з корупцією справляє відсутність єдиного принципового і методичного підходу в організації роботи судів у питаннях притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні діяння, а також неоднозначне трактування закону та винесення судами різних рішень за аналогічні корупційні діяння [10].
Для подолання вищезазначених перешкод у здійсненні як органами внутрішніх справ, так й іншими правоохоронними органами, діяльності по подоланню та викоріненню явища корупції на території України, Урядом у взаємодії з правоохоронним та державними органами постійно реалізуються відповідні кроки - вживаються достатньо дієві заходи, що полягають у здійсненні пошуку більш ефективних шляхів і методів подолання корупції в державі та нарощування зусиль у забезпеченні виконання відповідних законодавчих актів, які передбачають боротьбу з цим соціальним злом [11; 12].
Підводячи підсумки викладеного, зазначимо, що корупція як в Україні, так і у світі, стала сьогодні настільки поширеним явищем, що сучасні фахівці-політологи по праву називають її проблемою ХХІ сторіччя зі світовим ім'ям. Тому питання удосконалення як практичної сторони, так і законодавчого забезпечення боротьби з корупцією, має вирішуватися як в кожній державі окремо, так і на міжнародному рівні при тісній взаємодії фахівців усіх галузей права, практиків, науковців та представників неурядових громадських об'єднань антикорупційного спрямування.
Список використаних джерел
1. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / За ред. Б.В. Романюка, М.І. Камлика. - К.: Школяр, 1999. - 480 с.
2. Звіт Голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією про стан боротьби з організованою злочинністю та корупцією у 2004-2005 рр. // Internet ресурс .
3. Офіційний переклад Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією // Internet ресурс .
4. Офіційний переклад Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією // Internet ресурс .
5. Офіційний переклад Конвенції ООН проти корупції // Internet ресурс .
6. Закон України "Про боротьбу з корупцією" / Відомості Верховної ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.
7. Проект Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Internet ресурс .
8. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Internet ресурс .
9. Висновок на проект Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
10. Державна статистична звітність Ф-451 Департаменту інформаційних технологій МВС України. - К.: МВС України, 2004-2006.
11. Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки: Указ Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98/ Офіц. вісник України. - 1998. - № 17. - Ст. 621.
12. Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента України від 10 квітня 1997 р. № 319/97 // Офіц. вісник України. - 1997. - № 15. - Ст. 11.
В.С. Безрутченко. Посилення боротьби з корупцією як одна з проблем вдосконалення оперативно-розшукової діяльності. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...