WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки - Реферат

Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки - Реферат

прямо вказати в згаданих нормах [4, с. 79].
Попередження злочинів сьогодні вперше закріплене на рівні державної кримінальної політики, віднесено до переліку основних завдань КК України та відображено в затвердженій Указом Президента України № 376/2000 від 25 грудня 2000 р. Комплексній програмі профілактики злочинності на 2001-2005 роки [5], а також в Указі Президента України № 175/2004 від 9 лютого 2004 р. "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції". Пріоритетність цього напрямку в діяльності ОВС визначається в законах України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та ін.
Так,зокрема, згідно із зазначеним вище Указом Президента України "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки" з метою вдосконалення правової бази з питань профілактики злочинності та діяльності відповідних держаних органів, відповідно до розділу 2 "Правове забезпечення профілактики злочинності" було передбачено ще у 2001 році спільно з МВС України, Службою безпеки України, Державною податковою адміністрацією України та Міністерством юстиції України розробити проект Закону України "Про профілактику злочинності". Однак, мабуть у зв'язку з відсутністю потреби у даному законодавчому акті у керівників відповідних відомств згаданий проект до цієї пори залишається проектом.
Разом із тим, на цей час склалися суттєві суперечності між рішеннями загальнодержавного масштабу щодо посилення ролі попередження злочинності в загальній системі боротьби з нею і практичною їх реалізацією, зокрема органами внутрішніх справ. Через ці величезні, без перебільшення, потенційні можливості оперативних підрозділів у сфері попередження злочинів залишаються ще не затребуваними, що негативно впливає на загальну оперативну обстановку в країні [6, с. 147-149].
Так, відповідно до п. 3 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 року № 510 [7], головними завданнями підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю є своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вживання заходів щодо їх усунення.
У той же час у зазначеному Положенні припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм як основна функція підрозділів ДДСБЕЗ МВС України нормативно не закріплена.
Крім того, відповідно до п. 2.5. Положення про критерії оцінки результатів діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 12.07. 2000 року № 459 [8], попередження як показник оцінки діяльності підрозділів ДДСБЕЗ МВС України теж нормативно не закріплене. А відповідно до спільної Вказівки Генеральної прокуратури, МВС, ДПА та Служби безпеки України "Щодо єдиного порядку обліку злочинів у сфері економіки" від 02.06.2004 року № 12-157 [9], не вказується взагалі на необхідність здійснення обліку відомостей про попередженні підрозділами ДДСБЕЗ МВС України злочини, у тому числі й у бюджетній сфері.
Розв'язання вказаних суперечностей зумовлює об'єктивну потребу в прийнятті відповідних відомчих актів.
Так, про необхідність розробки та введення в першому кварталі 2003 року нових критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів, які б відображали реальні результати службової діяльності та спирались на об'єктивні статистичні показники, було вказано у п. 7 Указу Президента України "Про невідкладні додаткові заходи стосовно посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією" від 06.02.2003 року № 84/2003 [10] та у п.3 Указу Президента України "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції", яким було встановлено термін - до 01.05.2004 року провести заходи щодо вивчення питання забезпечення об'єктивності відомчої звітності. Однак, зазначенні "критерії" дотепер не введенні, так як на сьогодні вони перебувають "у стадії розробки".
Аналізуючи різні думки науковців, О.М. Бандурка виділяє наступні негативні причини, що впливають на стан профілактичної роботи, яка здійснюється оперативними працівниками:
- відсутність нормативно-правової бази (розробка проекту Закону України "Про профілактику злочинів" ведеться згідно планам роботи ВР України з 1997 року, але й дотепер законопроект перебуває в стадії розробки);
- завантаженість працівників оперативного апарату ОВС, яка полягає в розкритті злочинів та пошуку злочинців;
- низький рівень теоретичних знань та практично-методичних навичок у працівників ОВС щодо здійснення профілактики правопорушень;
- відсутність свідомої мотивації у оперативних працівників щодо здійснення заходів, направлених на профілактику злочинів з причини низького рівня правосвідомості, моралі та правової культури у громадян в сучасному суспільстві;
- недостатнє фінансування оперативних підрозділів для організації широкомасштабних акцій (заходів) щодо профілактики злочинів при участі органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та інших державних органів, діяльність яких пов'язана із здійсненням профілактики правопорушень;
- недоліки в системі оцінювання роботи органів внутрішніх справ по лінії профілактики правопорушень [11, с. 21].
Теоретична база, яка складається з чисельних робіт вітчизняних та зарубіжних науковців щодо профілактики злочинів, надає можливість створенню загальної Концепції (або системи) здійснення профілактики злочинів в Україні, але практичне вираження профілактика повинна мати в законодавчих актах держави, і, насамперед, у відомчих інструкціях та вказівках. Але, на жаль, керівництво МВС України, СБ України, Генеральної прокуратури України дотепер не виробили низку підзаконних нормативних актів щодо профілактики злочинів загальнокримінального напряму.
Для повного та всебічного визначення проблем проведення оперативно-розшукової профілактики злочинів оперативними підрозділами ОВС України необхідно звернутися до міжнародного досвіду наукового обґрунтування та здійснення профілактики злочинів та правопорушень.
Так, Комітет з попередження злочинності та боротьби з нею на

 
 

Цікаве

Загрузка...