WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат

Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат

винятку напрямам прокурорського нагляду й може виступати однією з головних функцій прокуратури. Це, певною мірою, дозволяє говорити про кримінологічний нагляд як комплексний напрям контрольної (у широкому розумінні) діяльності прокуратури, органічно пов'язаний з усіма галузями прокурорської діяльності.
Реалізація принципу соціально-економічної обґрунтованості в діяльності органів прокуратури передбачає необхідність при вжитті тих чи інших попереджувальних заходів визначення їх потенційної спроможні дати необхідний результат, спрямовує прокурора на вибір адекватних заходів реагування відповідно до ситуації, що склалася та конкретної обстановки.
Практично вся попереджувальна діяльність органів прокуратури в силу принципу практичної спрямованості має орієнтуватися на досягнення конкретного результату. Дана засада зобов'язує прокурорів аналізувати та узагальнювати наглядову практику на предмет виявлення та недопущення в майбутньому фактів формалізму у всіх його проявах, гонитви за показниками та інших дій, які лише створюють видимість роботи за відсутності відчутних її результатів.
Реалізація принципу взаємодії правоохоронних органів, інших органів державної влади з суспільними інститутами в діяльності прокуратури полягає у здійсненні нею відповідно до наданих законом повноважень координаційної діяльності, а також налагодження такого рівня відносин з державними та іншими інститутами, які б давали змогу своєчасно та ефективно поєднувати наявні в різних органах повноваження та реальні можливості по їх реалізації. Крім того, в силу даного принципу, прокуратура протидіє проявам вузьковідомчих підходів, неузгодженості дій та рішень.
Що стосується реалізації принципу наукової обґрунтованості попереджувальної діяльності, зауважимо, що наразі дана вимога має реалізуватися в діяльності усіх без винятку органів державної влади. В структурі наглядової діяльності даний принцип має здійснюватися як невід'ємна складова частина організації роботи в органах прокуратури.
З огляду на викладене, необхідно зазначити, що наведені вище положення мають стативихідними при вирішенні питання про соціальну сутність попереджувальної діяльності прокуратури з питань протидії злочинності і, насамперед, її організованих форм. На нашу думку, така діяльність є органічною складовою системи попередження злочинності у державі в цілому, оскільки їй іманентно властиві всі ознаки попереджувальної діяльності, що досліджені науковцями у сфері кримінології. Разом з тим, мають місце і певні відмінності, обумовлені специфікою прокуратури як державного інституту, уповноваженого здійснювати наглядові функції за додержанням законів в діяльності інших правоохоронних органів, зокрема тих, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
Наглядова функція прокурора має корінні відмінності від контрольної функції керівника відомчого (МВС, СБУ, ДПА) слідчого підрозділу чи керівника органу, що проводить ОРД та дізнання. До особливостей прокурорської діяльності слід віднести і виключне право прокурора щодо порушення кримінальних справ з окремої категорії злочинів чи певного кола суб'єктів, обов'язковість його згоди (затвердження) щодо клопотань про обрання окремих видів запобіжного заходу, про здійснення оперативно-розшукових заходів, екстрадиції і ряду інших передбачених Кримінально-процесуальним кодексом та законами дій.
Проведений у цій статті аналіз, на нашу думку, дозволяє запропонувати доповнити систему новим спеціальним принципом, на якому базується діяльність виключно одного органу правоохоронної (у вузькому розумінні) системи - прокуратури: принцип спеціальної юрисдикційності. Вважаємо що, реалізація саме цього принципу правоохоронної діяльності виокремлює органи прокуратури в системі попереджувальної діяльності по боротьбі зі злочинністю і, передусім, її організованими формами та дозволяє реально протидіяти злочинним проявам у практичній площині.
Таким чином, сутність попереджувальної діяльності органів прокуратури полягає у сприянні органам державної влади і місцевого самоврядування з вирішення завдань організації протидії злочинності у широкому розумінні, здійснення загальної профілактики злочинів та інших правопорушень, запобігання порушенням закону при виданні правових актів, участі у підготовці і реалізації загальнодержавних, регіональних і місцевих програм по боротьбі зі злочинністю, що, врешті-решт, сприяє реалізації гарантованого Конституцією захисту прав і свобод людини і громадянина, державних інтересів реального зміцнення законності і правопорядку.
Список використаних джерел
1. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: Дис. … докт. юрид. наук. - Х., 2004. - С. 227.
2. Основы криминологии для практических работников / Е.Г. Горбатовская, А.И. Долгова и др. - М., 1988. - С. 108-109.
3. Устинов B.C. Методы предупредительного воздействия на преступность. - Горький, 1989. - С. 13-18.
4. Саркисов Г.С. Индивидуальная профилактика преступлений. - Ереван, 1986. - С. 55-64.
5. Звирбуль В.К., Клочков В.В., Миньковский Г.М. Теоретические основы предупреждения преступности. - М., 1977. - С. 181-182.
6. Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: Дис. …докт. юрид. наук. 12.00.08. - М. - 2001. - С. 46-58.
7. Малков В.Д., Миньковский Г.М. и др. Концептуальные основы развития государственной системы социальной профилактики правонарушений и предупреждения преступности. - М., 1998. - С. 47-49.
8. Мельников Ю.Б. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе: Дис. … канд. юрид. наук. - Владивосток, 2002. - С. 25-26.
С.С. Мірошниченко. Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...