WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат

Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат

завжди зазначали партійність керівництва, демократичних централізм (Є.Г. Горбатовська, А.І. Долгова), політичного керівництва (В.С. Устинов), партійність (Г.С. Саркісов), а В.К. Звірбуль разом із співавторами - і принцип відповідності політиці боротьби зі злочинністю.
Зважаючи на зміни, що відбулися в суспільному житті за останні 15 років, сьогодні аж ніяк не можна вести мову про включення до системи принципів положень про партійність керівництва, демократичний централізм та низку інших положень, що походять від колишньої радянської ідеології. Разом з тим, на нашу думку, названі положення мають залишитися в історії розвитку кримінології як науки на певному історичному етапі та, з огляду на це, не поділяємо критики позиції вказаних авторів, що набула поширення в новітніх дослідженнях.
Серед сучасних досліджень даної тематики викликає інтерес запропонований С.І. Герасимовим підхід до розуміння системи принципів попереджувальної діяльності. Зокрема, автор у переліку принципів даного виду діяльності називає соціально-економічнуобумовленість, законність, справедливість і гуманізм, адекватність реагування на кожен злочин, наступальний характер, своєчасність і необхідну достатність попереджувальних заходів, адекватного реагування на криміногенні чинники та етапи злочинної діяльності, комплексність, науковість, демократизм [6].
На основі узагальнення наведених вище поглядів вчених, а також праць інших авторів [7] вважаємо оптимальним розглядати в якості принципів попереджувальної діяльності наступні положення: законності, соціально-економічної обґрунтованості, системності, практичної спрямованості, взаємодії правоохоронних органів, інших органів державної влади з суспільними інститутами, наукової обґрунтованості
Принцип законності стосовно нашої тематики передбачає, що всі попереджувальні заходи, спрямовані на протидію організованій злочинності, мають базуватися на положеннях Конституції та законів України. Жодні прагнення ефективності, високої результативності не можуть виправдовувати застосування профілактичних заходів, що не засновані на нормах закону. У роботах сучасних дослідників все більш наполегливо доводиться необхідність нового розуміння законності, що набуває першорядного значення саме в умовах перехідного періоду.
Соціально-економічна обґрунтованість передбачає, що попереджувальні заходи протидії злочинності, в т. ч. організованій, мають бути обґрунтованими, насамперед з точки зору їх ефективності, поєднаної з реальною економічною можливістю впровадження їх в життя, а також мають враховуватися можливі негативні соціальні наслідки. Розраховувати на результат можна лише від тих заходів, котрі держава спроможна впровадити в життя з урахуванням свого економічного становища. Саме з урахуванням реальних потреб і можливостей мають визначатися конкретні завдання попереджувальної роботи, її пріоритети, основні об'єкти і коло суб'єктів, спрямованість, зміст і форми заходів превентивного впливу на злочинність [6, с. 49-51].
Принцип системності передбачає взаємопов'язаність попереджувальних заходів та охоплення різноманітних криміногенних чинників на основі підпорядкованості визначеній меті. З огляду на складний комплекс причин та умов, різні форми прояву організованої злочинності питанням великої ваги є досягнення узгодженого впливу на криміногенні об'єкти з боку численних суб'єктів попереджувальної діяльності, що може бути досягнуто за умови лише системної діяльності на надійній науковій основі [8].
Принцип практичної спрямованості безпосередньо пов'язаний з вимогою наступальності і передбачає, що попереджувальні заходи не можуть мати декларативного чи формального характеру, вони мають безпосередньо впливати на чинники, що детермінують організовану злочинність, стосуватися правоохоронної діяльності у цій сфері. У практичній площині цей принцип реалізується насамперед через посилення нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, підвищення якості підтримання державного обвинувачення у справах про злочини, вчинені організованими злочинними групами, виконанні судових рішень у справа цієї категорії.
Принцип взаємодії правоохоронних органів, інших органів державної влади з суспільними інститутами у найзагальнішому вигляді можна розглядати як узгоджену діяльність різних ланок однієї або декількох організаційних систем, спрямовану на досягнення загальної мети з найменшими витратами сил, засобів і часу.
Принцип наукової обґрунтованості вимагає здійснення попереджувальної діяльності на науковій основі з використанням сучасних досягнень науки, техніки, позитивного, в тому числі, світового досвіду, залучення фахівців різних галузей знань, а не лише кримінології.
Таким чином, розглядаючи попереджувальну діяльність органів прокуратури стосовно організованої злочинності, слід ставити питання про чітке і неухильне застосування заходів протидії цьому антисоціальному явищу саме на підставі цих принципів, і, перш за все, на функціональному рівні.
Зазначений нами принцип законності є загальноправовим, а в діяльності прокуратури, до того ж, - визначальним. Зауважимо, що Конституцією України (ст. 8) визначено принцип верховенства права, а не закону, отже, її норми, будучи приписами прямої дії, мають застосовуватися безпосередньо (ч. 2 ст. 8). Виходячи з цього, органи прокуратури мають своїм завданням і нагляд за відповідністю актів, які видаються всіма органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й посадовими особами, вимогам Основного Закону України (ст.1, ст. 4 пункти 1, 2; ст. 19 п. 1 Закону України "Про прокуратуру"). Як бачимо, і цей напрям діяльності спрямовано на запобігання злочинам, що підривають конституційний лад і демократичний устрій держави. З наведеного можна зробити висновок, що фактично вся діяльність органів прокуратури пронизана попереджувальним змістом, а запобіжна функція притаманна всім без

 
 

Цікаве

Загрузка...