WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею - Реферат

Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею - Реферат

на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
- входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства), через представництва або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;
- відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбаченоправовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.
Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права:
- сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності, з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
- неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
- бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;
- надавати незаконні переваги фізичним та юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень [5].
Разом з тим, вищезазначені заборони державним службовцям є лише умовними та в повному обсязі ніколи не виконувались. Матеріали прийнятих рішень судовими органами свідчать, що близько 80 % фактів хабарництва в судах не доводяться.
Боротьба з корупцією має базуватися на таких принципах:
- не повинні ущемлятися або обмежуватися законні права та свободи людини і громадянина;
- ефективність протидії корупції може бути забезпечена тільки узгодженими діями державних органів, громадських організацій та громадян;
- державна система боротьби з корупцією має передбачати здійснення державної політики, спрямованої на усунення та нейтралізацію факторів, які сприяють вчиненню корупційних діянь;
- правова база боротьби з корупцією має враховувати зміни соціально-економічної та політичної ситуації в державі;
- основна увага має приділятися запобіжно-профілактичним заходам, які ґрунтуються на аналізі та прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь;
- основні практичні заходи щодо виявлення корупційних діянь та запобігання їм здійснюють органи, які ведуть боротьбу з корупцією [6, с. 89].
Ще однією проблемою, яка заважає здійснювати ефективну боротьбу з корупцією, є використання в корупційних схемах третіх осіб, так званих посередників. Небезпека посередництва проявляється в тому, що:
- по-перше, без нього вчинення злочину інколи є неможливим або досить проблематичним. Так, дача чи одержання хабара без посередника є неможливими у зв'язку з неможливістю того, хто дає хабар, зустрітися наодинці чи взагалі з тим, хто його отримує (службова особа працює у приміщенні, закритому для доступу сторонніх осіб, на вулиці і вдома знаходиться під посиленою охороною, яка не допускає можливості спілкування зі сторонніми особами);
- по-друге, використання посередника при вчиненні злочину допомагає злочинцю (організатору, підбурювачу, пособнику, виконавцю) залишатися у "тіні", не виявляти себе, діяти непомітно для потерпілих, потенційних очевидців або інших злочинців і тим самим створювати труднощі у розслідуванні злочину;
- по-третє, діяльність посередника зміцнює рішимість організатора, підбурювача, пособника, виконавця (останнього, коли він є ініціатором посередництва) до вчинення суспільно небезпечного діяння;
- по-четверте, використання посередника може сприяти заздалегідь обіцяному приховуванню злочину, яке є співучастю у злочині [7, с. 129].
Як вважають фахівці, які досліджують проблеми корупції, ефективність боротьби з нею залежить від чотирьох основних складових:
- наявності належної правової бази антикорупційного спрямування;
- ефективного і повного її застосування;
- розвитку системи громадського контролю та формування антикорупційної громадської свідомості;
- організаційно-управлінського забезпечення антикорупційної діяльності [8].
Крім цього, до чинників, що сприяють поширенню корупції в державі, слід віднести насамперед:
- відсутність сприятливого правового та організаційного режиму діяльності вітчизняного виробника, особливо щодо сплати податків, обов'язкових платежів до бюджету, одержання бюджетних кредитів, що сприяє постійному пошуку шляхів протиправного вирішення цих питань;
- інтеграцію організованої злочинності з суб'єктами економічної діяльності;
- правову незахищеність суб'єктів економічної діяльності від зловживань, протидії та вимагань з боку чиновників державного апарату на всіх його рівнях;
- відсутність стабільного і збалансованого законодавства, яке б регламентувало економічну діяльність та підтримку вітчизняного виробника;
- відсутність інвестиційної альтернативи "тіньовим" капіталам;
- втрату історичних традицій, моральних і етичних норм, які лежать в основі поваги до власності незалежно від її форм;
- значне розшарування населення за обсягом доходів, внаслідок чого на тлі збільшення кількості заможних людей значна частина державних службовців не має навіть помірного достатку, що об'єктивно породжує сприятливі обставини для корупційних проявів.
Міжнародні експерти вважають, що в Україні у сфері боротьби з корупцією залишаються такі недоліки:
- відсутність єдиної національної антикорупційної стратегії;
- брак єдиного державного органу, що відповідає за попередження корупції;
- потреба в удосконаленні законодавства;
- необхідно, щоб імунітети, які надаються Конституцією України деяким категоріям держслужбовців, не були перепоною для проведення розслідування і кримінального переслідування за корупційні злочини, зокрема, хабарництво;
- відсутність етичного кодексу державних службовців;
- потребує перегляду система оподаткування на предмет скорочення стимулів до ухилення від сплати податків та обмеження можливостей для прийняття довільних

 
 

Цікаве

Загрузка...