WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб (п. 5); проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості (п. 8).
Інформаційнопізнавальні заходи - це такі заходи, що безпосередньо спрямовані на отримання оперативної інформації відповідно до завдань ОРД. Оперативні інформаційно-пізнавальні заходи в залежності від мети, з якою вони проводяться, можуть бути розвідувально-пошуковими, розшуковими й контррозвідувальними.
До оперативно-пізнавальних заходів належать вказані в ст. 8 Закону про ОРД: опитування (п. 1); відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирання відомостей про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка (п. 6); негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки (п. 7); зняття інформації з каналів зв'язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації (п. 9); контроль шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових відправлень (п. 10); здійснення візуального спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів (п. 11).
На наш погляд, формулювання окремих ОРЗ цієї категорії в чинній редакції Закону про ОРД потребує певних уточнень. Окрім того, є потреба у тому, щоб Законом про ОРД були передбачені й такі ОРЗ, як наведення довідок про об'єктів оперативно-розшукової діяльності; оперативний експеримент; ототожнення особистості.
Залежно від мети та завдань проведення кожний із вищевказаних заходів може бути розвідувально-пошуковим, контррозвідувальним та розшуковим. Виходячи із особливостей та засобів проведення ОРЗ можуть бути оперативними й оперативно-технічними.
Враховуючи умови проведення, ОРЗ можна класифікувати на ті, що обмежують конституційні права людини й проводяться лише на підставі судового рішення (негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших засобів одержання інформації (ст. 8, ч. 2), й ті, що не потребують такого рішення.
Залежно від гласності проведення ОРЗ можна класифікувати на гласні розшукові заходи (опитування осіб за їх згодою (ст. 8, п. 1), порушення в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій (ст. 8, п. 3), витребування, збирання й вивчення документів та даних, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів (ст. 8, п. 4); відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирання відомостей про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка (ст. 8, п. 6)) й негласні ОРЗ (негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших засобів одержання інформації тощо). Окремі з них можуть бути як гласними, так і негласними (наприклад, опитування, збирання відомостей про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка, та ін.).
Враховуючи вимоги до документування та використання результатів ОРЗ у кримінальному процесі, ОРЗ можна класифікувати на ті, що можуть бути використані лише в інформаційно-тактичних цілях у кримінальному процесі, й ті, що за певних умов відповідно до вимог КПК можуть використовуватися для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.
Для визначення поняття та видів ОРЗ слід визначити їх співвідношення з розшуковими заходами органу дізнання, що зазначені у ч. 5 ст. 104, ч. 3 ст. 114 КПК. Обов'язок їх проведення покладається також і на ті органи дізнання, що не уповноважені на здійснення ОРД (це, наприклад, капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні, органи пожежного нагляду та ін.) [6, с. 482-490]. На наш погляд, ОРЗ, що вказані у ст. 8 Закону про ОРД, можуть проводити лише ті органи дізнання, що визначені у ст. 5 цього Закону. Що ж стосується розшукових заходів, які вказані в ч. 5 ст. 104, ч. 3 ст. 114 КПК, то їх можуть проводити будь-які органи дізнання. Ці заходи не мають статусу оперативно-розшукових. Їх перелік слід визначити у КПК України.
Зважаючи на те, що на ОРД покладається превентивна функція у боротьбі зі злочинністю, яка чинним Законом про ОРД не врегульована, а лише передбачається (ст. 1), вважаємо за доцільне в цьому Законі докладно визначити її, надавши право оперативним підрозділам з метою її здійснення проводити ті оперативно-розшукові (розвідувально-пошукові заходи), що не обмежують права громадян [23].
Отже, виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне:
1. Виключити із ч. 1 ст. 8 Закону про ОРД пункти 2, 8, 9, 10, 11, частини 2, 3 цієї статті і п. 1 ч. 1 цієї статті викласти в такій редакції: "проводити оперативно-розшукові заходи".
2. Доповнити чинний Закон про ОРД ст. 81 "Поняття й види оперативно-розшукових заходів" такого змісту: "Оперативно-розшуковий захід - це сукупність узгоджених, взаємопов'язаних і поєднаних між собою загальною метою та завданнями дій уповноважених Законом про ОРД суб'єктів, що здійснюються переважно негласно шляхом використання оперативних сил, засобів, методів та форм.
В ході оперативно-розшукової діяльності оперативно-розшуковий підрозділ може проводити такі оперативно-розшукові заходи: 1) опитування громадян; 2) наведення довідок про об'єктів оперативно-розшукової діяльності; 3) дослідження предметів та документів; 4) збирання зразків для порівняльного дослідження; 5) оперативний експеримент; 6) ототожнення особистості; 7) візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 8) оперативна закупівля та контрольоване постачання; 9) негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, обстеження приміщень, споруд, ділянок місцевості та транспортних засобів; 10) зняття інформації з каналів зв'язку, застосування технічних засобів отримання інформації; 11) контроль шляхом відбору за

 
 

Цікаве

Загрузка...