WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

відомчими нормативно-правових актами, а також від розвідувальних заходів, що здійснюються розвідувальними органами України з метою отримання інформації,яка необхідна для забезпечення інтересів безпеки громадян, суспільства й держави, і регламентуються таємними відомчими нормативними актами, оскільки Закон України "Про розвідувальні органи України" проведення таких заходів не регламентує, а визначає лише правові основи організації і діяльності спеціальних органів державної влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, порядок контролю й нагляду за їх діяльністю, а також встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії.
Слід зазначити, що контррозвідувальні підрозділи СБУ здійснюють поряд з контррозвідувальною і оперативно-розшукову діяльність. Правові режими цих видів діяльності, а також розвідувальної діяльності розвідувальних органів України та їх заходів мають різний характер. Наприклад, такі заходи, як негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів, що проводиться виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення розвідувально-підривних посягань спеціальних служб іноземних держав та іноземних організацій, як зазначається в ч. 3 ст. 8 Закону про ОРД, здійснюються в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України, який відрізняється від того, що встановлений у ч. 2 ст. 8 Закону про ОРД.
Варто зауважити, що у чинному Законі України про ОРД та у відомчих нормативно-правових актах відсутня й окрема стаття, яка б встановлювала вичерпний перелік ОРЗ з розкриттям їх змісту, підстав та порядку проведення, як це має місце, наприклад, у законодавстві про ОРД окремих країн СНД та Балтії [19, с. 196-352]. Оперативно-розшукові поряд з іншими заходами, що здійснюються оперативно-розшуковими підрозділами, лише у загальній формі вказані у ст. 8 Закону України про ОРД, яка встановлює права підрозділів, що здійснюють ОРД. Окремі з них, а також підстави та порядок їх здійснення, документування й надання органам, що ведуть кримінальний процес, передбачені у розрізнених закритих відомчих нормативно-правових актах, які не є доступними для суб'єктів кримінально-процесуальних відносин (слідчих, прокурорів, суддів, обвинувачених, потерпілих, захисників та ін.), що значно ускладнює використання матеріалів ОРД, отриманих у ході проведення таких заходів у кримінальному судочинстві, негативно позначається на ефективності боротьби зі злочинністю та захисті прав і законних інтересів учасників кримінального процесу [20], а також не відповідає вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тому ця проблема, як вже нами зазначалося [21], потребує свого вирішення шляхом доповнення відповідною нормою Закону України про ОРД, у якій слід визначити поняття, перелік ОРЗ і підстави проведення кожного з них, а також форму отриманого результату без докладного розкриття їх змісту, який становить державну таємницю [22, п. 4.2; п. 4.1.3, 4.2].
Аналіз статті 8 Закону України про ОРД, а також відповідних статей Законів про ОРД інших країн - учасниць СНД та країн Балтії і відповідних відомчих нормативно-правових актів дозволяє зробити висновок, що заходи, які проводять оперативно-розшукові підрозділи в ході ОРД, мають різний правовий і організаційно-тактичний характер, що дало можливість окремим науковцям запропонувати низку їх класифікацій [19, с. 196-198; 3; 9; 12, с. 9-10]. Не маючи можливості докладного їх аналізу, враховуючи обсяг роботи, зазначимо, що, з нашого погляду, в усіх запропонованих класифікаціях, кожна з яких заслуговує на увагу, однак загальним недоліком їх є те, що в них необґрунтовано змішуються такі поняття, як дії, заходи, методи, операції, засоби, які, хоч і є схожими, проте мають своє власне значення. Невизначеність у понятті ОРЗ ускладнює й вибір правильного критерію для їх класифікації. На нашу думку, які б критерії не застосовувалися для класифікацій ОРЗ, будь-яка з них є умовною, оскільки кожен з ОРЗ за певних обставин може бути віднесений до тієї чи іншої групи, а, наприклад, у сукупності з іншими ОРЗ складати відповідні операції. Поряд з цим, кожний з ОРЗ є в своє чергу і відповідним засобом ОРД.
Для вирішення проблеми використання матеріалів ОРД у кримінальному процесі важливими критеріями класифікації ОРЗ, з нашого погляду, є їх функціональне призначення, обмеження конституційних прав людини, умови й особливості проведення, характер регламентації Законом про ОРД, документування та використання їх результатів у кримінальному процесі.
Оперативними організаційно-управлінськими є ті заходи, що проводяться для самозабезпечення функціонування ОРД як самостійної державної діяльнісної системи, а також здійснення ОРЗ (оперативно-забезпечувальних та інформаційно-пізнавальних заходів: використання допомоги гласних і негласних штатних та позаштатних працівників (п. 12 ст. 8 Закону про ОРД); встановлення конфіденційного співробітництва з особами на засадах добровільності (п. 13 ст. 8 Закону про ОРД); створення з метою конспірації підприємств, організацій, використання документів, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів (п. 16 ст. 8 Закону про ОРД); створення і застосування автоматизованих інформаційних систем (п. 17 ст. 8 Закону про ОРД).
Організаційно-управлінські, як і оперативно-забезпечувальні, заходи (операції) не мають самостійного характеру, а є допоміжними, оскільки спрямовані на успішне проведення інформаційно-пізнавальних заходів, і у кінцевому рахунку на створення умов для своєчасного отримання оперативної інформації.
У свою чергу, ОРЗ можна поділити на оперативно-забезпечувальні й інформаційно-пізнавальні.
Оперативно-забезпечувальними є заходи (операції), що спрямовані на успішне проведення конкретних інформаційно-пізнавальних заходів для пізнання конкретних обставин злочинної діяльності (пошук та виявлення фактичних даних і їх джерел). До цієї групи заходів належать вказані у ст. 8 Закону про ОРД: контрольна та оперативна закупівля й постачання (п. 2); порушення питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та прийняття участі в їх проведенні (п. 3); проведення операцій по захопленню злочинців, припиненню

 
 

Цікаве

Загрузка...