WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України - Реферат

Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України - Реферат

перебували у сфері його безпосереднього адміністративно-правового впливу. Такий підхід, по-перше, у якійсь мірі сприяв би зменшенню корупції у державному секторі і, по-друге, - сприяв би більш ефективному застосуванню законодавства про конкуренцію та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках.
Необхідним елементом у сфері боротьби з корупцією у системі державної служби як нашої країни, так і закордонних держав, є питання щодо відповідальності державних службовців і, насамперед, їх дисциплінарної відповідальності. Як відзначали філософи середньовіччя, влада, що представлена сама собі, здатна заподіяти величезного лиха. Джон Локк (1632-1704 рр.) писав, "що суспільство, яке не піклується про відповідальність влади перед своїми громадянами, нагадує несвідомого селянина, якийзахищає своє господарство від лис та зайців, забуваючи про вовків та грабіжників".
Буржуазні революції XVII-ХIХ століть затвердили юридичну відповідальність перших осіб держави їх радників та наближених за дії, які завдають збитків безпеці держави, викликають зраду національним інтересам, зловживання владою, за лиха та нещастя, що заподіяні країні. Ці революції створили правові механізми, підсудність і караність всіх без винятку правителів, сміливо йшли на організацію відкритих судів над вищими посадовими особами держави, руйнуючи вікові упередження про їх святість та недоторканність. У правосвідомості народу зміцнювалася істина, що влада (у тому числі й найвища, династично-спадкоємна тощо) - встановлення людське, а не божественне, - засновується людьми та підлягає їх суду. "Несправедливість і злочин - одне й те саме, незалежно від того чи здійснені вони вінценосним чи дрібним негідником. Титул злочинця і кількість його поплічників не змінюють характеру злочину, хіба що обтяжують його", - зазначав Джон Локк [12].
Питання, що стосуються дотримання дисципліни, законності та юридичної відповідальності державних службовців - більш ніж актуальні для нашої країни. На нашу думку, підхід до вирішення проблеми юридичної відповідальності державних службовців як у законодавчій, так і в практичній площині, повинен бути тісно пов'язаний із завданням запобігання та попередження корупції в системі державної служби України. Боротьба з корупцією в системі державної служби повинна припускати розробку і проведення заходів для попередження, виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, усунення їх наслідків та покарання винних. Система відповідних заходів повинна базуватися на принципах законності, гласності, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, відновлення порушених прав, відшкодування громадянам, їх об'єднанням, державі збитку від правопорушень, пов'язаних з корупцією тощо. Ці заходи необхідно розглядати в якості невід'ємної складової частини реформи державної служби.
Разом з тим, не можна не торкнутися ряду питань, що стосуються адміністративної етики в системі державної служби. Ця проблема має досить важливе значення в закордонних країнах. Підтвердженням цьому є прийняті спеціальні закони, етичні кодекси або ж кодекси честі чиновників [13; 14].
У США такими актами є Принципи етичної поведінки урядових чиновників і службовців, Закон "Про етику в урядових закладах", у Великобританії - "Статус цивільної служби", Кодекс "Умов служби й оплати державних чиновників", "Загальні принципи поведінки державних службовців", у Німеччині - Федеральний закон "Про державних службовців", Федеральний закон "Про дисциплінарний режим державної служби" та Закон "Про федеральні кадри", у Франції - "Генеральний статус державної служби". У цих актах підкреслюються престижність державної служби та моральна відповідальність осіб, що перебувають на службі перед суспільством [15; 16; 17].
Слід враховувати, що межі етичного осуду корупції дуже рухливі. Моральні стандарти суспільства можуть не збігатися з етикою державної служби. Навіть самі чесні та відверті уряди країн у світі іноді сприймалися суспільною свідомістю як корумповані.
Ця обставина у деяких випадках є одним з найбільш серйозних перешкод на шляху створення ефективних моделей протидії корупції в системі державної служби нашої країни. У вітчизняному законодавстві про державну службу України поки немає загальних положень про етичні вимоги на державній службі.
Передовий досвід країн світу у справі запобігання та протидії корупції при всій специфіці системи їх державного управління становить певний інтерес для України. Такі напрацювання можуть бути використані у практичній діяльності вітчизняних державних органів, покликаних боротися з корупцією та організованою злочинністю, а також при розробці нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення впливу корупції у сфері державного управління.
Необхідно також відзначити, що боротьба з корупцією, яка здійснюється переважно заходами кримінально-правового характеру, ефективною не буде ніколи, навпаки, вона може стати небезпечною для суспільства та держави, оскільки цілковито не виключить корумпованість державного апарату, а лише підвищить ставки за корупційні дії з боку посадових осіб. Це також не вирішить проблеми професійної та моральної підготовки державних службовців, а також розробки методів з метою мінімізації корупційної поведінки посадових осіб апарату державного управління.
Список використаних джерел
1. Симония Н.А. Особенности национальной коррупции // Свободная мысль.- 2001. - № 7. - С. 4.
2. Corruption in Government 24 (United Nations 1990). TCD / Sem. 90 / 2 INT - 89-R 56 (Доклад на международном семинаре, проходившем в Гааге, Нидерланды 11-15 декабря 1989 г.).
3. Социальное управление. Словарь / Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. - М., 1994. - С. 67.
4. Кузьминов Я.И. Механизмы коррупции и их особенное проявление в государственном аппарате // Административное право: теория и практика. Укрепление государства и динамика социально-экономического развития: Материалы науч. конф. (Москва, 28 ноября 2001 г.). - М., 2002. - С. 30.
5. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. - М., 2000. - С. 241.
6. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. - М., 1938. - С. 56.
7. Костенников М.В., Куракин А.В. Предупреждение и пресечение корупции в системе государственной служби: Учеб. пособие. - М., Изд-во "Щит-М", 2004. - 214 с.
8. Ермилин И. Законодательство Канады: что такое "конфликт интересов"? // Советская юстиція. - 1990. - № 23. - С. 28.
9. Саломатин А.Ю. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и государственная модернизация // Правоведение. - 2001. - № 3. - С. 196.

 
 

Цікаве

Загрузка...