WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності - Реферат

Об’єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності - Реферат

обговорюється правомірність його постановки взагалі. Відповідаючи на це запитання, слід виходити з того, що:
- по-перше, на відміну від окремо взятих злочинів, злочинність явище закономірне. Це виявляється в тому, що в будь-якій державі вона існує незалежно від суспільного ладу;
- по-друге, - на рівні масового явища злочинність володіє самостійними формами руху, знаходить такі зв'язки з іншими загальними явищами, які відсутні, або, принаймні, не можуть бути безпосередньо встановлені при аналізі індивідуальних випадків (стан, структура, характер, динаміка);
- по-третє, - шаблони злочинної поведінки не є власним "винаходом" окремих злочинців. Вони існують незалежно від індивідуальної свідомості, зберігаючись у низці випадків протягом тисячоліть. Ще з давнини відомі злочини, кваліфікація яких існує і в сучасних кримінальних кодексах: крадіжки, пограбування, розбої і т. ін.;
- по-четверте, - злочинність, на відміну від окремого злочину, володіє ознаками самодетермінації, тобто самовідтворення, що є характерним для злочинності неповнолітніх та рецидивістів.
Заперечення злочинності як самостійної системи призвело до негативних наслідків у боротьбі з нею. Нині спостерігається зростання темпів злочинності, рівня її професійності та організованості.
Проблема злочинності та, зокрема її організованих форм, останнім часом є предметом обговорення на найвищому державному рівні, оскільки діяльність злочинних організацій набула надзвичайної гостроти і почала негативно впливати на хід демократичних процесів, зміцнення української державності, практичну реалізацію прав, свобод і законних інтересів громадян. Виникло реальне протистояння злочинності діючій владі.
Останнім часом в Україні намітилася стійка негативна тенденція щодо зростання кількості злочинів. Змінюється структура злочинності:індивідуальна злочинність поступається місцем груповій, групова переростає в організовану, а остання, виходячи на міжнародний рівень, стає транснаціональною.
Особливе місце серед злочинності займають корупція та організована злочинність. Корупція та організована злочинність є поширеним явищем, яке пустило своє коріння в усі сфери функціонування держави, завдавши величезної шкоди її розвитку. Тому подолання цього явища перетворюється на надзвичайно складну проблему, яка становить загрозу розвитку держави, стабільності й безпеці суспільства, сприяє підриву демократичних інститутів і цінностей.
Корупція та пов'язана з нею організована злочинність загрожує національній безпеці України, негативно впливає на формування і діяльність органів державної влади, підриваючи довіру громадян до них, ускладнює відносини України з іноземними державами. В суспільстві міцніють стереотипи толерантності по відношенню до корупції та організованої злочинності. В масовій свідомості основних соціальних груп формується думка, що корупційні злочини не завдають шкоди суспільству, тому певні верстви населення обирають корупційні шляхи вирішення тих чи інших повсякденних проблем (чесний чиновник часто не влаштовує ні населення в цілому, ні підприємців як його найбільш активну частину).
Практична діяльність оперативно-профілактичного впливу має організовуватися та здійснюватися за двома рівнями:
- реагування на повідомлення про всі злочини та прояви злочинної діяльності, у тому числі групової, незалежно від організаційної форми вчинення; їх розкриття, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних мають здійснювати в усіх суспільних сферах, крім економіки, підрозділи кримінального розшуку та ті підрозділи, які з ними безпосередньо у цьому взаємодіють (дільничні інспектори міліції, патрульно-постова служба, експертно-криміналістичні підрозділи та інші), а в економіці - підрозділи захисту економіки від злочинних посягань (БЕЗ). В разі встановлення у виявлених злочинах ознак організованої злочинної діяльності, тобто мети отримання значних коштів з наступним їх "відмиванням" або без такого, а також елементів спеціальної організації системи забезпечення злочинної діяльності, підрозділи кримінального розшуку та БЕЗ мають передавати матеріали, включаючи оперативні, та заведені кримінальні справи про цю діяльність спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;
- перевірки спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією наявності в злочинній діяльності угруповання ознак її організованого здійснення (мета отримання значних коштів та спеціально організована система забезпечення).
Список використаних джерел
1. Голик С.И., Михайлов Б.П. Организационно-тактические проблемы профилактики правонарушений. - М., 1982.
2. Игошев К.Е., Устинов В.С. Введение в курс профилактики правонарушений: Учеб. пособие. - Горький, 1977. - 93 с.
3. Лихолоб В.Г., Филонов В.П., Коваленко О.И., Михайлив А.Е. Криминология. - Киев-Донецк, 1997. - 398 с.
4. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. - Минск: Университетское изд-во, 1986. - 436 с.
5. Зеленецкий B.C. Предупреждение преступлений следователем. - Харьков, 1975. - С. 12.
6. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2001. - 368 с.
7. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Академія ДПСУ. - Ірпінь, 2001..
8. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. посібник / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, Т.А. Третьякова / Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: НАВСУ, 2000. - 55 с.
9. Заросинський Ю., Рощина І. Запобігання злочинам: деякі питання теорії і практики // Право України. - 2003. - № 10. - С. 26-29.
10. Антонин Ю.М. О понятии профилактики преступлений // Вопр. борьбы с преступностью. - М., 1977. - Вып. 26. - С. 26-27.
11. Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. - Харьков, 1996. - С. 141-142.
Т.В. Мироняк. Об'єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 15'2007.

 
 

Цікаве

Загрузка...