WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України - Реферат

Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України - Реферат

ін.
Доцільним є проведення дослідження компетенції кожного структурного підрозділу правоохоронних органів України, який планується залучити до використання ЄКС, розробка та використання Типового запиту-завдання, а згодом - організація та надання доступу до окремих інформаційних ресурсів ЄКС за результатами опрацювання обґрунтованих запитів-завдань від кожного з структурних підрозділів. Потребується також окреме опрацювання з представниками оперативних (за напрямами кримінальний розшук, БЕЗ, БОЗ, БНОН), слідчих та експертно-криміналістичних підрозділів МВС, СБУ, ДПА та інших правоохоронних органів вже на етапі проектування функціональних частин програмного забезпечення ЄКС (у тому числі з використанням обґрунтувань за Типовим запитом-завданням) з метою визначення та створення Комплексів пошукових завдань у Єдиній комп'ютерній системі. Ці Комплекси будуть призначені для більш повного та запланованого використання можливостей ЄКС у практичній роботі працівників (слідчого, оперативного працівника) зазначених підрозділів на етапах перевірки інформації про злочин, при порушенні кримінальної справи, при проведенні слідчих дій.
Виходячи з розгорнутого тлумачення положень Указу Президента України [1] про мету створення ЄКС, ми робимо припущення про нормативно-правове забезпечення можливостей реалізації у ЄКС технологічного обміну матеріалами про злочини у вигляді електронних документів як другого рівня міжвідомчої інформаційної взаємодії органів сектору безпеки. При реалізації цих завдань необхідно враховувати вимоги щодо забезпечення інформаційної безпеки. Зокрема, доступ до окремих матеріалів проваджень (кримінальні справи та обліки) повинен здійснюватись відповідно до повноважень певної посадової особи та матеріалів конкретного провадження. У зв'язку з цим виникає питання щодо збереження електронних документів в ЄКС за окремими справами та провадженнями (кримінальними, наглядовими).
З огляду на проблему, цікавим є досвід США. Так, у структурі ФБР США діє Підрозділ технологічного забезпечення розслідувань. Доступ до вилучених доказів в електронному вигляді працівники отримують за допомогою відомчої комп'ютерної мережі, який організовано на структурі доменів та попередньому визначенні прав доступу кожного з користувачів мережі. Працівники оперативних підрозділів досліджують вилучену комп'ютерну інформацію самостійно, але можливостей її зміни не мають [8]. При створенні Центральної підсистеми управління ЄКС та її регіональних центрів пропонується використовувати єдиний реєстр суб'єктів ЄКС (з реалізацією на його підставі різних рівнів доступу), який пов'язує суб'єктів (власників інформації та користувачів з числа посадових осіб правоохоронних органів та їх підрозділів) та об'єктів системи (в ієрархії загального переліку електронних інформаційних ресурсів та даних [матеріалів] у них).
Враховуючи особливості Єдиної комп'ютерної системи, одним з перших та найважливіших питань слід вважати комплексне забезпечення інформаційної безпеки. При побудові моделі загроз безпеці інформації в ЄКС серед джерел загроз слід також визначити потенційні дії співучасників злочинів організованої злочинності [9]. Дії працівників оперативних та слідчих підрозділів правоохоронних органів щодо протидії загрозам, у першу чергу, конфіденційності та цілісності "власної" інформації, потім - щодо збільшення доступності та відповідності інформації "контрагентів" в ЄКС, є мотивованими необхідністю конспірації та, одночасно, максимізації результативності роботи. Вони є факторами, які існують у міжструктурній та міжособистій інформаційній взаємодії в кожному правоохоронному органі, незалежно від рівня впровадження електронного документообігу у правоохоронну діяльність, а також формують суб'єктивне ставлення працівників до використання інформаційно-телекомунікаційних систем.
Вирішення цих проблем та протидія загрозам інформації в ЄКС, на нашу думку, полягає в усуненні або мінімізації негативних факторів шляхом обов'язкового своєчасного планування та здійснення комплексу організаційно-технічних та організаційно-правових заходів щодо протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам інформаційної безпеки. Тому детальна розробка Політики безпеки Єдиної комп'ютерної системи, з урахуванням можливостей заходів криптографічного та технічного захисту інформації вже на етапі її створення, на нашу думку, є необхідним та актуальним напрямом роботи, у тому числі - для забезпечення взаємодії структурних підрозділів правоохоронних органів в умовах функціонування ЄКС.
У зв'язку зі створенням на базі ДСТСЗІ СБУ Адміністрації Держспецзв'язку доречним вбачається залучення до створення ЄКС вже на етапі проектування представників цієї служби, що дозволить, окрім повноважень щодо побудови та атестації Комплексної системи захисту інформації ЄКС, більш повно забезпечити виконання інших завдань та обов'язків Держспецзв'язку та Адміністрації Держспецзв'язку як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації Україні [10].
При створенні та функціонуванні ЄКС, на нашу думку, можливо врахувати та запровадити в Концепції створення ЄКС, Положенні про ЄКС, Типовому положенні про відомчі підсистеми ЄКС та у міжвідомчій Інструкції щодо правил використання ЄКС (в її частині - Політиці безпеки) наступне:
- визначення та обґрунтування ролі РНБО України як міжвідомчої структури в координації та нагляді за створенням та функціонування Єдиної комп'ютерної системи;
- визначення основних положень про міжвідомчу інформаційну взаємодію правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю;
- обґрунтування необхідності доступу до окремих складових ЄКС для певних структурних підрозділів правоохороннихорганів на підставі завдань та обов'язків з питань боротьби зі злочинністю, визначених у законах України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України" "Про прокуратуру", інших законах та нормативно-правових актах України;
- розробка типового зразка та на його основі окремих Комплексів пошукових завдань для оперативних (різні напрями), слідчих та експертно-криміналістичних підрозділів у складі правоохоронних органів України;
- участь представників Адміністрації Держспецзв'язку в роботі Міжвідомчої координаційної групи з питань створення та функціонування Єдиної комп'ютерної системи;
- детальна розробка Політики безпеки ЄКС вже на перших етапах створення системи, а також особлива увага з питань дотримання її положень у процесі функціонування ЄКС;
- створення та адміністрування єдиного реєстру суб'єктів та об'єктів ЄКС;
- збереження електронних документів в ЄКС за окремими справами та провадженнями.
Список використаних джерел
1. Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 31.01.2006 року № 80/2006.
2. Гурковський В.І. Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: Автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна акад. держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 20 с.
3. Бондар Г.Ю. Правове забезпечення взаємодії слідчих правоохоронних відомств у кримінальному судочинстві України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. - 20 с.
4. Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП РФ с зарубежными правоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений: правовые вопросы. - Воронеж: Изд-во "Истоки", 1999. - 200 с.
5. Тернышник В.М., Слинько С.В. Тайное становится явным: взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие. - Х.: ИКФ "Гриф", 1997. - 68 с.
6. Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти та підходи до упорядкування інформаційних відносин у зв'язку з автоматизованою обробкою даних у правоохоронній діяльності: Посібник. Книга 2 / Упоряд. М. Швець, В. Брижко, Б. Романюк, В. Цимбалюк; За ред. член-кор-та АПрН України М. Швеця та канд. юрид. наук Б. Романюка. - К.: НДЦПІ АПрН України, 2006 - 509 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...