WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України - Реферат

Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України - Реферат


Реферат
на тему:
Міжвідомча інформаційна взаємодія органів сектору безпеки України
Концентрація зусиль щодо визначення та вирішення проблеми забезпечення безпеки держави, суспільства, особи (у різних аспектах) є сучасною світовою тенденцією. В останній час, з огляду на ці проблеми, використовується термін "органи сектору безпеки", одне з визначень якого надано під час роботи третього круглого столу Пакту стабільності для Південно-Східної Європи. Визначення терміну "правоохоронні органи" у Законі України "Про основи національної безпеки України" дозволяє віднести правоохоронні органи України до органів сектору безпеки, а створення Єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю (далі - Єдина комп'ютерна система, ЄКС) - розглядати як державний захід, призначений для захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки України. Функціонування ЄКС спрямоване на одночасне забезпечення правоохоронної діяльності всіх її суб'єктів (правоохоронних органів), а також - на організацію інформаційної взаємодії між ними за суміжними та спільними напрямами боротьби зі злочинністю.
Відсутність в Указі Президенту України [1] окремих положень щодо переліку завдань та обсягу організаційних, оперативно-розшукових, правових та інформаційних заходів, для забезпечення реалізації яких створюється Єдина комп'ютерна система, висуває проблему їх визначення у науково-прикладному сенсі. Визначення та дослідження проблем, що виникають при інформаційній взаємодії правоохоронних органів та їх підрозділів у боротьбі зі злочинністю, її організації в умовах використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, пошук заходів, призначених для їх розв'язання, на нашу думку, є актуальним. У статті здійснено спробу детально розглянути мету, перспективи та проблеми створення та функціонування ЄКС в аспекті організації міжвідомчої інформаційної взаємодії органів сектору безпеки України.
Питання взаємодії в діяльності державних та, зокрема, правоохоронних органів досліджували П.Н. Бірюков, Г.Ю. Бондар, В.І. Гурковський, Д.Г. Заброда, Т.В. Корнякова, І.В. Озерський, С.В. Слинько, В.М. Тернишнік, В.М. Усинін, Г.П. Цимбал та ін. Науково-прикладні розробки та теоретичні дослідження щодо створення та використання комп'ютерних інформаційних систем у правоохоронних органах України здійснювали К.І. Беляков, В.Д. Гавловський, В.О. Глушков, Р.А. Калюжний, В.Г. Хахановський, М.Я. Швець та ін.
На підставі аналізу міжнародних та міжвідомчих правових актів, наукових робіт з питань правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю, дійшли висновку, що слід констатувати поширене використання понять "взаємодія", "співробітництво", "обмін інформацією", "взаємна допомога", "спільні заходи" у зазначеній сфері. Використовуючи тлумачення та розмежування понять "координація" та "взаємодія" у дослідженні взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки В.І. Гурковського [2], по відношенню до організації діяльності правоохоронних органів (органів сектору безпеки) України щодо боротьби зі злочинністю, координацію організаційних та інших заходів, передбаченої Указом Президента України [1], ми пропонуємо розглядати як загальнодержавні забезпечувальні заходи у процесі державного управління (щодо захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки України) для наступної організації взаємодії у спільній правоохоронній діяльності окремих структурних підрозділів правоохоронних органів при здійсненні ними конкретних заходів в умовах функціонуванні Єдиної комп'ютерної системи.
У зв'язку з одночасним переліком "правових", "організаційних" та "оперативно-розшукових" заходів [1], можливим вбачається тлумачення, що метою створення зазначеної системи також є поліпшення координації заходів при проведенні слідчих та слідчо-оперативних дій різних правоохоронних органів. Сутність, підстави, форми та заходи забезпечення взаємодії у діяльності міжвідомчих слідчих та слідчо-оперативних груп різних правоохоронних відомств ґрунтовно розглянуті у дослідженні Г.Ю. Бондар [3]. Реалізація та використання при міжвідомчій та міжтериторіальній взаємодії працівниками зазначених груп всіх потенційних можливостей Єдиної комп'ютерної системи, на нашу думку, дозволить забезпечити більшу ефективність та своєчасність при виконанні ними оперативно-розшукової та процесуальних функцій.
Для виконання спільних та взаємопов'язаних заходів боротьби зі злочинністю працівниками підрозділів різної спеціалізації (оперативні, слідчі, експертно-криміналістичні) у складі МВС, СБУ, податкової міліції та інших правоохоронних органів при функціонуванні ЄКС, мають бути визначенні та детально регламентовані форми (об'єм) допомоги та способи інформаційної взаємодії [4; 5]. Це потребує обов'язкової розробки міжвідомчої Інструкції щодо правил використання Єдиної комп'ютерної системи на підставі ґрунтовного дослідження компетенції та інформаційних потреб у діяльності структурних підрозділів правоохоронних органів України.
Звертаючись до зарубіжного досвіду щодо організації інформаційної взаємодії у роботі правоохоронних органів, наведемо положення Конвенції ЄС "Про Європол", а саме: "постійний, конфіденційний та інтенсивний обмін інформацією між Європолом та національними відділами держав-членів" визначено як "шлях досягнення спільної мети поліпшення поліцейського співробітництва у сфері протидії серйозним формам міжнародної злочинності" [6]. Всі основні завдання Європолу, на нашу думку, є формами інформаційної взаємодії. Діяльність працівників національних відділів обмежується формами обробки інформації про злочини та злочинців.
Приклад з нормативно-правовим забезпеченням роботи Європолу орієнтує нас щодо можливостей у підвищенні ефективності роботи правоохоронних органів за допомогою організації інформаційної взаємодії та використання комп'ютерних інформаційних систем, а також щодо необхідності розробки правил обробки інформації у процесі функціонування ЄКС.
Важливість питань організації взаємодії та досягнення ефективності у державному управлінні та, зокрема, у правоохоронній діяльності державних органів підтверджує інформація про участь Ради Президента США з питань взаємодії та ефективності (Рresident's Сouncil on Іntegrity and Еfficiency) в організації підготовки працівників державних та недержавних організацій сектору безпеки США на базі Федерального навчального центру правоохоронних сил (м. Глінко, штат Джорджія). За наявної інформації, станом на 1993 рік, до Ради мали відношення 25 з 70 організацій-засновників зазначеного центру [7].
Міжвідомчою інформаційною взаємодією правоохоронних органів (органів сектору безпеки) з питань боротьби зі злочинністю є діяльність працівників їх структурних підрозділів з опосередкованого інформацією спільного виконання або інформаційного забезпечення виконання правоохоронних функцій, обумовлена компетенцією підрозділів, здійснювана у визначенихнормативно-правовими актами умовах використання інформаційно-телекомунікаційних систем, яка спрямована на виявлення, розкриття та розслідування злочинів, а також їх попередження.
Враховуючи особливості щодо видів інформаційних послуг у предметній сфері та потенційних можливостей сучасних інформаційних технологій, ми можемо визначити два рівня міжвідомчої інформаційної взаємодії (МІВ) правоохоронних органів (органів сектору безпеки) при функціонуванні Єдиної комп'ютерної системи:
1) надання довідкової, орієнтуючої, установчої інформації про осіб (злочинці, суб'єкти кримінального процесу), події (делікти) та юридичні факти у правоохоронній діяльності (прийняті рішення, стан справ та проваджень, інформація про результати перевірок інформації про злочини, слідчо-оперативних та слідчих заходів) та ін.;
2) здійснення за допомогою електронного документообігу обміну електронними копіями матеріалами (із дотриманням вимог безпеки та згідно з компетенцією підрозділів); направлення їх для проведення досліджень та експертиз у системі правоохоронних органів України; ініціювання та організація проведення заходів перевірки інформації про злочини, оперативно-розшукових заходів, слідчих та слідчо-оперативних дій та

 
 

Цікаве

Загрузка...