WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження - Реферат

Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження - Реферат

служби на маршрутах патрулювання за визначеними показниками;
- стан службової дисципліни та законності серед особового складу підрозділу.
При цьому визначальним критерієм в оцінці діяльності підрозділу має стати думка населення, яке мешкає та працює на закріпленій за підрозділом території, а показник безпосереднього розкриття злочинівокремим пунктом визнано не діючим щодо вказаної служби (пп. 7.1. - 7.2. Положення).
Враховуючи, що цей документ є тимчасовим, тобто "випробувальним", на наш погляд, доцільніше розглядати його як тенденцію та певне намагання у розв'язанні невирішеної проблеми, ніж з позиції критики щодо наявних у ньому недоліків.
Зважаючи на це, дуже цікавою бачиться спроба перенести акцент в оцінці діяльності служби з критеріїв, що є кількісними та абстрактними (стан правопорядку в громадських місцях та ін.), на критерії, які відображають якісні риси діяльності служби. (моніторинг громадської думки, практичні результати нарядів без врахування показника безпосереднього розкриття злочинів, стан дисципліни та ін.).
У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує такий критерій, як стан службової дисципліни та законності, який не тільки відображає стан законності в службовій діяльності у кількісному еквіваленті, а й вказує на неприпустимість превалювання доцільності над законністю під час її здійснення. Навіть стовідсоткова результативність службової діяльності не виправдовує порушення правової норми або порядку її реалізації. Виконання цього принципу - вимога сьогодення в світлі останніх новацій у сфері державного управління. Тому ефективність міліцейської діяльності на сьогодні це не тільки виконання завдань щодо охорони громадян, суспільства і держави від протиправних зазіхань, але й суворе дотримання службової дисципліни та законності, визнання прав і свобод людини непорушними. В ідеалі ці два аспекти міліцейської діяльності повинні бути рівноцінними за своєю значущістю.
Перехід від оцінки служби суто за результативністю до оцінювання за результативністю та ефективністю повністю відповідає сучасним тенденціям у сфері державного управління. Але, якщо не будуть розроблені науково обґрунтовані методики оцінювання за вказаними критеріями, винайдено та нормативно затверджено систему необхідних показників, з урахуванням яких буде проведено таке оцінювання, досліджувана проблема залишиться невирішеною. На жаль, ані в Положенні, ані в іншому нормативно-правовому документі МВС України такі методики поки що не визначені. Крім того, вказана переорієнтація вимагатиме найскорішого усунення недоліків, існуючих в організаційному та правовому забезпеченні діяльності МВС, залучення додаткових кадрових і матеріально-технічних ресурсів.
Розуміючи, що ефективність діяльності як системи МВС в цілому, так і кожної її структури суттєво залежатиме від організаційного забезпечення до основних критеріїв оцінювання такої діяльності необхідно віднести ще й стан матеріально-технічного, інформаційного та кадрового забезпечення. Зокрема, необхідно відмітити обмеженість можливостей правоохоронних органів в сфері протидії організованій злочинності. За умов низького технічного, матеріального, кадрового та інформаційного забезпечення правоохоронці не можуть адекватно протистояти організованій злочинності, яка за свідченнями експертів [11] встановила вплив над суб'єктами комерційного права, деякими банками, процесами приватизації тощо. Це дозволяє злочинним угрупованням постійно проводити роботу, спрямовану на одержання оперативно-службової інформації, вербувати, підкуповувати та контактувати з діючими та колишніми співробітниками міліції, залучати консультантів до своєї діяльності, у тому числі з органів влади, використовувати сучасне обладнання для проведення підслуховування та зовнішнього спостереження.
Підсумовуючи наведене, потрібно зазначити, що на сьогодні проблема пошуку нових критеріїв та розробки відповідних методик оцінювання діяльності системи МВС України є досить суперечливою й остаточно не вирішеною. Стосовно запропонованих вченими оновлених методик або критеріїв оцінювання діяльності МВС характерними є певна декларативність, невизначеність чи однобічність застосування лише окремих критеріїв оцінювання. Загалом, аналіз проблеми, що досліджується, дозволяє дійти таких висновків.
По-перше, вважаємо, що без завершення основних заходів з реформування у сфері внутрішніх справ остаточне визначення надійних та інтегральних показників або критеріїв оцінювання діяльності системі МВС України є дуже ускладненим.
По-друге, - запропонована сьогодні концепція оцінки діяльності системи МВС на підставі моніторингу громадської думки не забезпечуватиме достатньої об'єктивності щодо характеристики стану справ у сфері правопорядку.
По-третє, - на наш погляд, тривалий час залишається не вирішеною проблема "пропускної здатності" системи МВС, а саме: питань щодо перевантаження міліцейської системи. Тому вважаємо за доцільне розробити науково обґрунтовані методики нормування усіх видів міліцейської діяльності та визначення оптимального службового навантаження на кожного працівника системи, а у подальшому - й відповідного організаційного забезпечення виконання такої норми.
І, нарешті, з урахуванням міжнародних стандартів поліцейської діяльності, сучасних потреб та пріоритетів розвитку українського суспільства важливим критерієм оцінки діяльності системи МВС є забезпечення та надійний захист особи, суспільства та держави від злочинних посягань, поліпшення стану громадської безпеки.
Список використаних джерел
1. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. - М., 1992. - С. 35.
2. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. - М.: МАЭП, 1999. - С. 44.
3. Бандурка О.М. Управління в ОВС України: Підручник. - Х.: Ун-т внутрішніх справ, 1998. - С. 134.
4. Авер'янов В. Нова доктрина управлінського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. - 2006. - № 5. - С. 11-17.
5. Зозуля І. Проблеми оцінювання діяльності пореформеної системи МВС України // Юрид. Україна. - 2004. - № 10. - С. 69.
6. Бєляков К.І. Оцінка правоохоронної діяльності: теорія і практика // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - № 10. - С. 107.
7. Кузніченко С.О. Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ // Право і безпека. - 2002. - № 1. - С. 68-70.
8. Зозуля І. Проблеми оцінювання діяльності пореформеної системи МВС України // Юридична Україна. - 2004. - № 12. - С. 70-71.
9. Шостко О.Ю. Організована злочинність в Україні: деякі питання щодо ефективності боротьби з нею // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 68. - С. 94-95.

 
 

Цікаве

Загрузка...