WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження - Реферат

Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження - Реферат


Реферат
на тему:
Критерії оцінки діяльності системи МВС України: окремі проблеми розробки та впровадження
Міністерство внутрішніх справ України є соціальним інститутом, головною задачею якого виступає охорона правопорядку, забезпечення безпеки людини та суспільства на території держави. Кожен соціальний інститут функціонує більш ефективно, коли має належний зв'язок між організацією та результатами його діяльності. Тобто, коли ця діяльність систематично оцінюється суспільством і за необхідності перебудовується з урахуванням її результатів [1]. Тому оцінка діяльності системи МВС в Україні - це, безперечно, один з найважливіших і водночас найскладніших аспектів соціального управління, який на сьогодні є предметом багатьох дискусій серед теоретиків та практиків у галузі державного управління та адміністративного права.
Цікавим є той факт, що не тільки в Україні, а й ніде в світі немає єдиного погляду щодо методики визначення ефективності діяльності поліцейської системи [2]. Адже оцінювання - це саме і є визначення результативності та ефективності діяльності системи, де результативність та ефективність - підсумкові критерії якості процесу управління [3].
В Україні необхідність вирішення відповідних проблем додатково загострюється внаслідок кардинальної переорієнтації державної політики на забезпечення, перш за все, прав, свобод та законних інтересів людини, розробку нової адміністративно-правової доктрини, що має за мету подолання негативних наслідків панування стереотипів радянської адміністративно-правової науки та ґрунтується на так званій " людино центристській" ідеології [4].
І дійсно, сьогодні діяльність МВС України здійснюється за мінливих нестабільних умов, пов'язаних з політичним, соціальним та економічним оновленням суспільства. Нові стандарти державного управління вимагають від МВС якомога скорішої адаптації шляхом реформування міліцейської системи. І відповідні кроки вже зроблено. Саме тому проблеми оцінювання діяльності МВС України набувають особливої актуальності, а відповідями на поставлені запитання, як слушно вважають окремі автори, повинні стати розробка та впровадження оновлених критеріїв оцінки ефективності такої діяльності [5]. Метою даної статті обрано аналіз проблем оцінювання діяльності системи МВС України, розробки та впровадження оновлених критеріїв такого оцінювання.
Слід зазначити, що розглядувана проблема не є новою. Відповідні дослідження проводилися і за радянських часів у роботах Н.Г. Андрєєва, О.З. Клушина, В.Н. Кудрявцева, А.М. Ларіна та інших, і за період незалежності України у працях І.В. Арістової, О.М. Бандурки, К.І. Бєлякова, І.В. Бойка, В.Л. Пасічника, К.Е. Петрова, Д.О. Проханова, Б.В. Романюка, Є.С. Самойлової, М.Я. Швеця та ін. Але на думку вчених, ані за радянських часів, ані тепер в системі МВС України не було вироблено надійних критеріїв оцінки ефективності її діяльності, як також не було й методики проведення оцінки за ними, а були лише окремі робочі фрагменти [5, с. 71].
Як зазначає К.І. Бєляков, з радянських часів Україна успадкувала багато соціальних недоліків, у тому числі - недосконалу систему управління діяльністю правоохоронних органів. Незважаючи на скарги з боку практичних працівників, наукові розробки того часу базувалися на сумнозвісному показнику -"процент розкриття злочинів". У зв'язку з таким підходом було обрано метод застосування порівняння абстрактних показників роботи взагалі за певні періоди діяльності, який, хоч і був дещо модернізований, існує в системі МВС України дотепер [6].
Підкреслимо, що негативне ставлення до використання у процесі оцінювання діяльності МВС України такого показника, як "процент розкриття злочинів", є особистим поглядом автора на вказану проблему, з яким можна погоджуватись або ні. Але те, що внаслідок застосування вказаного методу оцінювання діяльності МВС відбулася певна деформація системи, заперечити неможливо. Вказана деформація мала прояв у виникненні таких негативних явищ, як гонитва за нарощуванням показників роботи, приховуванням злочинів від обліку, оцінці роботи підрозділів ОВС виключно за валом показників та ін. В результаті саме оцінювання набуло оманливого характеру та вже не забезпечувало зворотного зв'язку між результатами та організацією діяльності системи МВС, не спонукало до підвищення її ефективності.
Вітчизняні дослідники з метою усунення недоліків, які є у методиці оцінювання діяльності МВС України, пропонують проведення різноманітних заходів, і серед іншого привертають особливу увагу до оновлення принципів оцінювання діяльності системи МВС та впровадження простих, зрозумілих і містких оціночних категорій діяльності цієї системи. При цьому до оновлених принципів вказаного оцінювання загалом відносять наступні:
- в основу оцінювання має бути покладений рівень довіри громадян до системи МВС та громадська думка про стан правопорядку (за результатами соціологічних опитувань, загального моніторингу громадської думки);
- ґрунтування оцінювання міліцейської системи на базі наявної статистичної звітності без ранжирування структур системи;
- оцінювання діяльності вказаної системи крім оціночної та регулятивної функції, повинно бути орієнтованим на стимулювання праці як структур МВС України в цілому, так і окремих їх співробітників;
- оцінюватися повинні не особистості, а результативність.
Погоджуючись з необхідністю та доцільністю таких заходів, вважаємо, що сучасний стан оцінювання діяльності системи МВС характеризується низкою невирішених проблем, внаслідок чого розробка та впровадження згаданих принципів суттєво ускладнюється.
Безперечно, громадська думка повинна ураховуватися під час оцінювання діяльності системи МВС. Але, на погляд окремих вчених, використання виключно методу соціологічних опитувань громадськості або інший моніторинг думки населення, скоріше відображатиме загальні тенденції в суспільстві, ніж надасть якісну чи кількісну оцінку міліцейської діяльності [7]. Вважаємо, що такий метод більш здатний вказати на рівень соціального рейтингу, іміджу системи, який не завжди залежить від ефективності або результативності діяльності системи МВС.
З одного боку, високий соціальний рейтинг діяльності органів та підрозділів МВС може бути сформований завдяки проведенню певної іміджевої стратегії, підняття їх суспільного престижу шляхом впровадження позитивного іміджу працівника міліції за допомогою ЗМІ, покращення соціального статусу працівника міліції, виключення впливу результатів діяльності правоохоронних органів на відшкодування потерпілому збитків спричинених злочином (в деяких країнах таке відшкодування здійснюється за рахунок держави незалежно від того затримані злочинці або ні) та ін. З іншого, - низький соціальний рейтинг діяльності системи МВС формується окрім іншого внаслідок деякої

 
 

Цікаве

Загрузка...