WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальна та корупційна віктимізація: крос-національні порівняння - Реферат

Кримінальна та корупційна віктимізація: крос-національні порівняння - Реферат

середньому за вибіркою 20,9 79,1
Країна Частка респондентів, в яких протягом останніх 5 років чиновники просили про послугу або хабар за виконання своєї роботи
Ніколи Один
раз Двічі 3 або 4 рази 5 раз або більше
Швеція 98,3 0,9 0,4 0,2 0,3
Фінляндія 99,1 0,6 0,2 0,1 0,2
Данія 97,8 1,5 0,2 0,1 0,3
Норвегія 98,1 1 0,4 0,2 0,2
Ісландія 98,6 0,7 0,5 0,2
Великобританія 98,8 0,9 0,2 0,1 0,1
Ірландія 98,4 11,1 0,2 0,3
Німеччина 97,9 1,5 0,5 0 0
Бельгія 98,3 0,9 0,6 0,1 0,2
Нідерланди 98,6 0,9 0,2 0,1 0,2
Люксембург 96,3 2,9 0,5 0,2 0,1
Франція 98,5 0,7 0,7 0,1 0,1
Австрія 94,4 3,2 1 0,9 0,5
Швейцарія 98,6 0,8 0,2 0,2 0,1
Іспанія 97,2 1,2 1 0,3 0,2
Португалія 96,1 2,1 1 0,4 0,4
Греція 87,5 7,8 2,4 1,4 0,9
Чехія 87,3 7,4 3,2 1,3 0,8
Угорщина 94,5 2,9 1,8 0,4 0,5
Словенія 96,5 2,4 0,5 0,1 0,4
Словаччина 85,2 7,7 3,5 2,3 1,3
Польща 87,9 6,3 3,5 1,6 0,7
Естонія 90 7,2 1,8 0,6 0,3
Україна 67,5 12,4 11,6 4 4,5
У середньому
за вибіркою 94,5 3 1,4 0,6 0,5
Як виявилося в результаті аналізу даних "Європейського соціального дослідження", рівень кримінального насильства в українському суспільстві (17,7 % потерпілих) нижчий за європейський (20,9 %). Натомість, рівень корупційної віктимізації населення України найбільший: майже третина населення постраждала протягом останніх п'яти років від здирництва чиновників.
Важливе значення має характеристика потерпілих осіб (класифікація респондентів за ступенем кримінальної віктимізації). На нашу думку, певним недоліком відомчої статистики органів внутрішніх справ є відсутність бази даних із занесенням інформації на кожного потерпілого від певного злочину. На підставі такої бази даних можливо було б аналізувати характерні риси потерпілих від злочинів, здійснювати багатовимірну статистичну обробку. Приклад такого роду аналізу (на соціологічних даних) представлено нижче. Як залежна ознака буде виступати частка постраждалих від злочину, як незалежні ознаки - різноманітні соціально-демографічні характеристики респондентів.
З'ясуємо фактори, які впливають на стан кримінальної віктимізації населення України на підставі аналізу двовимірних таблиць. За типом населеного пункту найбільша кількість потерпілих від пограбування фіксується у передмісті (25 %), великому (23 %) та малому місті (20 %). За освітнім рівнем найбільше потерпілих виявилося з повною вищою освітою (25 %) та неповною середньою освітою (8-9 класів) середньої школи. Серед кваліфікованих працівників найбільше потерпають від злочину спеціалісти у галузі математики та комп'ютерних наук (25 %), соціальних наук (22 %), технічної та інженерної кваліфікації, а також соціальних наук (по 21 %). Серед працюючих у сімейному бізнесі 50 % потерпіли від злочину впродовж останніх п'яти років. Ймовірно, що ці особи є найменш захищеними з боку держави при веденні свого бізнесу. За рівнем управління в цілому керівники опиняються частіше у ролі потерпілого (25 %), а серед професій - менеджери у виробництві (28 %). Якщо брати до уваги різні аспекти матеріального забезпечення особи, то найбільша кількість потерпілих виявляється серед осіб, які отримують джерела з інших ресурсів (42 %), що може бути пов'язане з тіньовими каналами надходження таких коштів. За самооцінкою сімейного доходу особи, яким дуже важко на нього прожити, частіше потерпають від злочинів (21 %). Одинаки в цілому більше потерпають від злочинів, зокрема ті особи, які офіційно не розлучені, однак живуть окремо (31 %), розлучені (23 %), вдівці (20 %).
Відповіді населення на запитання "Європейського соціального дослідження" свідчать, що протягом останніх п'яти років чиновники просили про послугу або хабар за виконання своєї роботи один раз у 12,4 % громадян України (по масиву з 24 країн - 3 %), двічі - в 11,6 % (1,4 %), три-чотири рази - в 4 % (0,6 %), п'ять або більше разів - у 4,5 % (0,5 %), ніколи не просили - в 67,5 % (94,5 %) (представлено відсотки без урахування тих, хто не дав відповідь з різних причин). В Україні багато осіб, які не змогли відповісти на це запитання або відхилили його, - 36,2 %, у середньому за масивом - 8 %.
З метою виявлення соціально-демографічних груп, які корупція зачіпає найбільше, було проаналізовано двовимірні та багатовимірні розподіли (у середньому по вибірці фіксується 32,5 % потерпілих від вимагання хабара протягом минулих п'яти років). До груп підвищеного ризику відносяться особи, що мають такі соціально-демографічні характеристики: чоловічу стать (37,6 %); мешканці великого (40,7 %) чи невеликого міста (36 %); першу (бакалавр) або другу (спеціаліст, магістр) ступінь вищої освіти (відповідно 49 % та 39 % постраждалих); зайняті в комп'ютерних науках, математиці (67 %), в економіці, комерції, бізнесовому адмініструванні (49 %), техніці та енергетиці (41 %); самозайняті (48 %) або зайняті в сімейному бізнесі (41 %); керівники (35,7 %); менеджери різних галузей (до 67 % постраждалих); безробітні (83,3 %); розлучені (41 %). Можна припустити, що корупція стосується значної частки населення України та, насамперед, поширена серед середнього класу (працівників, що мають вищу освіту, менеджерів і керівників фірм) й серед осіб з помітно нижчим соціальним статусом (самозайнятих і безробітних).
Аналіз даних крос-національних вибіркових опитувань щодо кримінальної віктимізації населення за окремими видами злочинів засвідчив, що найбільша кількість населення у всіх регіонах потерпає від майнових злочинів та корупції (жертв корупції дуже мало у економічно розвинених країнах Заходу і дуже багато в інших країнах). У Західній Європі та Новому Світі після них іде за чисельністю група осіб, що постраждали від нападів, в Азії, Латинській Америці та Африці - жертв пограбувань і нападів на сексуальному ґрунті. Жителі міст країн Центральної та Східної Європи, крім майнових злочинів, найбільшою мірою потерпають від пограбувань, нападів із застосуванням сили. за загальною часткою жертв злочинів Україна суттєво не вирізняється від інших країн з перехідною економікою. Натомість значною проблемою в українському суспільстві для населення залишається корупція.
Список використаних джерел
1. Cross-National Studies in Crime and Justice / Edited by David P. Farrington, Patrick A. Langan, and Michael Tonry. - Washington, D.C.: NCJ, 2004. - Sept.
2. Ройбанд К. - Х. От истерии вокруг преступности к нормальному состоянию? // Социологические исследования. - 2001. - № 11.
3. Nicholas S., Povey D., Walker A., Kershaw C. Crime in England and Wales 2004/2005 // Home Office Statistical Bulletin. - 2005. - July.
4. The 2000 Scottish Crime Survey: Overview Report / Scottish Executive Central Research Unit. - Edinburgh: Crown, 2002.
5. Таблиця складена за роботою: Доклад о развитии человека в мире 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире: Издано для программы развития Организации Объединенных Наций. - М.: Весь Мир, 2004. - С. 237-238.
6. Бова А.А. Соціологічні опитування потерпілих від злочинів в Україні // Український соціум. - 2006. - № 1. - С. 33-41.
7. Андриенко Ю.В. Преступность, благосостояние и неравенство: о чем свидетельствуют международные виктимизационные обследования. Финальный отчет / Консорциум экономических исследований и образования - Россия и СНГ. - 2002. - Ноябрь.

 
 

Цікаве

Загрузка...