WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальна та корупційна віктимізація: крос-національні порівняння - Реферат

Кримінальна та корупційна віктимізація: крос-національні порівняння - Реферат

опитування, фіксується найменше таких жертв (4,9 %). У країнах Нового Світу та країнах з перехідною економікою частка жертв майнових злочинів майже однакова (відповідно 12,3 % і 12,6 %). У Західній Європі від майнових злочинів щорічно потерпає 7,8 % населення.
Першість у пограбуваннях посідають міста Латинської Америки (8,5 % потерпілих) та Африки (4,6 %). Західна Європа (0,7 %) майже не відрізняється від Нового Світу (0,8 %) та Азії (0,8 % жертв). Проміжне положення за цим видом злочину займають міста країн з перехідною економікою (2,1 %), з них колишні республіки Радянського Союзу - 2,6 %. Подібна тенденція співвідношення потерпілих за регіонами характерна й щодо нападів на жінок на сексуальному ґрунті. У Латинській Америці 4,2 % жертв, Африці - 2,9 %, Азії - 0,9 %, Новому Світі - 0,8 %, Західній Європі - 0,6 %, країнах з перехідною економікою - 1,0 %, з них у колишніх республіках Радянського Союзу - 1,3 %. Злочинці застосовують силу при нападах на потерпілих найбільше в Африці (2,3 % жертв), Латинській Америці (2,1 %) та Новому Світі (2,1 %). У країнах Західної Європи зафіксовано 1,4 % жертв, у містах країн з перехідною економікою - 1,2 %, Азії - 0,4 %.
Від корупції потерпає, насамперед, населення Латинської Америки (18,9 % жертв), Азії (18,7 %), країн з перехідною економікою (16,3 %). У Західній Європі та Новому Світі частка осіб, що потерпає від побутової корупції, дорівнює відповідно 0,3 і 0,7 % (табл.1).
За даними ICVS, в Україні у 1999 році від побутової злочинності потерпіло 29,1 % населення, у тому числі від майнових злочинів - 8,9 %, пограбувань - 2,5 %, нападів на сексуальному ґрунті - 1,2 %, нападів із застосуванням сили - 1,5 %, хабарництва - 16,2 % [6].
Дані були піддані статистичному аналізу, обчислювався коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Його значення змінюється від 0 до 1 або -1. Чим щільніше зв'язок, тим більше значення за модулем приймає r. З'ясувалося, що кількість жертв майнових злочинів пов'язана із кількістю жертв пограбування (r=0,69), нападів на сексуальному ґрунті (r=0,59), нападів (r=0,47) (для n=57 країн при p<0,01), а також із жертвами корупції (r=0,35) (n=49, при p<0,05).
Таблиця 1
Потерпілі від злочинів, %
("Міжнародне дослідження потерпілих від злочинів")
Регіони b Люди, що стали жертвами злочинів a
(% від загальної кількості населення)
Загальна
кількість с Майнові
злочини d Пограбування Напади на сексуальному
ґрунті e Напади Хабарництво
(корупція) f
Західна Європа 21,4 7,8 0,7 0,6 1,4 0,7
Новий Світ 20,8 12,3 0,8 0,8 2,1 0,3
Азія g 19,4 4,9 0,8 0,9 0,4 18,7
Латинська Америка 45,7 21,5 8,5 4,2 2,1 18,9
Африка 36,2 20,4 4,6 2,9 2,3 14,9
Країни Центральної та Східної Європи з перехідною економікою 27,2 12,6 2,1 1,0 1,2 16,3
Колишні республіки Радянського Союзу 26,4 11,7 2,6 1,3 1,6 17,4
У середньому по всіх країнах 28,4 13,2 2,9 1,7 1,6 11,7
a. Дані складено відповідно до опитування проекту "Міжнародного дослідження потерпілих від злочинів" Міжрегіонального інституту ООН з вивчення злочинності і правосуддя.
b. Огляди проводилися в 1992, 1995, 1996-1997 та 2000-2001 р.
c. Дані стосуються людей, які стали жертвами одного чи більше з 11 злочинів, перерахованих у дослідженні: пограбування, злом, спроба злому, угон автомобіля, акт вандалізму щодо автомобіля, крадіжка велосипеда, напад на сексуальному ґрунті, крадіжка з автомобіля, крадіжка особистого майна, напад, погроза, крадіжка мотоцикла або мопеда.
d. Включає угон автомобіля, крадіжку з автомобіля, злом з проникненням та спробу злому.
e. Дані стосуються жінок.
f. Дані стосуються людей, від яких урядові чиновники вимагали або від яких, на думку респондентів, очікували сплати хабара.
g. При розрахунку середнього показника по країнах Азії були взяті усереднені дані по двох містах Індії.
Кількість жертв пограбування пов'язана із кількістю жертв нападів на сексуальному ґрунті (r=0,77), нападів (r=0,46) (для n=57, p<0,01), жертвами корупції (r=0,37) (для n=49, p<0,05). Кількість жертв нападів на сексуальному ґрунті пов'язана з кількістю жертв нападів (r=0,45) (для n=57, p<0,01) та жертвами корупції (r=0,37) (для n=49, p<0,05). Отже, на підставі статистичного аналізу можна стверджувати про наявність помірного зв'язку між чотирма видами злочинів - пограбуваннями, нападами, нападами на сексуальному ґрунті, майновими злочинами. Кількість потерпілих від зазначених злочинів слабо корелює із часткою осіб, від яких вимагали хабара (ця частка дуже мала в країнах Західної Європи та Нового Світу, а в країнах Азії та Африки доволі значні коливання показника корупції).
Статистична обробка даних крос-національних опитувань, засвідчила, що нерівність прибутків у суспільстві однозначно підвищує ризик віктимізації від будь-якого злочину. Середній прибуток має неоднозначний вплив - ризик стати жертвою майнового злочину падає із середнім прибутком, однак зростає віктимізація такої особи від насильницьких злочинів проти особи [7, c.25-26]. Іншими дослідниками було також виявлено негативний вплив матеріального розшарування та урбанізації на певні види злочинів, інтенсивність прояву яких визначалися за допомогою опитування населення [8].
У 2002-2005 роках у 24 країнах було здійснене "Європейське соціальне дослідження" (European Social Survey), у якому фігурували запитання, які характеризують стан віктимізації за окремими видами злочинів (табл. 2). У межах "Європейського соціального дослідження" (2005 рік) ставилися запитання: "Чи ставали Ви або члени Вашої родини за останні 5 років жертвами пограбування або фізичного насильства" та "Чиновники просили Вас про послугу або хабар за виконання своєї роботи за останні п'ять років". Порівняно високий рівень насильницької кримінальної віктимізації фіксується в скандинавських країнах (Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії) та інших економічно високорозвинених країнах Західної Європи (Франції, Бельгії, Іспанії, Великобританії). У цих країнах постраждало від пограбування або фізичного насильства протягом п'яти років більше 25 % мешканців. Благополучними в цьому відношенні є Німеччина, Австрія, Словенія (10-12 % потерпілих). Серед країн з перехідною економікою Центральної та Східної Європи негативним чином криміногенна ситуація характеризується в Естонії (26,2 % потерпілих) [9].
Найменшою мірою потерпає населення від корупції у Фінляндії, Швеції, Великобританії та Нідерландах, найбільшою - в Україні, Словаччині, Чехії, Греції, Польщі (табл. 2). В країнах зустрічається повторна корупційна віктимізація.
Таблиця 2
Віктимізація населення заокремими видами злочинів, %
("Європейське соціальне дослідження")
Країна Частка респондентів або членів їх родин, що за 5 років ставали жертвами пограбування або фізичного насильства
Так Ні
Швеція 27,1 72,9
Фінляндія 32,1 67,9
Данія 26,9 73,1
Норвегія 24,8 75,2
Ісландія 25 75
Великобританія 25,8 74,2
Ірландія 17,9 82,1
Німеччина 10,8 89,2
Бельгія 26,9 73,1
Нідерланди 18,9 81,1
Люксембург 24,9 75,1
Франція 27,5 72,5
Австрія 11 89
Швейцарія 18,1 81,9
Іспанія 26,6 73,4
Португалія 17,5 82,5
Греція 19 81
Чехія 19,2 80,8
Угорщина 20,2 79,8
Словенія 11,8 88,2
Словаччина 15,1 84,9
Польща 21,3 78,7
Естонія 26,2 73,8
Україна 17,7 82,3
У

 
 

Цікаве

Загрузка...