WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Контроль діяльності учасників фінансового ринку України як елемент у боротьбі зі злочинністю - Реферат

Контроль діяльності учасників фінансового ринку України як елемент у боротьбі зі злочинністю - Реферат


Реферат
на тему:
Контроль діяльності учасників фінансового ринку України як елемент у боротьбі зі злочинністю
У процесі переходу України до ринкової економіки змінюється характер суспільного виробництва: відносини власності, структура та механізми господарювання суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), форми фінансових зв'язків між ними, ступінь зацікавленості у результатах господарської діяльності.
Створення нових форм організації виробництва потребує додаткових інвестицій в їх розвиток. Одним із засобів отримання необхідних коштів є фінансові інвестиції, а місцем де їх можна отримати - фінансовий ринок.
Призначення фінансового ринку полягає, насамперед, у тому, що за його допомогою важливий ресурс розвитку економіки - заощадження суспільства - спрямовується на розширення виробничих потужностей і, врешті-решт, - на підвищення суспільного добробуту.
Фінансовий ринок - це ринок, де відбувається розподіл та перерозподіл всіх грошових ресурсів країни під впливом попиту і пропозиції на них з боку різноманітних СПД. Однією із складових фінансового ринку є ринок цінних паперів, який у розвинених країнах виступає джерелом фінансування економіки та барометром економічного та політичного життя.
Проте, на жаль, наша країна до країн із розвиненою економікою, поки що, не відноситься.
Зокрема, для перехідної економіки характерна відносна "вигідність" правопорушень. Якщо правові норми не підтримуються звичаями й іншими культурними стереотипами, покарання за правопорушення не включає механізмів соціального "остракізму". Тим часом, саме загроза остракізму (що стосовно СПД означає виключення із кола можливих партнерів по угодах) попереджує правопорушення та створює клімат довіри в ділових колах розвинутих країн [1, с. 100-101].
Сучасний фінансовий ринок України ще недостатньо розвитий через ряд причин, основна з яких - відсутність ефективної системи законодавства, що забезпечує гідний рівень захисту прав інвесторів та не створює зайві бар'єри для виходу на вітчизняний ринок капіталу.
За сучасних умов необхідно активізувати вітчизняний фінансовий ринок. Активний ринок - це такий, якому притаманні наступні умови:
- предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
- у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
- інформація про ринкові ціни є загальнодоступною [2].
Основна мета активізації розвитку даного ринку - перетворення вітчизняного фінансового ринку на один з головних механізмів реалізації інвестиційних програм корпоративного сектора і створення належних умов для ефективного інвестування приватного капіталу і коштів обов'язкових накопичувальних систем. Найважливіша умова досягнення мети - формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, включаючи стабільні правила ведення бізнесу і передбачуваність регулювання та правозастосування. У результаті реалізації заходів, передбачених різними державними програмами і концепціями, фінансовий ринок повинен істотно та якісно змінитися. Насамперед, ринок капіталів буде доступний більшості регіональних компаній, підвищиться його капіталізація, у тому числі - за рахунок збільшення кількості компаній, що здійснюють первинне розміщення своїх паперів на фондовій біржі. Значно розшириться асортимент інструментів фінансового ринку та послуг, наданих регіональними фінансовими організаціями. Почнуть поступово розвиватися інститути колективних інвестицій.
Водночас, на сьогодні фінансовий ринок знаходиться у занедбаному стані. Причини наявної ситуації багатогранні: це і недосконалість інфраструктури, що позначається на підвищених транзакційних витратах по здійсненню угод, і не до кінця сформована нормативно-правова база, що регулює різні аспекти діяльності по інвестуванню на українському фондовому ринку. Дотепер законодавчо не врегульовані питання використання інсайдерської інформації, маніпулювання цінами на ринку цінних паперів і укладення угод з похідними фінансовими інструментами. Створення сприятливого інвестиційного клімату - комплексне завдання, у рішенні якого повинні брати участь усі органи державної влади.
Окрім проведення контрольно-наглядових заходів за діяльністю страхових компаній та страхових брокерів, установ накопичувального пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових та факторингових компаній, кредитно-гарантійних установ, ломбардів, має бути проведена суттєва та кропітка робота з іншими учасниками фінансового ринку, які є особливими об'єктами та здійснюють вплив на соціальний клімат у державі.
Здійснення серйозних регіональних інвестиційних проектів неможливо без активної участі з боку держави, у тому числі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують виконання функцій з контролю та нагляду на фінансовому ринку України [3, с. 53-55].
Перспективний розвиток вітчизняного фінансового ринку необхідно спрямувати на підвищення ефективності та надійності його функціонування за рахунок:
- розширення спектра фінансових інструментів, що випускаються, (у першу чергу облігацій банків і похідних фінансових інструментів);
- підвищення прозорості діяльності учасників фінансового ринку і забезпечення захисту інтересів інвесторів;
- удосконалення інфраструктури фінансового ринку;
- координації діяльності Уряду й інших центральних органів виконавчої влади при виробленні напрямів подальшого розвитку фінансового ринку, включаючи фондовий.
Слід зазначити, що подальше удосконалення фінансового ринку повинно відбуватися при активній участі держави. Головне завдання полягає у підвищенні ефективності і надійності механізму перерозподілу коштів, що надасть можливість різним категоріям позичальників (як державі, так і реальному секторові економіки) одержувати необхідні фінансові ресурси, а інвесторам - ліквідні фінансові інструменти.
У цьому зв'язку, як приклад, слід навести Федеральну службу по фінансових ринках Росії (далі - ФСФРР), яка вже тривалий час, і досить успішно, працює у даній галузі правовідносин. Основними функціями ФСФРР є:
- ведення державного реєстру бюро кредитних історій;
- встановлення вимог до фінансового становища та ділової репутації учасників бюро кредитних історій;
- затвердження плану проведення контрольно-ревізійних заходів щодо перевірки дотримання бюро кредитних історій вимог діючого законодавства;
- проведення контрольно-ревізійних заходів;
- направлення в бюро кредитних історій обов'язкових для виконання розпоряджень про усунення виявлених у їх діяльності правопорушень;
- здійснення в межах своєї компетенції взаємодії з Центральним каталогом кредитних історій.
Предметом контролю та нагляду ФСФРР є:
- якість наданих фінансових послуг;
- точність та вірогідність інформації;
- дотримання прав учасників інформаційного обміну;
- дотримання вимог законодавства.
Реєстрація учасника фінансового ринку відбувається відповідно до чинного законодавства, і цяюридична особа має право здійснювати свою діяльність тільки після внесення запису про нього до державного реєстру бюро кредитних історій.
Згідно з російським законодавством підставою для відмовлення в реєстрації учасника фінансового ринку є:
- наявність у керівників СПД та їх заступників судимості за здійснення злочинів у сфері економіки;
- невідповідність вимогам, установлюваним до фінансового становища та ділової репутації учасників ринку;
- невідповідність документів, доданих до заяви СПД, вимогам законодавства Російської Федерації;
- непредставлення визначених законодавством документів, необхідних для внесення запису про учасника ринку до державного реєстру;
- встановлення факту володіння відповідно часток або сумою часток у капіталі СПД, що перевищує 50 %:
- однією особою;
- особою та/або особами, що є афілійованими стосовно нього;
- особами, що є афілійованими стосовно особи, що не приймає участі у капіталі СПД;
- участь у капіталі СПД організацій, частка участі в якій держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та/або Банку Росії складає 100 % та афілійованих стосовно них осіб. Дане обмеження не поширюється на кредитні організації.
Виключення з реєстру учасника фінансового ринку відбувається у разі декількаразового порушення учасником ринку норм чинного законодавства.
Окремо слід зазначити, що боротьба зі злочинністю на фінансовому ринку України сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів. Такі злочини, як шахрайство з фінансовими ресурсами, є одними з найбільш розповсюджених у цій

 
 

Цікаве

Загрузка...