WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення - Реферат

Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення - Реферат

впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об'єднаннями громадян, фізичними чи юридичними особами;
терористична діяльність - діяльність, яка охоплює:
планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних злочинів;
створення організованих терористичних груп чи терористичних організацій, керівництво такими формуваннями, а так само участь в них чи у вчинюваними ними діяннях;
втягнення у терористичну діяльність;
навчання терористичній діяльності;
озброєння, підготовку та використання терористів;
публічні заклики до тероризму, розповсюдження матеріалів з такими закликами або виготовлення таких матеріалів з метою їх розповсюдження;
пропаганди і поширення ідеології тероризму;
фінансування терористів, терористичних груп чи терористичних організацій або інше сприяння тероризму;
терористичне діяння - той чи інший вид терористичної діяльності;
терористичний злочин (злочин, здійснюваний з терористичною метою) - терористичне діяння, за скоєння якого передбачена відповідальність у Кримінальному кодексі України;
злочини терористичної спрямованості - суспільно небезпечні діяння, спрямовані на залякування населення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об'єднаннями громадян, фізичними чи юридичними особами, а також організаційне, матеріальне або інше сприяння такої діяльності;
терористична акція - безпосереднє вчинення злочину терористичної спрямованості (терористичного злочину);
терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності;
терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення терористичної діяльності;
організована терористична група - стійке об'єднання трьох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення терористичної діяльності;
терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних діянь. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її підрозділів здійснюєтерористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації;
фінансування тероризму - надання коштів чи їх збирання особою, яка знала або свідомо припускала, що це може бути використано для вчинення будь-якого з терористичних діянь;
кошти - матеріальні або нематеріальні активи незалежно від способу їх придбання, а також юридичні документи або акти у будь-якій формі, у тому числі електронній чи цифровій, які засвідчують право на такі активи або участь у них, включаючи фінансові кредити, чеки, поштові перекази, цінні папери (акції, облігації, векселі, ощадні сертифікати), акредитиви тощо;
боротьба з тероризмом - діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності;
антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою;
район проведення антитерористичної організації - визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення на території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція;
режим у районі проведення антитерористичної операції - особливий порядок, який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її проведення і передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених цим Законом спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі проведення антитерористичної операції, нормального функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
заручник - фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується".
За текстом Закону термін "терористичний акт" замінити на термін "терористичний злочин" або "терористична акція".
Список використаних джерел
1. Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України" // Уряд. кур'єр. - 2006. - 12 жовт. - № 191. - С. 12.
2. Закон України "Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму" від 12 вересня 2002 року № 149 - IV // Офіц. вісник України. - 2002. - № 40. - Ст. 1844.
3. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. .
4. Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: Наук. - практ. посіб. - Х.: Кроссроуд, 2006. - 80 с.
5. Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 145 с.
6. Новікова Л.В. Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності // Право і безпека. - 2005. - № 4'1. - С. 78-80.
7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма: Прин. резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года: .
8. Новикова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2007. - 20 с.
9. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" від 20 березня 2003 р. № 638 - IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 180.

 
 

Цікаве

Загрузка...