WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення - Реферат

Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення - Реферат

окрему статтю виділено положення, які раніше мали місце в частинах 4 і 5 ст. 258 КК. Однак, тут одразу ж виникає необхідність в розумінні змісту понять "терористична" та "група". Отже, вбачається за необхідне в цьому складі злочину прямо вказати на криміналізацію створення лише організованої терористичної групи чи терористичної організації. Відсутність в ст. 2583 КК прямого зазначення на те, що тут йдеться лише про організовані терористичні групи, не тільки не відповідає основоположним канонам кримінально-правової науки, але й породжує протиріччя положень даної статті з положеннями ст. 2584 КК, яка у ч. 1 передбачає відповідальність за вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а у ч. 2 - за ті самі дії, вчинені щодо кількохосіб.
Як бачимо у ст. 2584 КК, поряд з іншими діяннями, криміналізовано фінансування особи з метою вчинення терористичного акту. Однак, що слід розуміти під фінансуванням і чому окремо криміналізовано лише фінансування терористичного акту, зрозуміти дуже важко. Між тим, одним із нагальних завдань сучасності міжнародною спільнотою визнано протидію фінансуванню тероризму, саме тероризму, у найбільш широкому його розумінні, а не тільки терористичного акту. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 54/109 від 9 грудня 1999 р. [7], у ст. 4 рекомендує кожній державі-учасниці встановити окрему кримінальну відповідальність за цей злочин, а в ст. 2 вказує на ознаки цього діяння, які значно ширше за ознаки фінансування особи з метою вчинення терористичного акту, що містяться в ст. 2584 КК. Тут доцільно зробити певні уточнення та встановити в ст. 2584 відповідальність за фінансування терористичної діяльності (терористичної дії) та сприяння терористичному злочину. При цьому в новій редакції ст. 2584 КК доцільно дати визначення поняття "фінансування тероризму". В науці вже зроблена спроба визначити фінансування тероризму як "надання коштів чи їх збирання особою, яка знала або свідомо припускала, що це може бути використано для вчинення будь-якого з діянь, спрямованих на залякування населення з метою спонукання органу державної влади, органу місцевого самоврядування, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи до вчинення якоїсь дії або утримання від її вчинення" [8, с. 4]. Вважаємо, що з таким визначенням слід погодитися.
При цьому, слід звернути увагу й на те, що формулювання диспозиції, яка міститься у ч. 1 ст. 258 КК України, вважається невдалим. Основний же недолік даного складу злочину полягає в тому, що в ньому такі ознаки, як "залякування населення" і здійснення "впливу" передбачаються не у взаємозв'язку і взаємообумовленості, а в альтернативному порядку. Це призвело до того, що переважна більшість злочинів повністю підпадає під ознаки складу злочину "терористичний акт".
Резюмуючи викладене, пропонується певним чином удосконалити кримінальне законодавство, спрямоване на боротьбу з тероризмом. Цього можна добитися трьома шляхами.
По-перше, пропонується викласти диспозицію ст. 258 КК України в такій редакції:
"Терористичний акт, тобто вчинення або погроза вчинення вибуху, підпалу чи інших загальнонебезпечних діянь, що створюють небезпеку для життя або здоров'я людини, чи загрозу настання інших тяжких наслідків і спрямовані на залякування населення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об'єднаннями громадян, фізичними або юридичними особами, - …".
Водночас слід зробити уточнення формулюванню нових статей КК України та встановити кримінальну відповідальність в ст. 2581 КК за втягнення особи у терористичну діяльність або навчання терористичній діяльності, в ст. 2582 КК - за публічні заклики до вчинення терористичного злочину, в ст. 2583 КК - за створення організованої терористичної групи чи терористичної організації, в ст. 2584 КК - за фінансування терористичної діяльності або інше сприяння терористичним злочинам.
По-друге, - можливо, врахувати, що міжнародне визначення терористичного акту включає в себе вчинення не тільки вибухів, підпалів та інших загальнонебезпечних діянь, але і будь-яких інших суспільно небезпечних діянь, спрямованих на залякування населення, тобто - вчинення будь-якого злочину терористичної спрямованості. Тому можливе таке визначення передбачити у складі злочину терористичного акту, тобто розширити ознаки цього складу і викласти диспозицію статті 258 КК України в такій редакції:
"Терористичний акт, тобто вчинення або погроза вчинення вибуху, підпалу, захоплення заручників, транспортного засобу, підприємства, установи чи інших суспільно небезпечних діянь, спрямованих на залякування населення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування України, інших держав, міжнародними організаціями, об'єднаннями громадян, фізичними або юридичними особами, - …".
Це дозволить усі злочини терористичної спрямованості кваліфікувати за даним складом злочину без додаткової кваліфікації за іншими статтями КК, а в тих випадках, коли діяння не будуть мати терористичної спрямованості, кваліфікація проходитиме за відповідними статтями КК України.
По-третє, представляється за доцільне склади терористичних злочинів (ст. 258 - 2584 КК) з усіма вказаними уточненнями виключити з Розділу IX "Злочини проти громадської безпеки" і передбачити в новому Розділі XXI "Терористичні злочини" за відповідними номерами статей 448-452 КК України. Громадська безпека при вчиненні терористичних злочинів хоча завжди і є об'єктом посягання, але не основним, а додатковим. Основними об'єктами терористичних злочинів виступають різноманітні сфери життєдіяльності людей, національні та наднаціональні інститути, посягання на які обумовлені цілями терористів. Визначення терористичного акту в цьому випадку повинно бути таким, як запропоновано в останньому варіанті, тобто включати ознаки всіх злочинів терористичної спрямованості. Введення в КК спеціального розділу про терористичні злочини дозволить чітко

 
 

Цікаве

Загрузка...