WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель - Реферат

Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель - Реферат

виборчих комісій;
- посадові особи, які постійно або тимчасово працюють в юридичних особах, отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно;
- керівники політичних партій, їх обласних, міських, районних організацій та інших структурних утворень;
- посадові особи та співробітники міжнародних організацій, посадові особи іноземних держав;
3) посадові особи, які постійно чи тимчасово займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, чи спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків, в юридичних особах (крім юридичних осіб, зазначених в абзаці четвертому підпункту пункту 2, фізичні особи - підприємці;
4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, - у випадках незаконного надання ними особам, зазначеним у пунктах 1 і 2, і/або за участю цих осіб іншим особам благ матеріального і/або нематеріального характеру [13].
Крім того, у процесі передачі органами ДКРС матеріалів перевірок при виявленні правопорушень органу дізнання міліції для прийняття рішення досить часто ревізори не в змозі розмежувати корупційні діяння від посадових злочинів. В результаті винуваті особи притягаються не до кримінальної, а до адміністративної відповідальності, чим не виправдовуються очікувані ревізорами результати та виникають з їх боку необґрунтовані нарікання на роботу правоохоронців.
Разом з тим, з окремими зауваженнями можна погодитися та пояснити їх "недостатньою кількістю висококваліфікованих оперативних співробітників і відсутністю професійного ядра служби, передусім, в системі органів внутрішніх справ, оскільки виявлення злочинів такого виду потребує високого рівня економіко-правових знань та практичного досвіду" [14].
Варто зауважити, що при розробці нових законодавчих актів та внесенні змін і доповнень до діючих щодо питань протидії правопорушенням у сфері державних закупівель, в тому числі службовим та посадовим зловживанням і корупційним проявам, необхідно здійснювати одночасно з внесенням відповідних змін до інших законів, що регламентують як порядок здійснення фінансового контролю органами ДКРС, так і здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства органами міліції. Такий підхід дозволить налагодити дієву взаємодію правоохоронних та контролюючих органів, та покращити її ефективність, результативність.
Крім того, необхідно запровадити оновлені методики розслідування кримінальних справ та адміністративного провадження у справах про корупційні правопорушення у сфері державних закупівель.
Для боротьби з такими супутніми тендерним процедурам явищами, як корупція і зловживання, вважаємо за доцільне вжити наступних заходів:
- доповнити Кримінальний кодекс України, відповідно до міжнародних стандартів, поняттями активного і пасивного хабарництва. Зокрема, слід уточнити елементи хабарництва за посередництвом третьої особи, розмежувати правопорушення, пов'язані з пропозицією і вимаганням хабара, криміналізувати "торгівлю впливом";
- гармонізувати поняття "посадова особа", "службова особа" як у Кримінальному кодексі України, Кодексі України "Про адміністративні правопорушення", законах України "Про боротьбу з корупцією", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", так і в інших законодавчих актах. З одного боку, в кримінальному законодавстві необхідно передбачити таку категорію суб'єктів відповідальності, як "посадові особи", у зв'язку з чим розмежувати злочини на "посадові злочини" та "службові злочини", з іншого, - в адміністративному законодавстві - ввести категорію "службові особи" [10; 11; 15]. Дане питання також необхідно вирішити, урегулювавши та узгодивши норми суміжних законодавчих актів;
- проаналізувати і внести зміни в існуючі нормативні документи, що регулюють державні закупівлі, щодо доцільного обмеження довільності у прийнятті рішень посадовими особами закупівельних організацій по процедурах добору. Гарантувати, що до критеріїв відповідності для участі у державних закупівлях будуть включати відсутність судимості за злочини корупції. За умови забезпечення юридичного захисту чесної конкуренції - розглянути можливість створення і ведення бази даних компаній, що були засуджені за корупцію в системі державних закупівель в Україні або за кордоном, у рамках підтримки згаданих обмежувальних критеріїв. Необхідність полягає у створенні належної міжвідомчої інформаційної системи для забезпечення якісної взаємодії, обміну інформацією з інформаційними системами правоохоронних і контрольно-ревізійних органів;
- включити до планів спільних заходів органів ДКРС і органів міліції як на регіональному, так і на місцевому рівнях, що спрямовані на протидію організованій злочинності та корупції, пункти, якими передбачити посилення уваги правоохоронних органів до матеріалів контрольно-ревізійних управлінь (відділів), переданих останніми за результатами ревізій і перевірок підконтрольних установ у сфері державних закупівель з виявленими фактами зловживань та порушень законодавства посадовими і службовими особами.
Сподіваємося, що вжиття зазначених заходів сприятиме розвитку конкурентного середовища для здійснення закупівель за державні кошти та посиленню відповідальності розпорядників державних коштів за дотримання встановленого порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також забезпечить дієвість та ефективність державного фінансового контролю, його профілактичну спрямованість, зміцнення фінансової дисципліни в державі.
Таким чином, саме у здійсненні протидії негативним явищам при проведенні перевірок у сфері державних закупівель, що супроводжуються посадовими і службовими зловживаннями, корупційними проявами, в тому числі з ознаками організованої злочинності, взаємодія органів міліції і органів ДКРС має бути більш злагодженою та предметною.
Список використаних джерел
1. Результати діяльності Державної контрольно-ревізійної служби за 2005, 2006 роки .
2. Стан та структура злочинності в Україні (2005-2006 р.р.) .
3. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів: Указ ПрезидентаУкраїни від 16.11.2000 № 1242 .
4. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ .
5. Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-ХІІ .
6. Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію". - К.: Українська акад. внутрішніх справ, 1996. - 144 с.
7. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 .
8. Романюк Б.В. У боротьбі з організованою злочинністю та корупцією важливі конкретні дії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2004. - № 9.
9. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII .
10. Про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X // .

 
 

Цікаве

Загрузка...