WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель - Реферат

Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель - Реферат

співробітництва з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;
- складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;
- здійснення інших функцій, передбачених законами України.
У ході доопрацювання спеціального закону, що регулює сферу державних закупівель, протягом 2005-2006 років були внесені зміни до Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Поряд з такими формами фінансового контролю, що здійснюються органами державної контрольно-ревізійної служби, як інспектування і державний фінансовий аудит, виділено окремою ще одну - перевірку державних закупівель ще до проведення закупки. У зв'язку з цим розширено перелік основних функцій ГоловКРУ і регіональних контрольно-ревізійних управлінь окремою функцією з проведення перевірок державних закупівель, а також іншими функціями відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
Відповідно до статті 2 Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" під перевіркою державних закупівель розуміється "документальний та фактичний аналіз дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі" [5].
Основний порядок проведення перевірок державних закупівель контролюючими органами, в тому числі органами ДКРС, визначається Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
Вказана форма фінансового контролю здійснюється контролюючими органами як планово, так і позапланово, і може проводитися шляхом запиту та отримання від розпорядника державних коштів, необхідних документів (оригіналів або належним чином завірених копій) щодо закупівель товарів, робіт і послуг та їх розгляду й аналізу або шляхом виїзних перевірок (ревізій), які проводяться безпосередньо за місцезнаходженням розпорядника державних коштів. Однією з підстав для проведення позапланових виїзних перевірок даної форми фінансового контролю є надходження від правоохоронних органів звернень, що містять відомості, які вказують на допущені розпорядником державних коштів порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель.
У разі ж виявлення при перевірці ознак злочину матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів.
Що ж стосується правоохоронних органів, у тому числі органів міліції, в Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" визначено, що вони "здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України" [4]. Так, наприклад, підрозділи ДСБЕЗ органів міліції згідно із Законом України "Про міліцію" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю" мають такий спектр повноважень, що дає можливість повноцінно здійснювати нагляд і контроль у сфері державних закупівель, а підрозділи служби боротьби з організованою злочинністю згідно із Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" - до того ж протидіяти посадовим зловживанням, що містять ознаки організованої злочинної діяльності [6; 7].
Враховуючи те, що одним із пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ є попередження розкрадань бюджетних коштів, органи міліції тісно співпрацюють з контролюючими органами, і органами ДКРС, зокрема, у забезпеченні прозорості здійснення державними установами закупівель за рахунок державних коштів, дотриманні ними визначеного законом принципу "запобігання проявам корупції". На жаль, у цій сфері досить поширеними і звичними сьогодні стали такі супутні негативні явища, як корупція, "відкати", проведення фіктивних тендерів та участь у торгах фіктивних фірм, монополістичні змови, так зване "кумівство", закупівля товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, безпосередня участь посадових осіб, державних службовців та депутатів усіх рівнів і членів їх сімей у комерційній діяльності для одержання особистого чи корпоративного прибутку, надання пільг для своєї корпоративної групи з відтягненням державних ресурсів, використання посадовими особами, державними службовцями, депутатами, політичними діячами підставних осіб та родичів у комерційних структурах з метою здобуття особистого чи корпоративного прибутку, використання службового становища для маніпулювання інформацією з метою одержання особистої та корпоративної вигоди [8].
Слід зазначити, що з метою створення механізмів протидії зазначеним явищам протягом 2005-2006 років були прийняті зміни до законодавства, що регулює сферу державних закупівель, а також - до адміністративно-правового законодавства.
Законодавство, що регулює боротьбу з організованою злочинністю, відносить органи ДКРС і міліції до єдиної системи державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, в тому числі по запобіганню встановленню корумпованих зв'язків зі службовими та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність при проведенні тендерних закупівель за рахунок державних коштів [9].
Щодо взаємодії контролюючих та правоохоронних органів, варто також зауважити, що хоча в статті 372 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" чітко зазначається, що "порядок проведення іншими контролюючими органами перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами визначається такими контролюючими органами з урахуванням рекомендацій Комісії" [4], однак до сьогодні відповідний порядок ні органами ДКРС, ні Рахунковою палатою не розроблено. Вважаємо, що найближчим часом вкрай необхідно спільними зусиллями фахівців-аудиторів, ревізорів та правоохоронців підготувати такий порядок, в тому числі механізм взаємодії цих органів, та подати на затвердження Урядові або, принаймні, затвердити його в установленому порядку у формі міжвідомчого наказу. Адже потреба у розробці механізму взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів викликана саме необхідністю у протидії злочинній діяльності посадових і службових осіб.
Зрозуміло, що одна лише наявність норм та механізмів протидії зловживанням, корупції та хабарництву у сфері державних закупівель не означає повне викорінення цих явищ. Потрібні реальні узгоджені дії не лише з боку органів державної влади, а й з боку самих учасників тендерних процедур.
Хоча відповідними новелами у законодавстві, у тому числі внесеними змінами до Кодексу України проадміністративні правопорушення, значно посилено адміністративну відповідальність за порушення порядку проведення закупівель, яка, зазвичай, є неспівставною із завданою державі шкодою, сучасний стан вказує на необхідність втілення заходів більш жорсткого реагування на порушення законодавства, що допускаються в першу чергу підконтрольними установами [10]. Зазвичай, порушники відбуваються легким переляком від візиту правоохоронних органів або

 
 

Цікаве

Загрузка...