WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави - Реферат

Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави - Реферат

господарювання тощо). Необхідно також вказати, що більшість вчених-дослідників при проведенні кримінологічної класифікації економічних злочинів виділяють окремим видом злочинність у фінансово-кредитній сфері, а саме злочини:
- що посягають на фінансову систему [7];
- у сфері фінансових відносин [8];
- проти прав та законних інтересів кредиторів;
- проти порядку обігу грошових коштів, цінних паперів та інших грошових документів [9].
Заслуговує на увагу і класифікація економічних злочинів, запроваджена О. Литваком. Пропозицією останнього є проведення класифікації злочинів у сфері економіки шляхом розподілу по групах залежно від наявності певних ознак, а саме - ознак розкрадання та зловживання службовим становищем [10].
Виходячи із знань про структуру ФКУ, можемо провести класифікацію злочинів за критерієм - вид діяльності у фінансово-кредитній сфері, на який посягає злочин (місце вчинення злочину). До даної групи належать злочини, що вчиняються у:
- банківських установах;
- спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установах;
- установах поштово-ощадно-пенсійної системи і т. ін..
Необхідно зазначити, що, здійснивши класифікацію злочинів у фінансово-кредитній сфері, можна окремо виділити злочини, що безпосередньо посягають на ФКУ та злочини, що за об'єктом посягання пов'язані з ФКУ. Аналіз злочинів, що вчиняються безпосередньо у ФКУ, дає змогу встановити, що шляхом зловживання посадовим становищем можуть вчинятися такі посягання:
- незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків;
- фіктивне банкрутство;
- доведення до банкрутства;
- приховування стійкої фінансової неспроможності;
- незаконні дії у разі банкрутства;
- шахрайство з фінансовими ресурсами і т. ін.;
- порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів.
Крім цього, завдати шкоди фінансово-кредитним відносинам можуть також злочини, які головним чином спрямовані на суспільні відносини щодо забезпечення нормальної діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, окремої організації, підприємства та установи, але поряд з цим шкода у зв'язку з даним посяганням завдається і ФКУ. До таких посягань необхідно віднести злочини у сфері службової діяльності:
- зловживання владою або службовим становищем;
- перевищення влади або службових повноважень;
- службове підроблення;
- службова недбалість;
- одержання хабара;
- давання хабара і т. ін.
Класифікація злочинів у ФКУ по окремих видах дозволяє також систематизувати заходи протидії вказаним злочинам. Майже всі автори приходять до висновку, що необхідно виділити три напрями профілактичної роботи:
- загальна профілактика (виявлення та усунення криміногенних факторів, що обумовлюють злочини у ФКУ);
- спеціальна профілактика (виявлення та недопущення злочинів у ФКУ, вчинення яких готується);
- індивідуальна профілактика (встановлення осіб, від яких з високим ступенем вірогідності можна очікувати вчинення злочинів у ФКУ та вжиття до них заходів виховного характеру) [11].
Вчинення конкретного злочину у ФКУ в кожному окремому випадку визначається специфікою тієї чи іншої фінансової операції, з використанням якої здійснюються злочинні дії. Тому, як зазначає російський науковець В.Д. Ларічев, класифікація злочинів у фінансово-кредитній сфері, пов'язана з використанням ОГ і ЗО таких механізмів:
- готівкових та безготівкових розрахункових операцій: а) операцій по відкриттю рахунків, б) розрахунків платіжними дорученнями, в) розрахунків з використанням вимог-доручень, г) розрахунків з використанням акредитивів, д) міжбанківських розрахунків, е) операцій по веденню рахунків з використанням меморіальних ордерів;
- валютних операцій: а) операцій по обміну валюти, б) ввезенні та вивезенні валютних цінностей, в) роздрібній торгівлі та наданні послуг за іноземну валюту, г) проведенні валютних операцій за зовнішньоторговими угодами;
- кредитних операцій: активних та пасивних;
- функціонування ринку цінних паперів [12].
Підтримуючи наведену класифікацію, М.П. Яблоков додає до зазначених злочинів ще й банківські які вчинюються з використанням електронно-обчислювальних машин та комп'ютерних мереж, а також - розкрадання грошових коштів з використанням пластикових платіжних карток [13].
Поступова переорієнтація спецпідрозділів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, інших правоохоронних органів на викриття та знешкодження саме організованих її форм, розкриття та розслідування найнебезпечніших злочинів, що вчиняються ОГ і ЗО у фінансово-кредитній сфері є вимогою сучасності та потребує відповідного реагування з боку держави.
Результативність боротьби з цими злочинами та правопорушеннями, має оцінюватися передусім з точки зору ступеня суспільної небезпеки розкритих та розслідуваних злочинів або виявлених правопорушень (зрозуміло, з обов'язковим урахуванням своєчасності їх виявлення та розкриття, а в необхідних випадках - і запобігання), службового становища притягнутих до встановленої чинним законодавством відповідальності осіб (для боротьби з корупцією), відшкодування заподіяних злочинною діяльністю збитків та, врешті-решт, результатів судового розгляду як єдиного критерію законності та обґрунтованості притягнення винних до відповідальності.
Водночас слід зазначити, що на ефективність боротьби з організованими формами злочинності та корупцією негативно впливає і певна недосконалість чинного законодавства.
Так, існують певні розбіжності у підході щодо визначення поняття "злочинна організація", відмежування злочинів, що вчиняються в їх складі, від злочинів, вчинених у складі звичайних злочинних груп з тим або іншим ступенем організованості (наприклад, того ж бандитизму).
При цьому слід зазначити, що розробка нових законодавчих актів щодопитань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, повинна здійснюватися одночасно з внесенням змін до інших законів, що регламентують як порядок проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, так і основних засад функціонування державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Це дозволить не тільки чітко визначити коло правоохоронних та інших державних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, їх права та обов'язки, а й уникнути зайвого дублювання та паралелізму в їх роботі [14].
Список використаних джерел
1. Пашкевич А.В. Преступность в банковской сфере. - Ел. ресур.: .
2. Исправников В.О. Теневая экономика: Личность, предпринимательство, криминал, государство // Теневая экономика и организованная преступность. - М., 1998. - С. 65.
3. Есипов В.М. Финансово-кредитная сфера: вопросы преодоления криминальных явлений // Организованная преступность - 3. - М., 1996. - С. 186.
4. Максимов С.В. Коррупционная преступность в России: правовая оценка, источники развития, меры борьбы // Аналит. Обозрение. Преступность в России. - М., 1997. - С. 3.
5. Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку: постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.1996 № 1201.
6. Гадойбоєв С.А. Загальна характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України // Наук. - теорет. журнал НАВСУ "Науковий вісник". - 1999. - № 2. - С. 120-125.
7. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское гос-во и право. - 1992. - № 1. - С. 79.
8. Матусовский Г.А. Экономические преступления. - Харьков: Консум. - 1999. - С. 52.
9. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юрид. практика, 2003. - С. 21-22.
10. Литвак О. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове дослідження. - К., 2000. - 280 с.
11. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник: у 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін. / За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 82.

 
 

Цікаве

Загрузка...