WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави - Реферат

Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави - Реферат


Реферат
на тему:
Боротьба з організованою злочинністю у фінансово-кредитній сфері держави
Економіка незалежної України завжди була і, напевне, буде ще досить тривалий час об'єктом злочинних зазіхань з боку організованих груп і злочинних організацій (далі - ОГ і ЗО). Не стоїть осторонь цих процесів і фінансово-кредитна система нашої держави.
Слід зазначити, що одночасно з появою фінансово-кредитних установ (далі - ФКУ) виник і ряд проблем, що не існували раніше. Одна з них - необхідність забезпечення безпеки ФКУ від протиправних дій ОГіЗО. Кількість таких фактів на сьогодні залишається досить високою і має тенденцію до зростання. Особливість проблеми полягає в тому, що основну роботу з організації захисту від кримінальних проявів законодавець поклав на самі ФКУ. На жаль, надійність здійснюваних ними заходів безпеки в ряді випадків є невисокою. Водночас, відсутність останнім часом належної захищеності ФКУ від економічних ризиків і загроз кримінального характеру стало однією з причин банкрутства та зміни форми діяльності значного числа таких організацій. Жертвами злочинців стали як малі, так і великі ФКУ [1].
На сьогодні окремі фінансово-кредитні установи досить потужно працюють у "тіні", здійснюючи економічну діяльність поза контролем із боку держави, не вступаючи з нею як із суб'єктом господарювання в економічні відносини.
За даними Інтерполу, прибутки організованої злочинності у фінансово-кредитній сфері перевищують прибутки від усіх злочинів в економіці та посідають третє місце по прибутковості після наркобізнесу і торгівлі зброєю [2].
Організована злочинність в фінансово-кредитних відносинах проявляється в різних кримінальних формах:
- у криміналізації банківської справи;
- у системі грошових розрахунків, насамперед у сфері несанкціонованого переведення безготівкових коштів у готівку;
- у збільшенні обсягів фальшивомонетництва, що включає в обіг не тільки фальшиві грошові кошти, але і фальшиві цінні папери, банківські документи (за даними експертів країни Західної Європи, по фальшивим авізо та розрахунковим чекам за останні декілька років отримано понад 1 млрд. доларів США, причому з обігу вилучається не більше 10 % фальшивок) тощо [3].
Масовий характер у фінансово-кредитній сфері почали набувати такі види кримінального підприємництва, як:
- розкрадання коштів по підроблених платіжних документах;
- незаконне одержання і нецільове використання пільгових кредитів;
- переведення капіталів у сферу тіньової економіки та закордонні банки (особливо в ті, що розташовані в офшорних фінансових центрах);
- валютні спекуляції на біржі;
- "відмивання" кримінально отриманих прибутків і т. ін.
Крім цього, у даній сфері мають місце і розкрадання грошових коштів з використанням комп'ютерних систем. Це пов'язано із здійсненням операцій по появі сум грошових коштів, що фактично на даний рахунок не зараховувалися, або операцій по нарахуванню відсотків на незаконно зараховані суми грошових коштів. Також здійснюється нарахування надлишкових грошових коштів на рахунках при автоматичному перерахунку гривневих залишків за рахунок попереднього збільшення залишкових сум грошових коштів.
У деяких випадках у ФКУ існує недостатньо ефективна система контролю, а також допускаються істотні порушення, що створюють основу для проведення незаконних операцій.
Криміналізація фінансово-кредитної сфери має особливу небезпеку, оскільки вона дестабілізує грошово-кредитну систему, підпорядковуючи своєму впливу ключові сегменти ринку, формуючи фінансову базу для вростання організованої злочинності в різні органи державної влади за допомогою корупції та хабарництва. Вона проявляється в різних формах, наприклад:
- зрощування кримінального капіталу з банківським;
- розкрадання коштів ФКУ за допомогою різних шахрайських операцій;
- використання таких установ у незаконних операціях представниками різних органів державної влади;
- відмивання "брудних" коштів через банківські операції [4].
Розкрадання та шахрайські операції здійснюються з використанням найбільш уразливих у даний момент сторін діяльності ФКУ. Досвід боротьби з такими злочинами свідчить, що потрібен певний час для створення цілого комплексу спеціальних, різноманітних по змісту заходів, достатніх для ефективної протидії проникненню ОГ і ЗО до фінансово-кредитної сфери.
Окрім вищезазначеного, мають місце і таки види злочинів:
- приховування прибутків від оподаткування;
- нецільове використання кредитів;
- порушення валютного законодавства;
- шахрайства з фінансовими ресурсами;
- хабарництво та різного роду зловживання тощо.
Все це спричиняє поглиблення кризи неплатежів, збільшення заборгованості заробітної плати і є однією з передумов посилення соціальної напруги в державі.
Слід зауважити, що заходи, які вживають правоохоронні та інші державні органи щодо посилення боротьби зі злочинністю, зокрема з її організованими формами, поки що неадекватні наявній ситуації і недостатньо дійові. Не вишукано ефективних засобів викриття тих, хто злочинним шляхом створює надприбутки, підтримує тіньову економіку, заподіює великих збитків державі. Не досягнуто належної скоординованості дій правоохоронних та відповідних контролюючих органів, місцевих державних адміністрацій. Це призводить до зневірювання громадян у спроможність влади захистити їх честь, гідність, особисту безпеку і викликає підвищену занепокоєність станом правопорядку в державі [5].
Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що спроби ОГ і ЗО впливати на макроекономічні процеси та суспільно-політичну ситуацію в державі є однією з найреальніших загроз для національної безпеки країни.
Крім цього, концентрація кримінальних інтересів навколо великих фінансових капіталів зумовлює найбільш високу інтенсивність злочинних проявів у регіонах активного підприємництва, інвестування значних коштів, у тому числі тіньового походження.
Злочини, що скоюються у фінансово-кредитній сфері або з її використанням, можна віднести до одних із найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативного впливу зазнає не лише банківський сектор, але й багато інших суб'єктів економічної діяльності та фінансовій системі держави у цілому.
Проблема розкриття та попередження злочинів, скоєних з використанням фінансово-кредитної системи, є і залишається особливо актуальною. Правоохоронними органами вживаються відповідні заходи щодо вдосконалення боротьби зі злочинністю у фінансово-кредитній сфері. Проте, ускладнюється цей процес тим, що організована злочинність на сьогодні має здебільшого транснаціональний характер, складу організаційну структуру та значно поширила свій вплив на фінансово-кредитну систему.
Без перебільшення можна сказати, що "географія" розповсюдження злочинів у фінансово-кредитній системі Україні представлена досить широко.
Так, можна підкреслити, що на поширення протиправних проявів ОГ і ЗО уфінансово-кредитній системі впливають такі чинники:
- відсутність належного контролю за діяльністю комерційних банків з боку наглядових та контролюючих органів;
- неналежний контроль з боку банків за дотриманням кредитних угод та надходженням грошових коштів до бюджетів всіх рівнів;
- відсутність механізму регулювання грошових потоків готівки та їх використання для підвищення обсягів виробництва у державі, а також її вилучення з тіньового обігу шляхом інкасації;
- протиріччя в законодавстві, які сприяють скоєнню злочинів та потребують врегулювання [6].
Базуючись на вищевикладеному, можна класифікувати злочини, що вчиняються у фінансово-кредитній сфері та здійснюють вплив на правовідносини у державі. Так, у науковій літературі класифікації таких видів злочинів приділяється підвищена увага. Існує багато класифікацій економічних злочинів, основним критерієм поділу яких є законодавча основа (за найменуванням відповідних статей Кримінального кодексу України), за видом об'єкта посягання та іншими критеріями (видом діяльності, сектором економіки, системою

 
 

Цікаве

Загрузка...