WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки - Реферат

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки - Реферат

адміністративно-юрисдикційного призначення органи Державної прикордонної служби застосовують, наприклад, у справах про злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (стаття 185-10 КУпАП).
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби також характеризується тим, що має винятково державно-владний характер і здійснюється тільки в офіційному порядку. Для її здійснення органи Державної прикордонної служби наділяються широким колом повноважень, у рамках яких вони реалізують приналежне їм право залучення до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень. При цьому юрисдикція органів Державної прикордонної служби має свої особливості, в порівнянні з іншими органами адміністративної юрисдикції і юрисдикцією судовою.
Аналіз завдань, які покладені на органи Державної прикордонної служби, дає можливість виділити такі особливі ознаки, які притаманні саме адміністративно-юрисдикційній діяльність органів Державної прикордонної служби.
1. Юрисдикція органів Державної прикордонної служби є адміністративною і здійснюється спеціально уповноваженими підрозділами та посадовими особами.
2. Основним у здійсненні юрисдикційних повноважень органів Державної прикордонної служби є забезпечення ними в особі уповноважених органів і посадових осіб правоохоронноїдіяльності, тобто захисту забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.
3. У системі органів Державної прикордонної служби не всі служби і їх посадові особи користуються юрисдикційними повноваженнями, що суттєво відрізняє адміністративну юрисдикцію цих органів від юрисдикції органів правосуддя. Але, незважаючи на це, адміністративна юрисдикція в системі органів Державної прикордонної служби все-таки здійснюється значною кількістю суб'єктів юрисдикційних правоохоронних відносин, уповноважених законом залучати винних осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення.
4. Із семи зазначених у ст. 24 КУпАП адміністративних стягнень органи Державної прикордонної служби при здійсненні адміністративного провадження за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, які віднесені до компетенції Державної прикордонної служби застосовують тільки два: попередження і штраф.
5. До особливостей адміністративної юрисдикції органів Державної прикордонної служби варто віднести тільки одноособове її здійснення. Посадова особа, яка від імені Державної прикордонної служби України має право розглядати справи про адміністративні правопорушення, розглядає їх одноособово.
6. Обов'язковою умовою здійснення юрисдикції є наявність правопорушення, специфічного процесуального регламенту дозволу справи, а також прийняття юрисдикційного акту у встановленої законом формі й порядку. В основі змісту юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби знаходиться збір, дослідження й оцінка обставин вчиненого правопорушення й ухвалення рішення по справі.
7. Відповідно до положень ст. 255 КУпАП органи Державної прикордонної служби також наділені повноваженнями щодо складання протоколів та підготовки справ про адміністративні правопорушення, які розглядаються іншими правомочними суб'єктами (суд - ст.185-10, 204, 204-1 КУпАП, ДАІ - ст.121-1 КУпАП, органи МВС - ст.195 КУпАП).
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна дати визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби.
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби - це врегульований нормами адміністративного права специфічний різновид їх адміністративної діяльності, пов'язаний з розглядом та вирішенням підвідомчих їм справ про адміністративні правопорушення, а також здійснення інших адміністративно-юрисдикційних дій забезпечуючого характеру.
Проте, дане визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби, визначення його ознак, співвідношення з іншими видами діяльності органів виконавчої влади не є остаточним та вичерпним. Воно потребує правового закріплення в українському законодавстві.
Органи державної влади зацікавлені в найбільшому впорядкуванні й удосконаленні юрисдикційної діяльності апарата керування, зокрема, органів Державної прикордонної служби. Саме тут необхідні чіткі правила, які визначають порядок застосування відповідних заходів державного впливу й забезпечують гарантії правильного й обґрунтованого здійснення адміністративної юрисдикції. З цього випливає необхідність правового регулювання порядку юрисдикційної діяльності. Правильне й ефективне використання органами Державної прикордонної служби можливостей адміністративної юрисдикції суттєво впливає на стан правопорядку й у цілому на правомірне функціонування інших органів адміністративної юрисдикції.
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30.
2. Закон України "Про Державну прикордонну службу Україну" від 3.04.2003 року // Уряд. кур'єр. - 2003. - № 83.
3. Юридичний словник / Уклад.: І.П. Бутко, Р.І. Гричук. За ред. Б.М. Бабія та ін. - 2-е вид. доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1983. - С. 870.
4. Латинско-русский словарь. - 2-е узд. - М.: ГИС, 1961. - 763 с.
5. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. - М.: Юрид. лит., 1964. - 158 с.
6. Шергин А.П. Административная юрисдикция: Монография. - М.: Юрид. лит., 1979. - 144 с.
7. Шергин А.П., Саввин М.Я. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел и пути повышения ее эффективности. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1997. - 156 с.
8. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н.Ю. Хаманева; Ин-т государства и права РАН. - М., 1997. - 214 с.
9. Бойцова В.В. Нужна ли нам административная юстиция? // Советская юст. - 1993. - № 7. - С.12.
10. Анохіна Л. С. Суб'єкти адміністративної юрисдикції в України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 19 с.
11. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. - 2004. - № 2 - С. 26-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...