WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки - Реферат

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення внутрішньої безпеки - Реферат

адміністративній юстиції. На її думку, правосуддя щодо адміністративних справ слід розуміти як діяльність загальних судів з розгляду адміністративних спорів, і цю діяльність не можна ототожнювати з адміністративною юстицією, яку представляють адміністративні суди, відокремлені від загального судочинства.
Дуже цікавими є дослідження В.В. Бойцової. На її думку, адміністративна юстиція є системою адміністративних судів. Основною ознакою адміністративної юстиції є "наявність спеціальних адміністративних судів, (квазі-судових) органів, відділених від загальних судів і організаційно відокремлених від "активної" адміністрації (тобто органів, структур, що виконують виконавчо-розпорядницькі функції) [9, с.12]. Звідси відсутність системиадміністративних судів вказує на відсутність власне адміністративної юстиції.
Л.С. Анохіна розглядає поняття "адміністративна юрисдикція" у двох аспектах: статичному (як сукупність повноважень суб'єкта адміністративної юрисдикції) та функціонально-динамічному (як особливий вид правозастосовчої діяльності) [10, с. 19].
Погоджуючись з думкую Л.С. Анохіної, ми вважаємо, що термін "адміністративно-юрисдикційна діяльність" є вираженням функціонально-динамічного аспекту адміністративної юрисдикції і повинен вживатись тоді, коли мова йде не про саму наявність правових повноважень, а про процес їх реалізації. Так і А. Пилипенко [11, с.26] відмічає, що адміністративно-юрисдикційна діяльність є результатом практичної реалізації певної частини повноважень відповідних органів виконавчої влади.
Тому, якщо говорити про саму наявність та класифікацію певного виду діяльності органів держави, поряд з іншими (наприклад: правотворчою, правореліалізаційною, правозастосовчою, правоохоронною, оперативно-розшуковою діяльністю, адміністративно-процесуальною тощо), які здійснюється лише на основі та в межах наданих повноважень, то більш доцільно вживати термін адміністративно-юрисдикційна діяльність, а не адміністративна юрисдикція.
Огляд наукової літератури з проблем адміністративного права показує, що адміністративно-юрисдикційна діяльність привертає все більше до себе увагу науковців і практиків.
В українському законодавстві відсутнє визначення термінів "адміністративно-юрисдикційна діяльність" та "адміністративна юрисдикція", але вони стійко увійшли не тільки у наукову термінологію, а й у ділову мову правових та аналітичних документів правоохоронних органів. Так, у Державній прикордонній службі України чинний виданий у 1999 р. наказ № 530 "Про адміністративно-юрисдикційну діяльність органів охорони державного кордону України" [12]. Також у двох основних відомчих нормативно-правових актах, що регламентують безпосередню повсякденну діяльність органів охорони державного кордону, вміщено розділ "Адміністративно-юрисдикційна діяльність" (відповідно прикордонного загону та прикордонної застави), який розкриває зміст одного з основних напрямів оперативно-службової діяльності цих органів [13].
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби є однією з важливих складових частин їх адміністративної діяльності в цілому. У процесі її здійснення правомочними службовими особами органів Державної прикордонної служби реалізується визначений законодавством значний обсяг їх повноважень щодо боротьби з адміністративними правопорушеннями на Державному кордоні України, що виражається, зокрема, у виявленні подій адміністративних правопорушень, збиранні та перевірці доказів, оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді підвідомчих справ та винесенні щодо них відповідних постанов, поданні окремих справ для розгляду за підвідомчістю, а також - у виконавчому провадженні у таких справах.
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби, як і будь яка-інша діяльність, є підзаконною. Вона ґрунтується на суворому дотриманні чинного законодавства. Компетентні посадові особи органів Державної прикордонної служби, які реалізують надані їм адміністративно-юрисдикційні повноваження, зобов'язані діяти в межах чинних законів та інших нормативних положень. Відхилення від цих положень призводить, як правило, до порушень законності і відміни постанови в справі про адміністративне правопорушення. Ця діяльність органів Державної прикордонної служби не тільки базується на суворому дотриманні норм права, а й реалізується шляхом застосування таких норм, тобто є діяльністю правозастосовною. За своїм призначенням вона також є діяльністю правоохоронною.
Така діяльність органів Державної прикордонної служби здійснюється в офіційному порядку від імені держави в особі того чи іншого працівника органів Державної прикордонної служби.
Встановлення і доказування події та інших обставин правопорушення, їх юридична оцінка, винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та її виконання проходить у межах суворого процесуального регламенту. Тому адміністративно-юрисдикційні норми, а також адміністративно-юрисдикційні відносини поділяються на матеріальні та процесуальні.
Крім того, однією з особливостей адміністративно-правової діяльності органів Державної прикордонної служби, як уже відзначалося, є те, що в процесі її здійснення ці органи не тільки реалізують деякі свої юрисдикційні повноваження щодо підвідомчих їм справ, а й виконують інші адміністративно-процесуальні дії юрисдикційного змісту, які, нарешті, дозволяють розглядати і вирішувати по суті справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі іншим суб'єктам адміністративної юрисдикції. Тобто, в таких випадках органи Державної прикордонної служби здійснюють тільки певну частину необхідних юрисдикційних дій, як правило, забезпечувального характеру, без яких компетентні суб'єкти не змогли б розглянути і вирішити ті чи інші справи.
До таких дій слід віднести, передусім, виявлення та встановлення події правопорушення, збір, дослідження та попередню оцінку обставин протиправних дій, тобто їх правову кваліфікацію, здійснення заходів забезпечення адміністративного провадження, складання протоколу про адміністративне правопорушення, підготовку інших необхідних матеріалів справи та прийняття рішення про її направлення до підвідомчості для вирішення по суті за окремими категоріями справ. Такі дії

 
 

Цікаве

Загрузка...