WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації як засіб боротьби з корупцією - Реферат

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації як засіб боротьби з корупцією - Реферат

чинного законодавства України. Такий захід сприятиме викоріненню негативних корупційних явищ у сфері інформаційних відносин.
Зазначимо також, що встановленню відповідальності за неоприлюднення інформації має передувати ґрунтовна науково-аналітична робота щодо визначення виключного переліку відомостей, що мають бути обов'язково оприлюднені, з чітким відмежуванням їх від інформації, доступ до якої обмежується на встановлених законодавством підставах. Зазначене дослідження уже проводиться автором даної статті на підставі аналізу численних прикладів реалізації громадянами права на доступ до інформації та випадків порушення такого права [9].
Існує також як наукова, так і практична проблема видової належності порушень права громадян на доступ до інформації. Аналізуючи можливість віднесення подібних випадків до корупційних діянь, зазначимо, що, по-перше, на сьогодні неправомірна відмова в наданні інформації, умисне затримування її, надання недостовірної чи неповної інформації віднесено до "порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави" і не охоплюється поняттям "корупційне діяння" [8, абз. 2 ст. 1]. По-друге, - за порушення права громадян на доступ до інформації передбачено менші санкції, ніж за корупційні діяння. Такі порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, спеціальних обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для порівняння, за корупційні діяння: від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а для визначених другою частиною статті 7 Закону України "Про боротьбу з корупцією" категорій посадовців - від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів) [8, ст. 8].
Однак, реальність сучасних правових відносин така, що задоволення інформаційних потреб пересічного громадянина України має бути чи не найголовнішим обов'язком представника державного органу. Адже без отримання, наприклад, інформації про субсидії, пільги, інші правила та процедури реалізації політичних, соціально-економічних та інших прав, особа не може бути активним учасником державних справ та самостійно або опосередковано вирішувати питання місцевого значення. Саме тому відповідальність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за порушення права громадян на доступ до інформації, у тому числі за неоприлюдення передбаченої законодавством інформації, має передбачати, на думку автора, більш серйозні санкції (наприклад, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а за повторне правопорушення - від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Посилення адміністративної відповідальності за порушення права громадян на доступ до інформації сприятиме більш ефективній реалізації передбаченого Конституцією України права на інформацію та інших пов'язаних прав.
В якості висновків з проведеного дослідження зазначимо, що відсутність повної, достовірної і своєчасної інформації нерідко стає чинником, що породжує зловживання посадових осіб своїм посадовим становищем, корупцію та інші негативні соціальні явища. З метою підвищення ефективності реалізації права громадян на інформацію необхідно доповнити п. "г" ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" та статтю 212-3 КУпАП положеннями, відповідно до яких адміністративна відповідальність наступає і внаслідок неоприлюднення посадовою особою інформації, яка має бути оприлюднена відповідно до чинного законодавства України.
Пересічним громадянам та юридичним особам (до моменту встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації, яка має бути оприлюднена відповідно до чинного законодавства України) автор рекомендує оскаржувати не лише порушення встановленого порядку надання інформації за зверненнями та інформаційними запитами громадян, а також оскаржувати порушення, пов'язані з реалізацією громадянами пасивного права на доступ до інформації, якому відповідає обов'язок відповідних суб'єктів поширювати (оприлюднювати) певні відомості. Захист власних прав варто здійснювати у межах передбаченої законодавством України можливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Крім того, пропонується підвищити санкції за порушення права громадян на доступ до інформації, у тому числі за неоприлюдення передбаченої законодавством інформації, особами, уповноваженими на виконання функцій держави, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти, а за повторне правопорушення - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо дослідження, спрямоване на розкриття виключних випадків та підстав обов'язкового оприлюднення органами державної влади та місцевого самоврядування з метою розробки відповідного переліку відомостей.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 8376/1999.
3. Брижко В.М., Гавловський В.Д., Калюжний Р.А. та ін. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / Акад. правових наук України; Наук. - дослід. центр правової інформатики / М.Я. Швець (заг.ред.), Р.А. Калюжний (заг.ред.). - Ужгород: ІВА, 2003. - 240 с.
4. Мельник Г.С. Доступ к информации: ситуация в России / .
5. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С. Демкова, М.В. Фігель. - К.: Факт, 2004. - 336 с.
6. Костецька Т.А. Право на інформацію в Україні / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Вища школа права. - К., 1998. - 39 с.
7. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
8. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради, 1995. - № 34. - Ст. 266.
9. Сайт "Доступ до інформації" .

 
 

Цікаве

Загрузка...