WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Службово-функціональні виміри юридичної діяльності - Реферат

Службово-функціональні виміри юридичної діяльності - Реферат


Реферат на тему
Службово-функціональні виміри юридичної діяльності
План
1 Онтологія та деонтологія правової інформації
2 Деонтологія економіко-правових параметрів юриста
3 Логічні засади професійно-юридичної гри
4 Службовий етикет юриста в екстремальних ситуаціях
Література
Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття
Ключ-завдання: при підготовці до семінарського заняття необхідно вивчити матеріал розділу "Аспекти професійного почуття юриста", де містяться такі види культур: інформаційна, математична, економічна, акторська, зовнішня, вогнепальна та фізична. Крім того, бажано поглибити свої знання Законів України: "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію" та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів.
1. Досить нетрадиційним є поняття "Онтологія та деонтологія правової інформації". Однак правова інформація все-таки має онтологічний та деонтологічний зміст, що дуже важливо для юриста. Для цього необхідно розглянути інформацію не з позицій позитивного права (Закону України "Про інформацію"), а під кутом зору природного права.
В широкому розуміння інформація - це нові відомості про навколишній світ, одержувані в результаті взаємодії з ним, які розглядаються в аспекті передачі їх у часі й просторі. Щоб акцентувати увагу на суттєвому змісті інформації, часто використовують термін "семантична інформація" - тобто інформація, що має певний сенс, який можна зрозуміти й інтерпретувати за допомогою природної мови в процесі людського спілкування.
Онтологія інформації полягає в тому, що у Всесвіті передача інформації здійснюється сама по собі, що забезпечує життєдіяльність всіх живих організмів. Земля (грунт) є провідником великого масиву інформації, яка необхідна для росту рослин, а рослини для розвитку тварин, що в результаті необхідно й для людини. Спадковість, генетичні родинні коди - це також онтологічна інформація, яку досліджує біологія. Те саме можна сказати про фізику, астрологію, біоетику, які досліджують онтологічну інформацію притаманну природі своєї науки.
Звичайно, онтологічна інформація залежить також від часу і простору: вона змінюється, втрачає орієнтацію, але не порушує гармонійності. Онтологічна інформація володіє трьома основними параметрами: змістом, кількість, цінністю, які є у природі.
Підкреслимо, що природна інформація завжди є правовою. Всесвіт утримується на природних законах, які самі між собою поширюють, і використовують інформацію. Людина може не "прислухатись" до правової інформації Всесвіту, але однаково все здійснюється за задуманим планом - онтологічно. Втручання у онтологію природно-правової інформації призводить до деонтології позитивно-правої інформації.
Основним джерелом правової інформації є відомості про право та правові явища. Правова інформація охоплює не тільки чинне законодавство (позитивне право), а й містить у собі все, що пов'язано з практикою реалізації права, з його вивченням і теоретичною розробкою. Іншими словами, правова інформація охоплює зведення про різні юридичні події, факти, явища і пов'язані з ними процеси.
Дослідники визначають й об'єкти правової інформації: нормативно-правові акти, що закріплюють рішення уповноважених органів та спрямовані на встановлення, зміну або скасування правових норм; судова й арбітражна практика, що виражається в офіційних виданнях; інформація, що міститься в кримінологічних, статистичних, оперативно-довідкових та інших обліках МВС (картотеки дактилоскопічних відбитків, способів вчинення злочину і ін.); правова література (науково-дослідницька, навчально-допоміжна, оглядово-критична, популярна) та періодичні видання галузевого характеру; законодавчі матеріали зарубіжних країн.
Перелік об'єктів правової інформації засвідчує деонтологічний процес юриста, дію позитивного права, альтернативні думки тощо. Тобто, правова інформація у позитивно-правовому полі є завжди деонтологічною, тому потребує постійного співставлення з онтологічною правовою інформацією.
Далі курсант (студент) повинен перейти до висвітлення інформаційної культури юриста з аналізом її компонентів, принципів та функцій. Доцільно спробувати вияснити онтологічний зміст інформаційної культури юриста.
2. Підготовка до питання "Деонтологія економіко-правових параметрів юриста" вимагає деяких основних відомостей з економічної теорії юриста, в тому числі ринкової економіки.
На початкових етапах становлення економіка як наука основні зусилля зосереджувала на аналізі впливу різноманітних інститутів (політичних, релігійних, правових) на економічне життя суспільства. В сучасних умовах у центрі уваги - економічна сфера суспільства як система ролей і статусів, пов'язаних з виробництвом і розподілом товарів та послуг. Основний напрям дослідження - виявлення впливу економічних чинників на різноманітні форми соціальної поведінки, аналіз взаємовідносин таких феноменів, як клас, статус, влада, мала група, соціалізація в цілісній системі суспільних відносин, виключно з економічними.
Юрист не бере безпосередньої участі у виробництві і розподілі матеріальних благ, але повинен контролювати якість виробництва та справедливість розподілу. Тим самим юриста найбільше цікавлять економіко-правові відносини, в яких він вирішує утворені правові суперечності.
До економіко-правових параметрів діяльності юриста належать конституційні норми, які забезпечують стабільність суспільного розвитку. У Конституції визначені економічні засади суспільства, які деталізуються конкретними законами. Якість виконання службового обов'язку в заданих економічних параметрах залежить від наявності та якості необхідних нормативно-правових актів та розуміння юристом основних природних законів економіки, тобто онтології економіки.
В онтології економіки перебуває не соціальне, а природні зв'язки людини з Природою. Фактично Природа демонструє унікальні, досконалі взірці, правила ведення світового господарства, де одне існує для іншого, де все економічно обґрунтовано. Основні економічні категорії "дебет" і "кредет" у взаємодії діють бездоганно. Онтологія економіки не знає впливу духу, психіки людини. Поява людини на світі почала підмивати онтологічні корені економіки. Економіка почала набирати неприродного характеру, що призвело до втручання юристів.
Так, людину завжди прив'язує до речей, до світу речей і речових відносин. Створений продукт стає товаром. Якщо людна не зможе продати товар, то вона не може купити собі і всі інші товари, які потрібні їй для життєдіяльності як її самої, так і її сім'ї. Тобто ринкові відносини існували в суспільстві з незапам'ятних часів.
Речові відносини виражають себе також і відношенні корисності, використання. Людину починають розглядати з точки зору її корисливості для суспільства, для колективу, ще для якоїсь мети чи потреби, наприклад, розглядати її як робочу силу, як

 
 

Цікаве

Загрузка...