WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Психолого-естетичні виміри юридичної діяльності - Реферат

Психолого-естетичні виміри юридичної діяльності - Реферат

таке правове виховання громадян, хто повинен займатись цим вихованням і якими засобами здійснювати правове виховання громадян.
Правове виховання, як відомо, це система формування правової свідомості правової культури населення, воно є визначальним фактором у забезпеченні законності і правопорядку. Поряд із правовою освітою, правовою самоосвітою правове виховання здійснюється шляхом правової діяльності юриста.
Правова діяльність як різновид соціальноїдіяльності з наданням громадянам правових, педагогічних послуг громадськими та благодійними організаціями, правове консультування, юридична, педагогічна та наркологічна допомога, інші цілеспрямовані дії з метою формування у людей правових ідей, уявлень, традицій, оцінок, моделей норм поведінки. Тобто основний тягар на правове виховання як внутрішній імператив службового обов'язку припадає на практичних юристів. Тому вони повинні володіти певною педагогічною культурою.
Далі курсант (студент) розвиває зміст педагогічної культури юриста, її компоненти, принципи та функції.
Звичайно, юристи, як правило, не мають ні педагогічної освіти, ні досвіду роботи в педагогічних установах, тому вони використовують ті засоби у правовому виховання, які випливають із загальнолюдських моральних цінностей. Йдеться про такт, тактовність юриста у правовиховному процесі.
Такт (від франц. - дотик, відчуття, почуття) - почуття міри, яке підказує правильне відношення, підхід до когось, чогось; уміння тримати себе у рамках, уміти поводитися, додержуватися правил пристойності.
У правовому вихованні необхідні елементи педагогічного такту, педагогічної тактовності як засобів педагогічного впливу на громадян. Педагогічний такт проявляється в умінні юриста поводитися належним чином, просто й переконливо розмовляти з громадянами, поважити їхню гідність, ставити розумні й педагогічно обґрунтовані вимоги. Основою педагогічного такту є глибоке знання психології людей, індивідуального підходу. Прояв педагогічного такту є важливою умовою формування авторитету юриста, одне з джерел й ефективності його впливу на громадян.
Педагогічний такт є складним продуктом людської культури, одним із компонентів який формує стиль поведінки юриста. Тактовністю володіють ті юристи, які ще не помічають якоїсь необачності, дрібниці, допущеної співбесідником. Бувають обставини, коли вказувати на необачність чи промах людини - значить поставити її в дуже незручне становище. Тактовність дозволяє безпомилково відчувати реакцію людини на вчинки юриста. Тому тактовний юрист повинен так спілкуватись, щоб це спілкування не призводило до конфліктних ситуацій, щоб був якомога приємнішим і корисним сам процес виховання.
Важливу роль у педагогічному такті відіграє толерантність (від франц. - терпимість), як якість, що характеризує відношення до іншої людини як до рівнодостойної особистості, що виражається у свідомому придушенні відчуття неприємності, викликаного зовнішністю, манерою мови, смаком, способом життя, переконаннями і т.п. Тобто толерантність означає пасивне терпіння, добровільне перенесення страждань, що асоціюється з такими поняттями, як біль, зло, дозволи, стриманість.
4. Підготовку до теми "Правова естетика у деонтологічних процесах" необхідно розпочати із розкриття змісту поняття "естетика".
Естетика (від грецьк. - здатний відчувати) - це загальна характеристика певної сфери пізнання, наука про закони створення і засвоєння цінностей. Закони і норми містяться у живій формі, чуттєвій повноті змісту, гармонійне членування тощо. Серед різних видів естетики для юридичної діяльності цінною є нормативна естетика.
В основу нормативної естетики покладено принцип "золотого перетину", принцип гармонії. Принцип "золотого перетину" полягає в геометрично-математичному співвідношенні пропорцій, при якому ціле так само співвідноситься зі своєю більшою частиною, як більша - з меншою. У геометризованій формі цей принцип виглядає як співвідношення: 5 : 8 = 8 : 13 = 13 : 21 = 21 : 34… Давньогрецька наука вважала, що будь-яке тіло, предмет, геометрична фігура, співвідношення частин яких відповідає такій пропорції - пропорційні і справляють приємне зорове враження.
Принцип гармонії виник у Піфагора та його школи, де ототожнювалось поняття гармонія, досконалість, краса, а основою гармонії вважалися числа. Гармонією чисел піфагорійці знаходили навіть у розташуванні планет. Серед видів мистецтва вищим носієм гармонії проголошувалася музика (акорд - це гармонія). При цьому підкреслювалася чуттєва природа цього мистецтва, зв'язок його зі слуховою здатністю людини.
Нормативна естетика містить у собі такі основні категорії: гармонія і міра, прекрасне і потворне, піднесене, героїчне і низьке, трагічне і комічне, естетичне. Ці категорії необхідно помістити у правове поле (позитивне право) і правовий простір (природне право). В результаті проведеного аналізу ми отримаємо правову естетику, яку слід розглядати як правову естетику позитивного права, правову естетику онтології юриста, правову естетику деонтології юриста. Окремо варто зупинитися на естетичному мисленні юриста, яке полягає у гармонійному баченні світу, явища, рішення і т.д.
Далі курсант (студент) повинен розкрити зміст естетичної культури юриста, її компоненти, принципи та функції. При цьому слід звернути особливу увагу на правову естетику, яка постійно балансується на грані матеріального - духовного, раціонального - ірраціонального, вербалізованого - невербалізованого та інших важливих поняттях.
Література
Мазова Е. Скрытая природа человека. Ваше животное и ваш характер (Кармическая астрология и эзотерика естественных наук). - М., 1997.
Лотова И.П. Психолого-акмеологические основы профессиональной карьеры государственных служащих. - М., 2001.
Юридична психологія: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К., 1999.
Столяренко А.М. Психологические приемы в роботе юриста: Практ. пособие. - М., 2000.
Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста: Учеб. пособие. - М., 2001.
Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник. - М., 2001.
Дарієнко А.С. Естетична культура юриста (спроба філософсько-правового осмислення), - Львів, 2001
Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обгрунтування. - Львів, 2002.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. - Минск, 1999.
Культура і спільнота у становленні педагога / За ред. К.М. Кларка і Т.С. Кошманової. - Львів, 2000.
С'єдін Б.Г. Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України // Автореф. дис…. канд. філос. наук. - К., 1998.
Язык подсознания. - 2-е изд., перераб. - Красноярск, М., СПб., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...