WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат

Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат

Звичайно, при цьому вбачається адекватність духу права деонтологічним вимірам. Тобто індивідуально сформована думка, свідомість переходить безпосередньо у службову дію юриста: встановлення правової істини і прийняття справедливого рішення. Такий підхід до визнання вищої етики обумовлений вимогами соціуму, загальнолюдськими моральними цінностями.
Вища етика визначає особливий загальнолюдський вимір пізнання і творчість. Пізнання - це дія "на себе", а творчість - "від себе", а точкою відліку (серединою) для юриста є вища етика. Тому вища етика, яка має духовно-моральну основу, виступає справедливою характеристикою юриста. Тобто, у вищій правничій етиці ніби зашифрована вся таємниця професійної діяльності юриста, професійна гармонія. Розглядати її можна лише завдяки духовно-етичній освіченості.
Отже, вища етика юриста - це акмеологчна оцінка впливу правосвідомості на дотримання юристом встановленої системи принципів, вияву його свобідної волі, дотримання духовно-моральних приписів та збереження професійної гармонії у сфері етики права.
Аксіологія вищої етики у юридичній діяльності полягає в тому, що вона вчить мудростям професійного життя Адже біологічне життя потребує певних регуляторів, якими служать духовні норми, що покладені в основу вищої етики юриста. Звісно, ці норми враховують синергетичні процеси, дозволяють розібратись юристові у процесах самоорганізації. Тобто, необґрунтованість службових дій, поспішність прийняття рішень свідчать про нехтування процесами самоорганізації, які позитивні норми не враховують. Доповнюючи державні вимоги до особи юриста, вища правнича етика стає результатом його професійної діяльності, культури здобутком у галузі права.
Вища етика формує належний духовний статус юриста у практичній діяльності. Це його власна наука про виробленнявласних норм професійної поведінки, яка виражена в думках, почуття, пристрастях.
Відомо, що думка є актом мислення, частиною процесу мислення або його результатом, змістом, продуктом мислення, і ідеєю. Думки бувають моральними (духовними) і аморальними. По це свідчить хоча б процес мислення.
Мислення - один із самих складних пізнавальних процесів, повне визначення якого передбачає використання деяких окремих понять, в яких підкреслюються різні сторони процесу мислення. У людини є такі види мислення: теоретичне і практичне, продуктивне (творче) і репродуктивне (нетворче), інтуїтивне (емоційне) і логічне (раціональне), аутистичне і реалістичне, наочно-дійове, наочно-образне і словесно-логічне.
Мислення - це внутрішнє, активне намагання оволодіти своїми власними уявленнями, поняттями, спонуканнями почуттів та волі, спогадами, очікуваннями і т.д. з тою метою, щоб отримати необхідну для оволодіння ситуацією директиву. Спосіб мислення залежить від того, що являє собою людина як така, і що визначає її індивідуальність. Чи думає дана людина, що і як думає в даний момент, і чи інша людина, залежить від її настрою.
Зауважимо, що мислення здійснюється на свідомому і підсвідомому рівнях. Зокрема, на підсвідомому рівні людина здійснює багато різноманітних видів мислительної діяльності: висунення і апробація гіпотез, судження, інтерпретація і т.д. Однак, людина не завжди може проаналізувати процес мислення на підсвідомому рівні. Це завдання когнітивної науки.
Висхідною формою процесу мислення є судження. Його зміст розкривається у міркуванні, що відбувається у формі умовиводів і здійснюється шляхом зіставлення різних суджень.
Цінність вищої етики юриста полягає також в уміннях володіти ним своїми почуттями як вищими емоціями, які властиві людині і пов'язані з відносинами між людьми, предметів, явищ, подій, що оточують людину. Почуття є також мотивами поведінки, вони є вродженими, а формуються у людини і можуть протягом життя багато разів змінюватися. Адже юрист чи не найбільше має можливість відчувати радість, сум, схвильованість, огидність у собі особисто і в інших людях. Тому здатність до правомірного почуттєвого сприйняття є вищим етичними необхідностями у професійній діяльності людини.
Етика пристрастей є також аксіологічною характеристикою юридичної діяльності. Адже, пристрасть - це сильна, подавляюча, підкоряюча собі захопленість людини чимось і кимось, переважно супроводжуюча глибокими позитивними і негативними почуттями по відношенню до об'єкта захоплення. Пристрасті є живою природою людини, коли практично є автономними від мислительних зусиль. Серед основних пристрастей є здивування, любов, ненависть, бажання, радість, сум, страх. До речі, страх як один з афектів має дві крайності: боягузтво і нестримна відвага.
Результатом вищої етики юриста є сформована його інтуїтивна культура. Тому, доцільно завершити розгляд даного пункту плану семінарського заняття висвітленням змісту інтуїтивної культури юриста з розкриттям її компонентів, принципів та функцій.
Література
Сливка С.С. Українська національна філософія права: онтологічний ракурс. - Львів, 2001.
Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. - М., 1998.
Рябошапко В.І. Менеджмент податкової міліції. - Харків, 2000.
Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. - К., 1999.
Вишиякова О.В. Этика Бердяева. - М., 2000.
Гельдебрант Д. Етика. - Львів, 2002.
Гарин И.И. Что такое єтика, культура, религия? - М., 2002.
Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. - К., 1996.
Розин А.В. Етика: история и теория. Учебное пособие. - М., 2002.
Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика - Ростов н/Д., 2000.
Шрейдер Ю.А. Этика - М., 1998.
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М., 1998.
Судаков А.К. Абсолютная правстветность: этика автономии и безусловный закон. - М., 1998.
Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности. - М., 1999.
Мур Дж. Э. Природа моральной философии / Пер. с англ. - М., 1999.
Дробницкий О.Г. Моральная философия: Изб. труды. - М., 2002.
Бачинин В.А. Морально-правовая философия. - Харьков, 2000.
Бентам И. Введение в основания правственности и законодательства. - М., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...