WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат

Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат

волю, застосовує примус, сприяє виконанню волі іншої людини, а природне право підтримує, охороняє свобідну волю людини.
Далі курсантам (студентам) необхідно приступити до висвітлення змісту правової культури юриста, її компонентів, принципів та функцій. Із історії права потрібно навести дефініції правової культури і зіставити її з філософським змістом правової культури юриста.
2. До питання "Етика права" слід підійти творчо, розглянувши окремо поняття етики, етики позитивного права й етики природного права.
Етику (від грецьк. - звичай, моральний характер) дослідники вважають: як філософську дисципліну, об'єктом вивчення якої є мораль, моральність і як систему моральних норм та цінностей що є характерною для певної культурної або релігійної спільноти, соціальної чи професійної групи людей. Цей термін вперше вжив Арістотель, який позначив таку ділянку дослідження якпрактична філософія (регулює практичні, побутові дії людини).
Етика як філософська наука зосереджує увагу на проблемах сутності й функціонування моралі, досліджує специфіку моральних норм і цінностей та шляхи їх обґрунтування, з'ясовує моральні аспекти людської свідомості, діяльності, спілкування і світоставлення, аналізує мову моралі, значення і функції моральних висловлювань. Етика досліджує, що в житті і світі володіє цінністю, які містяться у всіх ситуаціях, в тому числі і в людині. Етика сприяє пробудженню оцінюваної свідомості у практичному житті.
Розрізняють три основні види етики: описова (дискриптивна), нормативна, філософсько-методологічна. У даному випадку необхідно розглянути нормативну етику, яка концептуалізує нормативно-ціннісний підхід до моральності, досліджує проблеми регуляції поведінки, кодифікує й систематизує принципи моралі. Оскільки мораль є елементарною вищою, то й відповідно моральні норми діляться на елементарні і високі. Елементарні норми досліджує елементарна етика, а вищі моральні норми - вища етика.
Позитивне право формують в основному елементарні моральні норми, які регулюють поведінку (дію) людини. Тому етика позитивного права досліджує ті елементарні моральні норми, які зафіксовані у праві або повинні бути зафіксованими у ньому. Йдеться не тільки про етику правового впливу на поведінку людини, а й етику формування самого позитивного права, навіть культурологію права.
Позитивним правом охоплюється все те, що склалося в суспільстві, що прийнято владою, що заставляє влада сприймати як догму. Часто позитивне право не враховує наявність цінності моралі, не відкидає тимчасові негативні моральні норми, а вносить їх у правові. У цьому випадку класичним прикладом слугує етика римського права (зупинитися детальніше). Етику позитивного права слід формувати також з використанням досягнень природознавства, фізики, хімії, біології, астрології та інших наук.
Етика природного права невіддільна від онтології людини, очікуваної етики людини. Фактично етика духу людини, етика розуму, етика слова, етика свобідної волі, етика формування душі людини є компонентами етики природного права, яке сприймає людина. Не можна вести мову про етику природного права як процесу формування його, оскільки людина не причетна до створення природно-правових норм Йдеться лише про етику сприймання, пізнання, дослідження природного права. Правова етичність в даному випадку полягає в тому, щоб своїми думкам, пристрастями підтримувати гармонійність світу, щоб мікровсесвіт не суперечив Всесвіту.
Вічні суперечки навколо природного права, його заперечення приносять як шкоду етиці, так і сприяють виробленню більш аргументованих доказів впливу онтології на онтологію. Велику роль в цьому відіграє етика попереднього виховання та етика зусиль у творчому пошуку.
3. Зміст "Морально-етичних норм юриста" міститься у таких поняттях як "моральна культура юриста". Тому курсантам (студентам) потрібно розпочати з аналізу цих видів культур, їх компонентів, принципів та функцій.
При цьому слід мати на увазі, що морально-етичні норми - це норми елементарної і вищої моралі, обґрунтовані наукою етикою. Ці норми мають як практичну, так і наукову цінність.
Зокрема, існують дві етичні теорії: гетерономна (чужа) і автономна. Гетерономні етичні теорії виводять мораль із іншої (позаморальної, надморальної, зверхморальної) основи - космосу, природи людини, суспільства. Тому вони бувають космологічними, натуралістичними, соціологічними. До них відносяться теорії, які виводять мораль із позалюдської ідеї або іншого потойбічного джерела. Автономна етика виходить з того, що мораль містить свої засади в собі, зокрема у професійній діяльності юриста.
Нормативна програма діяльності юриста формується відповідними інстанціями, які беруть за основу професійну мораль. Виходячи із професійних завдань, які повинен виконувати юрист, формуються етико-прикладі норми вигляді своєрідних інструкцій, морально-етичних кодексів, юридичних ритуалів тощо. І навпаки, теоретизація професійної моралі веде до професійної етики юриста, до онтологічного обґрунтування призначення юриста в суспільстві, філософської природи як юриста, так і суспільства.
Морально-етичні норми претендують на високу ступінь, якість, максимальну наближеність до природно-правових норм в абсолютному варіанті Адже юрист завдяки практиці та етичній науці має можливість глибше пізнати правову дійсність, більш точно прийняти рішення, проявити справедливість, усвідомивши попередньо сенс життя людини на Землі. В результати морально-етичних норм формується природно-правова рефлексія та відповідна інтуїція. Тому інтуїтивна культура юриста є наслідком моральної, правової культури, засвоєння морально-етичних норм.
4. З особливою увагою слід підготуватися до питання "Аксіологія вищої етики юриста", (де аксіологія - це наука про цінності).
Абсолютно (вищу) мораль досліджує вища етика, яка відображає вчення про онтологію і аксіологію юриста в природно-правовому просторі. Йдеться не про дію позитивного права, його моральний дух, а про дух природного права, який керує діями юриста, формує етичний мотив його професійного вчинку.

 
 

Цікаве

Загрузка...