WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат

Морально-правові виміри юридичної діяльності - Реферат


Реферат на тему
Морально-правові виміри юридичної діяльності
План
1 Позитивне та природне право.
2 Етика права.
3 Морально-етичні норми юриста.
4 Аксіологія вищої етики юриста.
Література
Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття
Ключ-завдання: при підготовці до семінарського заняття необхідно вивчити матеріал особливої частини "Аспекти духовно-морального почуття юриста", де висвітлені такі види культур: моральна, правова, інтуїтивна. Можна заглибитися у звичаї, традиції народу, корпоративні норми трудових колективів, показати їх специфіку в юридичних установах. Курсант (студент) повинен знати визначення, принципи і функції зазначених видів культур, вміти здійснювати науково-практичні дискусії.
Також необхідно вивчити "Поняття правничої етики", "Правнича етика як юридична наука", "Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури", "Норми природного права в юридичному, загальному й особливому".
1. Розглядаючи "Позитивне та природне право" курсанти (студенти) мають вивчити зміст філософської течії - позитивізму, яка виникла в Європі у другій половині ХІХ століття і пройшла три етапи: класичний, емпіріокритицистський, неопозитивістський.
Позитивізм, засновником якого був Огюст Конт - (французький філософ), скерований проти метафізики (вважався спекулятивною філософією). Позитивісти вважали, що справжні наукові (тобто позитивні) знання містяться у практичному розумінні людини, підкоренні явищ природи.
У юридичній науці появилося відгалуження позитивізму - юридичний позитивізм. Дослідники нового напряму зосереджували увагу на вивченні лише діючих нормативно-правових актів, права, яке встановила держава, законодавча влада. Заперечувалось природне право, інтуїціонізм. Тим самим вони обмежили завдання юридичної науки. Доповненням до позитивного права допускається морально-етичні та деякі інші соціальні норми, без метафізичних обґрунтувань. Поява юридичного позитивізму завдячує серії нових наукових відкриттів у природничих науках (фізика, хімія, біологія), мінералогія. Ці нововідкриті закони мають реальне застосування - на відповідних дослідах, а природне право таких дослідів (наочно-демонстративних за бажанням людини) влаштувати не може. Тому появилась зневіра до природного права, а появилась віра у нове право - позитивне.
Але юридичний позитивізм не є послідовним, тому почали виникати оновлені позитивістські течії: емпіріокритицизм, неопозитивізм, постпозитивізм та ряд інших. Ці раціоналістичні теорії здійснювали агонію опонентів позитивізму. Заміна однієї позитивістської теорії іншою згодом до заміни і першої. Цей процес нескінченний і безрезультативний, оскільки підтвердити ту чи іншу позитивістську теорію немає чим, а заперечити завжди можна.
Наголосимо, що відомості про природне право можна отримати із підручника "Юридична деонтологія" Київ, 2001 (С.96-105), а також з інших джерел.
У наукових колах поступово формується прихильність до природного права, до його чергового відродження. Позитивістські течії не знищили вчення про природне право, а зробили його більш струнким і стабільним. Первинне поняття про природне право в античні часи мало релігійний зміст. В епоху Відродження релігійний зміст природного права насичується законами розвитку природи, утворюючи певну систему норм. Ця система норм доповнюється у Новому часі моральними нормами, що регламентують дух людини. Тоді природне право формує конкретний порядок дій людини, які необхіні для її практичної життєдіяльності, для задоволення деонтологічних потреб.
Епоха сучасної філософії (ХІХ - ХХ ст.) сприяла появі природного права як науки. Природне право, загартоване у боротьбі з юридичним позитивізмом, формулює власні теоретичні засади, здійснює наукові обґрунтування деонтологічного процесу людини, але не заперечує позитивне право (хоча заперечення в бік природного права існують і сьогодні). Навпаки природне право намагається покращити позитивне право, зробити його більш динамічним, мобільним, наближеним до себе.
Для кращого співставлення позитивного і природного права необхідно виділити їхні спільні та відмінні риси.
Спільні риси між позитивним та природним правом:
Як позитивне право, так і природне право скеровані на регулювання поведінки людини, підтримання гармонійності Всесвіту;
У позитивному і природному праві спільними є значна частина моральних норм;
Природно-правові принципи й функції знаходять своє відображення також в позитивному праві;
Існує процедурне позитивне право і процедурне природне право;
Чотири ознаки злочину у позитивному праві: суспільне небезпечність, протиправність, винність і караність характерні й для природного права;
Чотири ознаки складу злочину у позитивному праві, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона притаманні також й природному праву;
Позитивне і природне право мають спільну логіку;
Позитивне і природне право підтримують державні органи.
Відмінні риси між позитивним та природним правом:
Позитивне право створила людина, чого не можна сказати про природне право. Теорія природного права завжди онтологічна, а теорія позитивного права в кращому випадку намагається випливати з онтології;
Природне право є досконалим, вічним а позитивне - недосконалим, короткочасним;
Частина норм природного права є незмінною а норми позитивного права - змінні, хоча й консервативні;
Природне право регулює онтологічні й деонтологічні процеси, а позитивне право - лише деонтологічні;
Природне право змінюється повільно й еволюційно, позитивне право - швидко й революційно;
Не всі норми позитивного права відповідають природному праву. Природне право - еталон для позитивного;
Природне право - метафізичне, а позитивне право - раціональне. Існує надприродне право, але надпозитивного права немає;
Для позитивного права важливим є елементарна мораль, а для природного - вища мораль;
Позитивне право заперечує природне, а природне право підтримує позитивне;
Позитивне право обмежує свобідну

 
 

Цікаве

Загрузка...