WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аспекти професійного почуття юриста - Реферат

Аспекти професійного почуття юриста - Реферат

відносин, включно з економічними.
Примітка: економічна злочинність - це сукупність суспільно-небезпечних діянь, що посягають на валютно-фінансову систему країни, вчинених на певній території за певний період часу.
Економічна культура юриста допомагає йому глибше зрозуміти суть економічних реформ ринкового типу, ознайомитись з основними методами саморегулювання господарства і особливостями розвитку нових форм господарювання, поглибити знання економічного потенціалу нашої держави і взагалі визначити наукові закономірності розвитку економіки.
Потрібно вміти систематизувати економічні судження для проведення аналізу протиправних дій, вирішувати значні логічні економічні завдання у правових явищах, зокрема стримувати інфляційні процеси у державі, захист прав вітчизняного виробника,на середню ланку власників, які можуть реально вивести країну з економічної кризи.
Нюанс: економічна злочинність виникає здебільшого у переломні періоди розвитку країни.
4. Акторська культура юриста
Акторська культура юриста - це ступінь володіння ним такими рисами, як акторська увага, рухи, мовна техніка - все те, що створює такий уявний образ, який би за допомогою сильної емоційно-юридичної пам'яті сприяв глибокому пізнанню правової істини.
Принципи: юридична дійсність, культура правової свободи. Культура віри у справедливе юридичне рішення, правова імпровізація, використання потенціалу юридичних дій.
Функції: вироблення умінь творчого висунення і розвитку продуктивних правових версій, формування здатності виявляти юридичний підтекст, створення необхідних емоційно-юридичих ситуацій, виховання навиків поведінки у правовому просторі, запобігання появі юридичної монотонності, подплання випадковостей у юридичній практиці, забезпечення динамічності службових відносин з громадянами.
Довідка: актор (від лат. - виконавець) - це виконавець ролей у драматичних виставах кінофільмах. В інших видах театрального мистецтва (опера, балет, естрада, цирк) виконавців здебільшого називають артистами. Артист (від франц., лат. - мистецтво) у переносному значенні - це особа , яка займається творчістю в певній галузі мистецтва і досягла високої майстерностію
Звідси: акторське мистецтво - це мистецтво театральної гри, сторення художніх образів у театрі, кіно, на телебаченні і радіо. Воно покликане втілити у виставі, кінофільмі тощо авторський задум, виявити глибину ідеального змісту твору, донести його до глядача, водночас збагатити п'єсу, лібретто, сценарій власною творчістю, життєвим досвідом актора.
Примітка: постійним джерелом акторського мистецтва є життя. Ставлячи себе в обставини п'єси (сценарію) і ролі, актор створює характер на основі сценічного перевтілення - зміни зовнішності, а головне осягнення й виявлення духовного світу персонажа. При цьому матеріалом для актора є його природні дані як зовнішні (голос, рух, жест, міміка), так і внутрішні (емоції, темперамент, уява, спостережливість). Важливими елементами акторського мистецтва є увага, уява, емоційна та моторна пам'ять, здатність до сценічного спілкудання, почуття ритму та ін.
Значення акторської культури юриста полягає у вироблення схеми своєї поведінки, уміння розподілити запас нервових сил, зберігати їх на кульмінаційні моменти. Акторський смак на реакцію несподіваних явищ, вміння легко і непомітно переключатися з одного правового явища на інший, помічати ті правові чи не правові явища, які відволікають увагу, зосередивши зусилля на потрібних юридичних діях. Глибоке проникнення у внутрішнє життя клієнта, перевтілення в особу, яка живе почуттями клієнта. Виконання своєї професійної ролі на високому рівні.
Нюанс: між актором та юристом існують спільні і відмінні риси.
5. Зовнішня культура юриста
Зовнішня культура юриста - це ступінь дотримання юристом статутних вимог щодо зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також уміння проявити службовий етикет, морально-професійні дії та юридичне милосердя.
Компоненти: службовий (юридичний) етикет, етика юридичного ненасильства, юридичне милосердя, стиль поведінки, ритуальна культура, спілкування з різними категоріями людей, культура мови, стримання критики, особисте життя юриста.
Принципи: порядність, чуйність, людяність, діловитість, працелюбність, ретельність, тактовність, стриманість, скромність, самоконтроль, єдність прав і обов'язків, захист суб'єктивних прав юриста, презумпція невинуватості юриста, дотримання встановленої субординації, ненасильство, тональність, тактовність, товаристськість, гостинність.
Функції: узагальнення компонентів юридичної деонтології, формування службового етикету юридичної діяльності (управлінська функція, оцінна функція, виховна функція, пізнавальна функція), створення підґрунтя культури професійних дій, вироблення основ професійно-етичного кодексу юриста у сферах професійної діяльності, спілкування й особистого життя.
Довідка: зовнішня культура це не окремий, самостійний вид загальної (соціальної) культури, а категорія, яка визначається практично усіма видами культур.
Службовий етикет юриста - це традиційно встановлена у державних, громадських або приватних організаціях і закріплена у нормативних актах форма виконання службових обов'язків. Етика юридичного ненасильства - це система професійних духовно-моральних поглядів, відчуттів, переконань стосовно правопорушника, а також усвідомлення правником духовно-моральної та правової відповідальності за перевищення своїх повноважень.
Звідси: законом життя юристів мають бути елементарні норми загальнолюдської моралі, які сформувалися історично, регулюють людські відносини на засадах взаємної поваги, гуманності, спрведливості.
Примітка: службовий етикет юриста необхідний для забезпечення належного державного режиму як способу здійснення державної влади.
Нюанс: зовнішня культура юриста безпосередньо не залежить від його професійних знань, умінь та навичок.
6. Вогнепальна культура окремих юристів
Вогнепальна культура працівника міліції - це обґрунтованість юридичної процедури, з поєднання знань тактико-технічної характеристики вогнепальної зброї і прицільної снайперської стрільби з правовою оцінкою суспільно

 
 

Цікаве

Загрузка...