WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аспекти професійного почуття юриста - Реферат

Аспекти професійного почуття юриста - Реферат


Реферат на тему
Аспекти професійного почуття юриста
План
1. Інформаційна культура юриста
2. Математична культура юриста
3. Економічна культура юриста
4. Акторська культура юриста
5. Зовнішня культура юриста
6. Вогнепальна культура окремих юристів
7. Фізична культура окремих юристів
Література
1. Інформаційна культура юриста
Інформаційна культура юриста - це ступінь володіння ним належним обсягом інформації для виконання свого службового обов'язку, вміння одержати й ефективно реалізувати її у юридичній діяльності згідно із Законом України "Про інформацію".
Принципи: принцип права на інформацію, достовірності, точності, повноти, необхідності, корисності.
Функції: гуманістична, управлінська, комунікативна, орієнтаційна, режимна, а також функція моральної та юридичної відповідальності.
Довідка: інформація - ефективний засіб регулювання суспільних процесів. У Законі України від 2 жовтня 1992 р. "Про інформацію" вказується, що інформація - це документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, які відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Звідси: властивості інформації - корисність, повнота, достовірність, новизна, цінність (вони підкреслюють особливе ставлення до будь-яких відомостей чи повідомлень). Інформаційна діяльність - сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Інформаційний запит - звернення, вимога про надання можливості ознайомитися з офіційними документами. Інформаційна послуга - це здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності з доведення інформаційної продукції до споживачів, щоб задовольнити їхні інформаційні потреби.
Правова інформація - це сукупність документальних або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику.
Примітка: Документи в офіційних відносинах - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання й поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві. До інформаційної продукції належать матеріалізовані результати інформаційної діяльності, призначені для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ, організацій.
Нюанс: конфіденційна інформація є таємною на деякий час, до настання певних умов.
2. Математична культура юриста
Математична культура юриста: - це ступінь математичного осмислення ним ідеального буття людини і правова математизація неправомірної поведінки людини у її реальному існуванні.
Компоненти: математична рівність, математична нерівність існування людини, процес встановлення математичної рівності існування.
Принципи: функціональна залежність, математичний формалізм, еквівалентність множин, пропорційність, математичний алгоритмізм, аксіоматизм, конструктивізм, гіпотетико-дедуктивізм, прагматизм, математичний інтуїтивізм.
Функції: пізнання математичних моделей у правових явищах, формування просторової уяви у незнанні правової дійсності, розвиток математично-логічного мислення у юридичних діях, вивчення і вдосконалення власної формули професійної діяльності, утримання правової гармонії в юридичних діях, скерування поведінки людини у бік добра.
Довідка: Математика: (від грецьк. - знання, наука) - це наука кількісні співвідношення просторові форми дійсного світу. Як наука, вона сформувалась в стародавній Греції в VІІ-ІІІ ст. до нашої ери, коли Фалес, Піфагор, Евклід та інші філософи систематизували відомі на той час математичні знання і виклали їх з точним обґрунтуванням. Зокрема Фалес був геометром, він визначив тривалість року у 365 днів, передбачив сонячне затемнення. Важливу роль у математиці має теорема, її доведення.
Примітка: математика, ця "царина і служниця" всіх інших наук, завжди і повсюду появлялась попереду і, водночас підлягала насмішкам, докорам у її відірваності від життя, відволікаючості, сухості і т.п., прокладала нові шляхи людському знанню. У філософії, наприклад, термін "відношення" має невизначену ідею. У математиці поняття настільки ясне, як і просте. Вирішальною виявляється ідея відповідності (або більш загальна ідея відображення). Наявність відношення інцидентності між точками і прямими означає лише, що кожній точці поставлено у відповідності деяку множину прямих (які вважають, що вони інцидентні заданій точці).
Нюанс. Розслідування кримінальної справи слідчим аналогічне доведенню теореми математиком.
3. Економічна культура юриста
Економічна культура юриста - це рівень економіко-правового регулювання суспільних відносин на основі високої економічної обгрунтованості професійних дій з метою розвитку економічної незалежності України.
Принципи: цивілізованість, змобілізованість, компенсаційність, контрольованість, знання тіньового ринку, логічні економічні переконання, діловитість.
Функції: здійснення пошуку ефективних правових регуляторів в економіці, сприяння дотриманню фінансової дисципліни службовими особами й громадянами, недопущення фінансово-господарських зловживань у державі, активне сприяння перетворенню тіньової економіки у державну, запобігання негативним етнонаціональним наслідкам міграційних процесів, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між економічними та правовими явищами, формування нового економічного мислення та свідомості і ін.
Довідка: економіка (від грецьк. оселя і закон) - це правила ведення господарства як 1) сукупності засобів, об'єктів, процесів, що використовуються людьми для задоволення своїх потреб шляхом створення необхідних благ, умов і засобів існування за допомогою праці; 2) науки про господарство та способи його ведення, про відносини між людьми в процесі виробництва і споживання, обміну товарами та послугами.
Звідси: основну увагу слід приділити виявленню впливу економічних чинників на різноманітні форми соціальної поведінки, аналіз взаємовідносин таких феноменів як клас, статус, влада, мала група, соціалізація в цілісній системі суспільних

 
 

Цікаве

Загрузка...