WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Умови і порядок видачі дозволів на функціонування об'єктів дозвільної системи - Реферат

Умови і порядок видачі дозволів на функціонування об'єктів дозвільної системи - Реферат

зброї і боєприпасів до неї.
Умови та порядок видачі дозволів на придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до та встановлено Положенням про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.1993 р. згідно з розпорядженням Президента України від 19.02.1993 р. "Про спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії", а також відповідною Інструкцією МВС України (затвер-джена наказом МВС України №751 від 30.12.1993 p.).
Відповідно до зазначених нормативних актів дозволи на придбання і зберігання (носіння) газової зброї видаються громадянам, які досягли 18-річного віку, за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу про те, що за станом здоров'я вони можуть володіти спеціальними засобами самооборони, а також ознайомлені з порядком їх зберігання (носіння) і застосування.
Суб'єктам підприємницької діяльності видаються дозволи на при-дбання газових пістолетів і револьверів з метою захисту життя, здоров'я, честі та гідності своїх працівників. При цьому дозвіл на зберігання (носіння) газової зброї оформлюється на конкретних працівників, до яких ставляться ті ж вимоги, що і до окремих громадян.
Дозволи на користування газовою зброєю видаються міськра-йорганами внутрішніх справ за місцем проживання громадян, а суб'єктам підприємницької діяльності - за місцем реєстрації (юридичною адресою).
Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної та пневматичної зброї, виготовлення і реалізацію спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України № 643 від 18.10.1993 p., регулює умови і порядок видачі дозволів (ліцензій) на здійснення зазна-чених видів діяльності.
Заяви на отримання ліцензії подаються підприємцями до управлінь (головних управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. До заяви додаються копії засновницьких документів, квитанція банку про оплату послуг, а підприємцям і громадянами - також копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідні для здійснення обраних видів діяльності. Орган внутрішніх справ, до якого надійшла заява на отримання ліцензії, приймає її до свого провадження і перевіряє наявність у заявника умов для здійснення підприємницької діяльності. Документи за наслідками такої перевірки (копії засновницьких документів, акти перевірки технічного стану приміщень тощо) та висновок про наявність необхідних умов для здійснення обраного виду діяльності, який затверджується керівником управління (головного управління) за результатами розгляду матеріалів спеціальною комісією, що створюється в зазначених органах відповідно до згаданого наказу МВС № 643, у 20-денний строк з дня отримання заяви надсилаються до Головного управління адміністративної служби міліції МВС України для подальшого провадження.
Головне управління безпосередньо або через підпорядковані підрозділи перевіряє відповідність поданих матеріалів чинному законодавству, за необхідності узгоджує їх із зацікавленими міністерствами та відомствами, після чого готує висновок про можливість видачі ліцензії, який затверджується Міністром чи його першим заступником - начальником міліції громадської безпеки.
У необхідних випадках для створення належних умов для здійснення підприємницької діяльності зазначених видів (обладнання приміщень, підготовка технічних умов, отримання сертифікату тощо) МВС України може бути видана ліцензійна згода на строк до одного року. Ліцензійна згода не дає права займатися підприємницькою діяльністю, а лише дозволяє підготуватися до неї. Під час використання ліцензійної згоди може бути виготовлено не більше трьох примірників певного виробу з метою отримання у встановленому порядку відповідного сертифікату. Після створення усіх необхідних умов МВС видає ліцензію на здійснення обраного виду підприємницької діяльності.
Окремо врегульовано умови та порядок видачі дозволів на офор-млення замовлень на виготовлення печаток із зображенням Державного герба України, простих трикутних печаток, металевих печаток для посвідчень, спеціальних перепусток, металевих гербових печаток для установ Національного та комерційних банків України і підприємств зв'язку і кутових бланкових штампів, а також штампів "Сплачено", "Погашено", "Депоновано", якими засвідчуються документи про грошові операції, з зазначенням найменування підприємства, установи чи організації. Інші штампи та вироби (пломбіратори, факсиміле, штемпелі тощо) виготовляються без дозволів органів внутрішніх справ.
Відповідно до інструкції про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів для одержання дозволу на оформлення замовлень керівники організацій подають письмові клопотання, а громадяни - заяви, до яких в усіх випадках додаються зразки (ескізи) печаток або штампів у двох примірниках. Підприємці (юридичні особи та громадяни) і заново створювані українські міжнародні організації (товариства) подають також виписку із статуту чи положення і довідку про відкриття рахунку в установах Національного чи комерційних банків. Релігійні товариства, крім зразків печаток і штампів, подають копію свідоцтва про реєстрацію в Державному комітеті України у справах релігій. Дозволи на оформлення замовленьвидаються:
- Головним управлінням адміністративної служби міліції МВС України - міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, міжнародним організаціям (товариствам), українським представництвам за кордоном;
- управліннями (відділами) адміністративної служби міліції управлінь (головних управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах, управлінь внутрішніх справ на транспорті - обласним, міським органам виконавчої влади, та спільним з іноземними фірмами підприємствам;
- міськрайорганамив внутрішніх справ - місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям, релігійним та господарським об'єднанням, а також підприємцям-громадянам.
Положенням про дозвільну систему (п.10) передбачено, що дозволи (ліцензії) на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видаються строком на три роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до трьох місяців.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України.
2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №4. Ст.20.
3. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України. 1993. №52. Ст.490.
4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" //Відомості Верховної Ради України. 1995. №34. Ст.266.
5. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України. 1993. №31. Ст.338.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України. 1992. 20 жовтня.
7. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X., 2000.
9. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993. Підручники, навчальні посібники, монографії.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. К., 1995.
11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред. А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...