WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання щодо охорони громадського порядку - Реферат

Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання щодо охорони громадського порядку - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання щодо охорони громадського порядку
Злагоджена робота транспорту забезпечує нормальне функціонування економіки, підвищення ефективності виробництва, створює умови для раціонального розміщення виробничих сил на території країни, спеціалізацію та кооперацію виробництва. Транспорт забезпечує розвиток міжнародних економічних зв'язків, сприяє здійсненню взаємовигідного розподілу праці між окремими країнами. Значну роль відіграє транспорт у вирішенні соціальних проблем суспільства, забезпеченні ділових, культурних і побутових поїздок населення, покращенні умов життя міського та сільського населення, розвитку культурного обміну як у країн, так і за її межами, використанні вільного часу населення.
Разом з тим транспортні засоби становлять джерело підвищеної небезпеки для громадян, вантажів, навколишнього середовища. Тому важливо забезпечити належний рівень безпеки функціонування транспорту, громадського порядку на Його об'єктах. Для успішного виконання зазначеного завдання значний вплив справляє ряд об'єктивних факторів, до яких належать зосередження на транспорті значних матеріальних цінностей, безперервність руху транспортних засобів, цілодобовий цикл роботи транспортних підприємств, потік пасажирів, який постійно змінюється, а також тяжкість наслідків порушення громадського порядку і безпеки. Все це обумовлює необхідність створення спеціальних підрозділів внутрішніх справ.
Діяльність органів внутрішніх справ на транспорті, регламентується законами України, указами та розпорядженнями Президента, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України. Особливості організації за функціонування них органів встановлюється наказами, інструкціями та вказівками МВС України.
Система органів внутрішніх справ на транспорті побудована відповідно до організації транспортної системи країни на основі суворої централізації. Цю систему можна визначити у вигляді трьох рівнів:
- Управління організації роботи органів внутрішніх справ натранспорті МВС України (УОРОВСТ);
- Управління (відділи) МВС України на транспорті (УМВСТ, ВМВСТ);
- лінійні відділи (відділення) УМВС на залізничному, повітряному, водному транспорті та лінійні пункти міліції, що входять до їх складу.
Кожен із цих рівнів має певні відмінності у змісті й обсязі покладених на них завдань та функцій.
І рівень - УОРОВСТ МВС України. Це Управління виконує функцію керівництва діяльністю органів внутрішніх справ на залізничному, повітряному, водному транспорті в масштабі країни; координує їх роботу при здійсненні оперативно-розшукових і слідчих заходів загальномережного та міждержавного характеру; розробляє проекти наказів, Інструкцій і вказівок МВС України з питань організації та діяльності транспортних органів внутрішніх справ, видає вказівки, та здійснює контроль за виконанням УМВСТ законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів і вказівок МВС України з питань охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю на транспорті, а також контролює роботу підпорядкованих органів і надає їм практичну допомогу в здійсненні найбільш складних заходів; розробляє та здійснює комплексні заходи з охорони правопорядку; вивчає, узагальнює й поширює позитивний досвід роботи органів внутрішніх справ на транспорті; вносить керівництву МВС України пропозиції щодо покращення охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю на транспортних магістралях України.
Як уже зазначалося, система органів внутрішніх справ на транспорті побудована відповідно до організації транспорту системи. Управління організації роботи органів внутрішніх справ на транспорті МВС України включає в себе відділ організації боротьби із злочинністю на залізничному транспорті, відділ організації боротьби зі злочинністю на повітряному транспорті, відділення організації боротьби зі злочинністю на водному транспорті. До складу цих двох відділів і одного відділення входять галузеві служби карного розшуку, ДСБЕЗ, підрозділи охорони громадського порядку. Окремою структурою до складу УОРОВСТ входить слідчий відділ. Для виконання функцій внутрішньо-організаційного забезпечення ОУРОВСТ має організаційно-методичний відділ і канцелярію.
II рівень - це управління (відділи) внутрішніх справ МВС України на транспорті. Вони створюються, як правило, в масштабі залізниці, пароплавства, управління цивільної авіації і дислокуються в місцях розташування органів управління ними. На території України функціонують 7 управлінь Міністерства внутрішніх справ на транспорті та один відділ: Управління МВС України Донецької залізниці, Управління МВС України Львівської залізниці, Управління МВС України Одеської залізниці. Управління МВС України Придністровської залізниці, Управління МВС України Південно-Західної залізниці МВС України Чорноморського басейну, Відділ МВС України Дніпропетровського басейну.
Зазначені управління (відділи) керують підпорядкованими їм лінійними органами внутрішніх справ, здійснюють контроль за їх діяльністю, надають практичну допомогу в здійсненні найбільш складних заходів, забезпечують підбір, підготовку і розподіл кадрів, вирішують питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів. Крім цього, УМВСТ (ВМВСТ) беруть безпосередню участь у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку і безпеки. Вони організують роботу щодо запобігання, припинення і розкриття злочинів, охорони власності, здійснюють комплексні заходи по боротьбі з окремими видами правопорушень тощо. Основні напрямки діяльності управління (відділу) внутрішніх справ на транспорті визначають його структуру. В складі цих органів утворюються чергові частини, галузеві апарати (карного розшуку, ДСБЕЗ, охорони громадського порядку, слідчі підрозділи тощо).
III рівень - лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ, які з основною ланкою в системі органів внутрішніх справ на транспорті. Вони безпосередньо забезпечують охорону громадського порядку, громадську безпеку, ведуть боротьбу Із злочинністю та іншими правопорушеннями на вокзалах, пристанях, в портах, аеропортах, на суднах, на зупинках і посадочних майданчиках, на інших об'єктах транспорту. В цих органах зосереджена основна маса людських ресурсів і техніки. Реалізуючи основний обсяг правозастосовних і обслуговуючих функцій системи, вони визначають загальні результати її роботи.
Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ створюються, як правило, в масштабі відділень залізничних станцій, портів. Під час їх створення та розподілу дільниць обслуговування

 
 

Цікаве

Загрузка...